Ryhdy mentoriksi opiskelijalle

Turun yliopiston monitieteinen mentorointiohjelma tukee opiskelijoiden siirtymistä työelämään ja ylläpitää vuorovaikutusta yliopiston ja sen kasvattien kanssa.

Haluatko jakaa osaamistasi ja kokemuksiasi työelämästä, työnhausta ja urasuunnittelusta valmistumassa olevalle opiskelijalle? Jos olet ollut työelämässä mukana vähintään viisi vuotta, lähde mentoriksi! Mentorina toimimalla saat myös uusia näkökulmia ja virtaa omaan ammatilliseen kehittymiseesi ja työuraasi.

Mentoreina toimivat Turun yliopiston alumnit, jotka haluavat jakaa työelämäkokemustaan ja -näkemystään sekä ammatillisia verkostojaan valmistumassa olevalle opiskelijalle. Samalla kehittyvät mentorin työelämä- ja vuorovaikutustaidot. Nuoren kollegan ajatukset ja näkemykset antavat uusia näkökulmia myös mentorin työhön. Monissa työyhteisöissä mentorina toimiminen nähdään myös esimiestaitojen kehittämisenä.

Lisätietoa mentorointiohjelman sivuilla.

Lisätietoa:

Susanna Ahteensuu