Asiasana: Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Turun kaupunkitutkimusohjelma kolmannelle kaudelle

19.06.2019

Turun kaupungin, Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen kaupunkitutkimusohjelma jatkaa kolmannelle kaudelle (2019–2023). Ohjelman puitteissa tehdään kaupunkien kehitystä koskevaa akateemista tutkimusta, joka tuottaa tietoa myös kaupungin päätöksenteon tueksi. Tutkimukset kohdistuvat yhteiskunnalliseen ja tilalliseen muutokseen kaupungeissa sekä kaupungin mahdollisuuksiin vaikuttaa tähän muutokseen yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Afasiatutkijat ja kliinistä työtä tekevät puheterapeutit kokoontuvat Turkuun pohtimaan kuntoutuksessa käytettäviä uusia teknologioita

06.06.2019

Pohjoismainen afasiakonferenssi kokoontuu 13.-15.6. Turun yliopistossa.  Nordic Aphasia Conference 2019 -tapahtumassa keskitytään erityisesti etäkuntoutukseen sekä uuden teknologian tuomiin mahdollisuuksiin uudenlaisessa kuntoutuksessa. Konferenssin toteuttamisessa ovat mukana myös Åbo Akademi ja Afasian kuntoutustutkimusyhdistys ry. Yli 200 osallistujan joukossa on asiantuntijoita Pohjoismaisen lisäksi muualta Euroopasta sekä Australiasta ja Yhdysvalloista. Konferenssissa tuodaan esille myös kansainvälistymisen ja sen myötä monikielisyyden tuomat haasteet kuntoutuksessa.

Akatemiarahoitus sukupolvien välisen vuorovaikutuksen tutkimiseen

31.05.2019

Sosiologian dosentit Mirkka Danielsbacka ja Antti O. Tanskanen ovat saaneet Suomen Akatemialta 480 000 euron rahoituksen tutkimushankkeelle, jossa käsitellään ylisukupolvisia perhesuhteita. Artikkeli on toinen osa sarjaa, jossa esitellään Turun yliopiston sarjassa yhteiskuntatieteilijöille myönnetyt akatemiarahoitushankkeet.

Akatemiarahoitus tiedollisen luottamuksen tutkimiseen

28.05.2019

Filosofian professori Juha Räikkä on saanut 480 000 euron akatemiarahoituksen uudelle tutkimushankkeelleen, jossa pohditaan luottamuksen rakentumista tietoa tuottaviin ja välittäviin instituutioihin. Esittelemme nyt alkavassa sarjassa yhteiskuntatieteilijöille myönnetyt akatemiarahoitushankkeet.