Merkittävä kansainvälinen kongressi Turussa raskausajan ja varhaislapsuuden vaikutuksista lapsen kehitykseen ja terveyteen

06.06.2023

Kansainvälisesti ainutlaatuinen lasten aivojen kehitystä selvittävä turkulainen FinnBrain-tutkimushanke järjestää 2. kansainvälisen kongressin aiheena Prenatal and Early Life Stress - Implications for Later Childhood Development and Health. Toivotamme myös median tervetulleeksi laajaan kansainväliseen kongressiimme, joka järjestetään Ruissalon telakalla (Hevoskarintie 23, Turku) 7.-9.6.2023.

FinnBrain-syntymäkohorttitutkimus on kansainvälisesti erittäin merkittävä. Missään muualla maailmassa ei ole meneillään näin laajaa aivojen kehityksen tutkimiseen keskittyvää syntymäkohorttitutkimusta, jossa yhdistyvät eri tieteenalat. Kohorttitutkimuksen suunnitteleminen ja pilotointi aloitettiin jo vuonna 2010 ja nyt järjestetään toinen kansainvälinen kongressi, johon on kutsuttu FinnBrain-tutkimuksen tunnettuja kansainvälisiä yhteistyökumppaneita esiintyjiksi. Myös FinnBrain-tutkijat kertovat laajasti tähän mennessä saamistaan mielenkiintoisista tutkimustuloksista. Ennen kansainvälistä kongressia järjestetään yhden päivän mittainen suomenkielinen koulutuspäivä sote-alojen ammattilaisille teemalla ”Tiede kohtaa käytännön”.

‒ FinnBrain-tutkimuksessa selvitetään geneettisten ja ympäristötekijöiden vaikutusta lapsen aivojen kehitykseen ja myöhempään terveyteen. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on vanhempien raskauden aikaisen stressin ja lapsen varhaislapsuuden aikaisten kuormittavien elämäntapahtumien vaikutus. Uusin tutkimustieto osoittaa selvästi, että varhaislapsuuden aikana koettu voimakas stressi on yksi kaikkein merkittävimpiä myöhempien psyykkisten ja ruumiillisten sairauksien riskitekijä, sanoo tutkimuksen johtaja, professori Hasse Karlsson.

Kongressi on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille tutkijoille ja kliinisessä työssä työskenteleville, ja esitykset käsittelevät sekä teoreettisia, mekanismeihin liittyviä että käytännön kannalta tärkeitä näkökulmia. 


> Lisätietoa FinnBrain-tutkimuksesta hankkeen sivuilla

Kongressin ohjelma

KESKIVIIKKO 7.6.2023

Tiede kohtaa käytännön: Varhaisen stressialtistuksen merkitys lapsen kehitykselle ja terveydelle

9.00-9.15 Linnea Karlsson, Turun yliopisto: Tervetuloa

Puheenjohtaja: Saija Tarro

9.15-10.15 Hasse Karlsson, Turun yliopisto: Mitä tiedetään varhaisen stressin terveysvaikutuksista?
10.15-10.45 Linnea Karlsson, Turun yliopisto: Raskauteen liittyvä ahdistuneisuus
10.45-11.15 Tiina Riekki, Suomen perinataalimielenterveysyhdistys: Palvelujärjestelmän aukot ja vahvuudet

Lounas

Puheenjohtaja: Eeva-Leena Kataja

12.15-12.45 Sanna Isosävi, Traumaterapiakeskus: Säätelemätön vuorovaikutus vauvan kokemuksena – näkökulma traumatisoitumisen ylisukupolviseen siirtymiseen
12.45-13.15 Kirsi Peltonen, Turun yliopisto: Äärimmäisen stressin vaikutukset ja resilienssi lapsuudessa ja nuoruudessa
13.15-13.45 Miia Hänninen, Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ja Marika Jalovaara, Turun yliopisto: Tiedekummitoiminta ja sen esittely

Kahvitauko

14.30-15.00 Max Karukivi, Turun yliopisto: Lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteisasiakkaat
15.00-15.30 Jonna Lehikoinen, Ensi- ja turvakotien liitto: Stressistä säätelyyn -hanke
15.30-15.50 Susanne Sinisalo, Turun yliopisto: Aivot ja stressi -materiaalien esittely

TORSTAI 8.6.2023

9.00-9.15 Hasse Karlsson, University of Turku, Finland: Opening words

Chair: Jetro Tuulari

9.15-10.00 Keynote 1: Christine Heim, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Germany: Understanding and mitigating the impact of early-life stress on disease risk: towards developmental programming of lifelong health
10.00-10.25 Riikka Lund, University of Turku, Finland: Maternal depression during pregnancy; effect on placenta DNA methylation

Break

10.35-11.00 Eeva-Leena Kataja, University of Turku, Finland: Adverse childhood experiences – mental health and resilience
11.00-11.25 Emma Vitikainen, University of Turku, Finland: Telomere length in the FinnBrain cohort: are there compounding effects of pre- and postnatal stress exposures on child cellular senescence?

Lunch

Chair: Elmo Pulli

12.45-13.15 Keynote 2: Noora Kotaja, University of Turku, Finland: How paternal stress modifies sperm epigenome
13.15-13.40 Jetro Tuulari, University of Turku, Finland: Parental adverse childhood experiences and offspring brain
13.40-14.05 Minna Lukkarinen, University of Turku, Finland: Parental early life stress and offspring asthma and atopic diseases

Coffee

14.35-15.00 Flash talks

  • Aaron Barron, University College Cork, Ireland and University of Turku, Finland
  • Carolina Mariño-Narvaez, University of Granada, Spain
  • Clara Deady, University College Cork, Ireland
  • Randall Waechter, St. George’s University, West Indies
  • Hsing-Fen Tu, Uppsala University, Sweden

15.00 Poster session with snacks and wine
16.30 Closing of the day
 
19.30
Conference dinner (not included in the registration fee)

Venue: Restaurant Aboa Vetus Ars Nova, Itäinen Rantakatu 4-6, Turku

PERJANTAI 9.6.2023

Chair: Hasse Karlsson

9.00-9.45 Keynote 3: Martin H. Teicher, McLean Hospital / Harvard Medical School, USA: Early life stress – age dependent effects on brain development
9.45-10.10 Elmo Pulli, University of Turku, Finland: Maternal perinatal mental health and child brain at age 5

Break

10.30-11.15 Keynote 4: Michelle Fernandes, University of Oxford, UK: Associations between early life stress and child development: biologically determined or environmentally derived?
11.15-11.40 Riikka Korja, Eeva Holmberg, University of Turku, Finland: Predictability in mother child interaction

Lunch

Chair: Linnea Karlsson

13.00-13.30 Sarah Nazzari, University of Pavia, Italy: Psychobiological signatures of prenatal exposure to the COVID-19 pandemic: findings from a longitudinal multi-centric Italian study
13.30-13.55 Jukka Leppänen, University of Turku, Finland: Early exposures and child cognitive and attention development
13.55-14.20 Kirsi Peltonen, University of Turku, Finland: Effects of extreme childhood stress
14.20-15.00 Coffee, award ceremony and the closing words by Hasse Karlsson

Luotu 06.06.2023 | Muokattu 07.06.2023