Turun yliopiston johtamassa tutkimuksessa luodaan laaja-alainen kokonaisarvio koronakriisin hoidosta

10.04.2024

Valtioneuvoston rahoittamassa tutkimuksessa huomioidaan laajasti eri näkökulmia, kuten yhteiskunnan terveysturvallisuus, kansantalous ja sosiaalinen kestävyys.

Turun yliopistossa käynnistyy tutkimus, jossa tuotetaan ensimmäinen laaja-alainen katsaus pandemiakriisistä, sen hallinnan vaikutuksista ja kehittämiskohteista. 

Turun yliopisto johtaa Pandemiakriisin opetukset -tutkimuskonsortiota, jossa ovat mukana myös Vaasan ja Helsingin yliopistot, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus ja Demos Research Institute. 

Koronapandemian vaikutuksia ja kriiseihin varautumista on tarkasteltu sekä kansallisesti että kansainvälisesti eri raporteissa ja tutkimuksissa, mutta suomalainen kokonaiskuva näiden pohjalta on jäänyt muodostamatta. 

– Hankkeessa on kyse kokonaisarvioinnista, jossa huomioidaan yhteiskunnan eri sektorit ja kriisin koko elinkaaren vaikutukset, kertoo hanketta johtava professori, oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani Janne Salminen.

Hankkeeseen kuuluu kaikkiaan kuusi osatutkimusta, joista kaksi tehdään Turun yliopistossa. Oikeustieteellinen tiedekunta toteuttaa Rajoitustoimet ja oikeudelliset reunaehdot -tutkimuksen, ja yhteiskuntatieteellinen tiedekunta toteuttaa Sosiaalinen kestävyys ja yhteiskunnan luottamus -tutkimuksen. Jälkimmäistä johtaa professori Henri Vogt.

Tutkimuksessa analysoidaan, mitä korona-aikana tapahtui, mitä päätöksiä ja toimenpiteitä tehtiin, ja mitä erilaisten päätösten vaikutuksista tiedettiin COVID-19-pandemian aikana ja sen jälkeen. Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa olemassa olevan tutkimuksen katvealueista sekä tunnistetaan koronakriisin ajan keskeisimmät murroskohdat, joissa toisenlaiset toimintatavat olisivat olleet mahdollisia.

Tutkimustarve kirjattu hallitusohjelmaan

Valtioneuvosto on myöntänyt Turun yliopiston johtamalle hankkeelle 900 000 euron rahoituksen. Rahoitusta haki seitsemän hanketta, joista Turun yliopiston johtaman hankkeen katsottiin parhaiten vastaavan haun kriteereitä. Hakemusten arvioinnissa painotettiin tutkimuksen tieteellistä tasoa ja tutkimuksen vaikuttavuutta.  

Tarve selvittää koronapandemian oppeja on kirjattu pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmaan. Hallitusohjelman mukaisesti hanke keskittyy kriisin johtamiseen, rajoitustoimiin ja varautumiseen. Tutkimuksessa huomioidaan laajasti eri näkökulmia, kuten yhteiskunnan terveysturvallisuus, kansantalous ja sosiaalinen kestävyys. 

Monitieteisessa hankkeessa on mukana tutkijoita hallintotieteen, lääketieteen, taloustieteen, oikeustieteen ja politiikan tutkimuksen aloilta. Hanke tehdään sidosryhmiä osallistaen, ja tutkimuksessa toteutetaan muun muassa haastatteluja sekä työpajoja.

– Hankkeen tavoitteena on tarjota päätöksentekoon ja sen valmisteluun tutkimustietoa ja siihen pohjautuvia suosituksia, joilla vahvistetaan kokonaisvaltaisesti yhteiskunnan varautumista vastaaviin kriisitilanteisiin, Salminen toteaa.

Hankkeen loppuraportti julkaistaan vuoden 2026 alussa.

Luotu 10.04.2024 | Muokattu 10.04.2024