Asiasana: FinnBrain

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Lapsen temperamentti ei nosta kortisolitasoja varhaiskasvatuksessa – Ulospäinsuuntautuneet lapset reagoivat voimakkaammin sekä kotihoidossa että päiväkodissa

24.09.2020

Turun yliopiston FinnBrain-tutkimus osoitti, että ulospäinsuuntautuneilla lapsilla kortisolitasot ovat muita lapsia korkeammat. Yhteys ei kuitenkaan riippunut hoitoympäristöstä, vaan ilmeni samalla tavalla kotihoidossa ja varhaiskasvatuksessa. Ulospäinsuuntautuneet lapset saattavatkin reagoida voimakkaammin ympäristön ärsykkeisiin, tai korkeammat kortisolitasot voivat olla heidän stressinsäätelyjärjestelmälleen tyypillinen ominaisuus varhaislapsuudessa.

Uhma ja heikko luottamus lääkäreihin yhteydessä rokotekriittisyyteen

20.08.2020

Henkilöt, joilla on tapana vastustaa sääntöjä ja normeja, luottavat vähemmän lääkäreihin. Ja mitä vähemmän ihmiset luottavat lääkäreihin, sitä suuremmalla todennäköisyydellä he suhtautuvat kriittisesti rokotuksiin, epäröivät rokotuspäätöksissään tai kieltäytyvät ottamasta rokotteita itselleen tai lapsilleen. Henkilöt, joilla on heikompi luottamus lääkäreihin, käyttävät myös useammin vaihtoehtohoitoja. Tähän viittaa tuore tutkimus, johon osallistui 770 pienten lasten vanhempaa.

Raskaudenaikainen stressi on yhteydessä lapsen suolistomikrobistoon

17.06.2020

Äidin raskaudenaikainen pitkäaikainen psyykkinen stressi ja pitkäaikaiset korkeat kortisolipitoisuudet ovat yhteydessä lapsen suolistomikrobiston koostumukseen, selviää FinnBrain-tutkimuksen tuoreesta julkaisusta. Tulokset auttavat ymmärtämään, miten raskaudenaikainen stressi voi olla yhteydessä lapsen kasvuun ja kehitykseen. Tutkimus on julkaistu arvostetussa Psychoneuroendocrinology-lehdessä.

Lahjoitus varmistaa terveyden tutkimuksen Ahvenanmaalla

10.06.2020

Turun yliopisto on tutkinut 600 ahvenanmaalaisten terveyttä vuodesta 2010 lähtien. Merkittävät vähennykset yliopistojen valtionrahoituksessa edellisellä hallituskaudella ovat vaarantaneet tutkimuksen jatkumisen. Kauppaneuvos Anders Wiklöf on tämän vuoksi päättänyt tukea tutkimusta henkilökohtaisella lahjoituksella. Tutkimuksen on tarkoitus jatkua Ahvenanmaalla useiden vuosikymmenten ajan.

Äidin raskaudenaikainen stressi tunnistettu uudeksi lasten toistuvien hengitystieinfektioiden riskitekijäksi (Väitös: LL Laura Korhonen, 24.4.2020, lastentautioppi)

Hengitystieinfektiot ovat lasten yleisimpiä infektiosairauksia ennen kouluikää, ja noin 10 prosenttia lapsista sairastaa toistuvia hengitystieinfektioita. Jatkuva sairastelu vaikuttaa monella tapaa lapsen ja perheen hyvinvointiin. LL Laura Korhonen selvitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan, miten äidin raskaudenaikainen psykologinen stressi, lapsen perimä ja sukupuoli vaikuttavat pienten lasten riskiin sairastua toistuviin hengitystieinfektioihin.

Uusi opas kertoo vanhemmille lapsen stressistä ja aivojen kehityksestä

26.11.2019

Turun yliopiston FinnBrain-tutkimusryhmä on tuottanut Lapsen stressi ja aivot -opasmateriaalin, jonka tarkoituksena on antaa vanhemmille tietoa lapsen stressistä ja sen vaikutuksista lapsen aivojen kehitykseen. Materiaali on tarkoitettu käytettäväksi esimerkiksi neuvoloissa ammattilaisten työn tukena. Opasmateriaaliin sisältyy opasvihko ja samaa aihepiiriä käsittelevä animaatio.