Janne Salminen profiilikuva
Janne
Salminen
professori, oikeustiede
Dekaani, professori, oik.tri; Dean, Professor, Dr.
JuRe (Oikeudenmukainen toipuminen pandemiasta? Perustuslailliset oikeudet, legitiimi hallinta ja saadut opit) www.jure.fi

Ota yhteyttä

Caloniankuja 3
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

julkisoikeus
valtiosääntö- ja hallinto-oikeus
EU-oikeus
perustuslaki
poikkeusolot
lainsäädäntö
EMU
talous- ja rahaliitto

Biografia

Janne Salminen työskentelee Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa julkisoikeuden professorina. Hän on oikeustieteen tohtori.

Prof. Salminen on lisäksi tiedekuntansa dekaani.

Janne Salminen on valtiosääntö- ja eurooppaoikeuden dosentti Åbo Akademissa ja valtiosääntöoikeuden dosentti Helsingin yliopistossa.

Aikaisemmin hän on työskennellyt erilaisissa tutkimus- ja opetustehtävissä etenkin Turun yliopistossa, muun muassa julkisoikeuden apulaisprofessorina ja eurooppaoikeuden professorina, yliopistonlehtorina ja tutkijana. Muiden tehtäviensä ohella Janne Salminen on toiminut vuosia Turun yliopiston kanslerinsihteerinä. Akateemisten tehtäviensä lisäksi Salminen on ollut Perustuslain tarkistuskomitean sihteerinä. Salminen on eduskunnan perustuslakivaliokunnan ja myös muiden valiokuntien käyttämä valtiosäännön ja julkisoikeuden asiantuntija sekä muutaminen valtiollisten työryhmien pysyvä asiantuntijajäsen.

Lisäksi Salminen on auskultoinut Raaseporin käräjäoikeudessa. Tällä hetkellä hän toimii myös Ahvenanmaata koskevissa asioissa esittelijänä korkeimmassa oikeudessa (2015-). Aikaisemmin hän toiminut esittelijän tehtävissä myös korkeimmassa hallinto-oikeudessa (1999-2001) sekä valtioneuvoston oikeuskanslerinvirastossa (1997-1998) ja Valtion tilintarkastuslautakunnassa (2007-2015).

Opetus

Salminen vastaa tiedekunnassaan hallinto-oikeuden opetuksesta.

Tutkimus

Janne Salmisen tutkimustoiminta on keskittynyt Suomen valtiosäännön ja Euroopan unionin konstituution välisiin suhteisiin. Laajasti ottaen Salmisen tutkimusten läpitunkevana teemana on ollut julkisoikeuden eurooppalaistuminen. Salmisen julkaisut ovat käsitelleet myös Euroopan unionin talous- ja rahaliittoa (EMU) ja Suomen Pankkia sekä unionin niin sanotun kolmannen pilarin konstitutionalisoitumista. Tällä hetkellä Salminen johtaa tutkimuskonsortiota, joka keskittyy pandemia-ajan yhteiskunnallisten kysymysten tutkimukseen (JuRe, jure.fi). Lisäksi Salmisella on lainsäädäntöprosessia ja osallistumista koskevassa tutkimushankkeessa työpaketti (SILE, www.hiljaisettoimijat.fi)

Salmisen tutkimuksesta:

https://soundcloud.com/turun-yliopisto/janne-salminen-eurooppalainen-valtiosaanto

Julkaisut

Järjestä:

Jukka Mähönen 60 vuotta (2023)

Lakimies
Salminen Janne, Vahtera Veikko, Villa Seppo
(Kirjoitus tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (B1))