Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

International Master's Degree Programmes

In the application period 3 December 2018 - 31 January 2019 we offer the following International Master's Degree Programmes taught in English, starting in autumn 2019.

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opetusnäytetilaisuus

Aika

10.12.2018 klo 9.00 - 10.25
9:05-9:35 FT Soile Loukusa (logopedian dosentuuri). Aiheena Autismikirjoon liittyvät kielen ja kommunikaation piirteet 9:55-10:25 VTM Laura Järvi (sosiaalipolitiikan yliopisto-opettaja). Aiheena Ammatillinen sosiaaliturva osana sosiaaliturvan kokonaisuutta meillä ja muualla

Innovaatiot ja yrittäjyys

Turun yliopisto on monitieteinen yliopisto, jossa on erinomaiset puitteet tehdä rajat ylittävää tutkimusta ja saattaa tutkimustulokset tehokkaasti hyödyttämään koko yhteiskuntaa.

Moniammatillinen opetusklinikka

Psykologian, sosiaalityön ja logopedian oppiaineiden alla toimii moniammatillinen opetusklinikka. Klinikalla opiskellaan keskeisiä asiakastyöskentelyn ammattikäytäntöjä. Opetusklinikka tarjoaa psykologian, sosiaalityön ja logopedian (puheterapia) alaan kuuluvia lasten, nuorten, aikuisten ja perheide tutkimus- ja arviointipalveluja moniammatillisella työotteella

Palkkaa harjoittelija

Työyhteisö saa harjoittelijan myötä tuoreita näkökulmia työelämään suoraan yliopistomaailmasta sekä arvokkaan työpanoksen. Tulevaisuuden osaaja on tämän päivän harjoittelija.

Teetä opinnäytetyö

Opinnäytetyön teettäminen on tilaisuus saada käyttöön uusinta tutkimustietoa ja yliopiston asiantuntemusta.

Teetä projekti

Turun yliopisto tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja projektiyhteistyön aloittamiseen opiskelijoiden kanssa. Voit aloittaa projektiyhteistyön Projektiässien valmiin konseptin avulla tai käynnistää tarpeisiisi räätälöidyn yhteistyön Korkekoulukumppanin kautta.