Asiasana: Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Tapani Paavonen 1951–2021

24.01.2022

Valtiotieteen tohtori Tapani Paavonen kuoli Turussa 11. joulukuuta 2021 vaikean sairauden uuvuttamana. Hän oli syntynyt 3.5.1951 Kiikassa. Vanhemmat olivat maanviljelijät Melka o.s. Savela ja Helge Paavonen.

INVEST sai lippulaivarahoituksen toiselle kaudelle

11.01.2022

Suomen Akatemia on myöntänyt reilun 9 miljoonan euron jatkorahoituksen Eriarvoistumisen, interventioiden ja hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuksen lippulaiva INVESTille. Rahoituskausi ulottuu vuoteen 2026. Väliarvioinnin tehnyt kansainvälinen arviointipaneeli totesi lippulaivan toiminnan erinomaiseksi ja erittäin tulokselliseksi todeten samalla tulevaisuuden suunnitelmien olevan lupaavia.

10 lisäaloituspaikkaa psykologiaan

22.12.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö lisää korkeakoulujen aloituspaikkoja vuodelle 2022 2 300:lla. Minsteriö ohjaa aloituspaikoista 10 Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan psykologian oppiaineeseen. Koulutukseen valittavat valmistuvat psykologian kandidaateiksi ja psykologian maistereiksi.

Miehet pidentävät työuraansa naisia useammin

17.12.2021

Kunta-alalla työskentelevistä miehistä 35 prosenttia ja naisista 29 prosenttia jatkoi työelämässä yli varsinaisen eläkeiän, selviää Turun yliopiston Pidempään töissä -hankkeen tutkimuksissa. Sama ilmiö on havaittu aiemmin Euroopassa, turkulaistutkijat löysivät myös syyt eroihin. Miesten suurempaa todennäköisyyttä lykätä eläköitymistä selittivät niin terveyteen kuin työhön liittyvät tekijät.

Tutkimus tunteiden sekä käyttäytymisen suhteesta seksuaaliseen suostumukseen

10.12.2021

Oletko kuullut seksuaalirikoslainsäädännön laajasta uudistuksesta Suomessa? Haluaisitko osallistua tutkimukseen, joka kartoittaa suomalaisten käyttäytymistä liittyen lakiuudistuksen tuleviin pykäliin? Turun yliopiston psykologian ja logopedian laitoksella on käynnissä yhteistyössä Åbo akademin kanssa toteutettava tutkimus, jossa selvitetään suomalaisten seksuaaliseen suostumukseen liittyviä tunteita ja käyttäytymistä.

Hanna Ylöstalolle apuraha numeroiden voiman tutkintaan

09.12.2021

Mitä keskeiset politiikan numerot pitävät sisällään ja miten niitä käytetään? Näihin kysymyksiin etsitään vastausta dosentti Hanna Ylöstalon johtamassa Numeroiden voima: Tiedon kvantifiointi hallinnan muotona politiikassa ja politiikan uutisoinnissa (NuVo) -tutkimushankkeessa, joka sai Helsingin Sanomain Säätiön joulukuun jaon suurimman apurahan, 190 000 euroa.