Janne Salminen profiilikuva
Janne
Salminen
professori, Oikeustiede
Prof, Dr

Ota yhteyttä

Caloniankuja 3
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

julkisoikeus
valtiosääntö- ja hallinto-oikeus
EU-oikeus
perustuslaki
EMU
talous- ja rahaliitto

Biografia

OTT Janne Salminen työskentelee Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa julkisoikeuden professorina.

Prof Salminen on lisäksi tiedekuntansa varadekaani.

Aikaisemmin hän on työskennellyt erilaisissa tutkimus- ja opetustehtävissä etenkin Turun yliopistossa, muun muassa julkisoikeuden apulaisprofessorina ja eurooppaoikeuden professorina, yliopistonlehtorina ja tutkijana.

Janne Salminen on lisäksi valtiosääntö- ja eurooppaoikeuden dosentti Åbo Akademissa ja valtiosääntöoikeuden dosentti Helsingin yliopistossa.

Janne Salminen toimi vuosia Turun yliopiston kanslerinsihteerinä. Akateemisten tehtäviensä lisäksi Salminen toimi perustuslain tarkistuskomitean sihteerinä. Salminen on eduskunnan perustuslakivaliokunnan käyttämä valtiosääntöasiantuntija. Lisäksi Salminen on auskultoinut Raaseporin käräjäoikeudessa. Tällä hetkellä hän toimii myös Ahvenanmaata koskevissa asioissa esittelijänä korkeimmassa oikeudessa (2015-). Aikaisemmin hän toiminut esittelijän tehtävissä korkeimmassa hallinto-oikeudessa (1999-2001) ja valtioneuvoston oikeuskanslerinvirastossa (1997-1998) ja Valtion tilintarkastuslautakunnassa (2007-2015).

Opetus

Salminen vastaa tiedekunnassaan perusopintojaksosta "Oikeudellisen ajattelun lähtökohdat" sekä hallinto-oikeuden opetuksesta.

Tutkimus

Janne Salmisen tutkimustoiminta on keskittynyt Suomen valtiosäännön ja Euroopan unionin konstituution välisiin suhteisiin. Laajasti ottaen Salmisen tutkimusten läpitunkevana teemana on ollut julkisoikeuden eurooppalaistuminen. Salmisen julkaisut ovat käsitelleet myös Euroopan unionin talous- ja rahaliittoa (EMU) ja Suomen Pankkia sekä unionin niin sanotun kolmannen pilarin konstitutionalisoitumista.

Salmisen tutkimuksesta:

https://soundcloud.com/turun-yliopisto/janne-salminen-eurooppalainen-valtiosaanto

Julkaisut

Järjestä: