Asiasana: FinnBrain

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Äidin ahdistusoireiluun tulisi tarjota apua jo raskausaikana

27.09.2019

Turun yliopiston FinnBrain-tutkimuksessa havaittiin, että äidin ahdistusoireilu raskausaikana ja masennusoireilu lapsen syntymän jälkeen olivat yhteydessä äidin ja lapsen väliseen vuorovaikutuksen laatuun lapsen ollessa kahdeksan kuukauden ikäinen. Tulokset tukevat näkemystä, jonka mukaan jo äidin raskaudenaikaisella ahdistusoireilulla on yhteyttä äidin tapaan olla vuorovaikutuksessa vauvan kanssa synnytyksen jälkeen. 

Äidin raskaudenaikainen stressioireilu on yhteydessä lapsen vaimentuneeseen kortisolin tuotantoon

23.08.2019

Turun yliopiston FinnBrain-tutkimuksessa osoitettiin, että 10 viikon ikäisillä lapsilla, joiden äideillä oli raskausaikana stressioireita, todettiin alentunut kortisolivaste stressikokeessa, mikäli lapsella oli koehetkellä rinovirusinfektio. Tutkimus tuo uutta tietoa siitä, miten raskausaika vaikuttaa stressinsäätely- ja immuunipuolustusjärjestelmien välisen vuorovaikutuksen kehittymiseen sekä astma- ja allergiasairauksien syntyyn.

Lapsen ulosteen mikrobisto on yhteydessä temperamenttiin

17.06.2019

Turun yliopiston FinnBrain-tutkimuksessa selvisi, että 2–3 kuukauden ikäisen lapsen ulosteen mikrobistokoostumus on yhteydessä puolivuotiaana havaittaviin erilaisiin temperamenttipiirteisiin. Temperamentti kuvastaa yksilöllisiä eroja lapsen tunteiden ilmaisussa ja säätelyssä, joten tutkimus antaa uutta tietoa käyttäytymisen ja mikrobiston välisistä yhteyksistä. Vastaavaa tutkimusta ei ole aiemmin toteutettu missään näin nuorilla tai näin suurella otoksella.