Max Karukivi profiilikuva
Max
Karukivi
apulaisprofessori II vaihe, Psykiatria
Associate Professor
Nuorisopsykiatria

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

aleksitymia
nuoriso
psykiatria
psykosomatiikka
tunteet

Biografia

Olen suorittanut LL-tutkinnon Turun yliopistossa vuonna 2007. Vuodesta 2008 olen asunut ja työskennellyt Porissa Satakunnan Sairaanhoitopiirin palveluksessa. Koulutukseltani olen nuorisopsykiatrian erikoislääkäri. Suoritin LT-tutkinnon vuonna 2011 ja nuorisopsykiatrian dosentuurin sain 2015. Olen toiminut vuodesta 2014 ylilääkärin tehtävissä ja vuoden 2016 alusta nykyisessä työssäni nuorisopsykiatrian vastuuyksikön ylilääkärinä. Kliinisenä opettajana olen työskennellyt vuodesta 2013. Olen pyrkinyt kehittämään asiantuntemustani nuoruusikäisistä ja nuorisopsykiatriasta laaja-alaiseksi. Minulla on nuorisolääketieteen ja lääkärikouluttajan erityispätevyydet ja lisäksi olen suorittanut sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyyden. Minulla on myös psykoterapeutin koulutus. Parin viime vuoden ajan olen ollut aktiivisesti mukana hallituksen kärkihankkeena olevassa Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut) kehittämässä nuorisopsykiatrian palveluita.

Opetus

Teen opetustyöni pääosin Satakunnassa vastaten paikallisesta nuorisopsykiatrian erikoistumiskoulutuksesta sekä yliopiston Satakuntaan hajauttamasta perustutkinto-opiskelijoiden opetuksesta. Opetan myös (aikuis)psykiatriaan erikoistuvia lääkäreitä. Olen erittäin kiinnostunut opetuksesta ja aktiivisesti kehittänyt Satakunnassa annettavaa opetusta. Viime vuosina olen kehittänyt erityisesti kompetenssiperustaista opetusta. Olen ollut kehittämässä vuonna 2013 käynnistettyä Psykiatrian kesäkoulua (http://psykiatriankesakoulu.blogspot.fi) ja toiminut vastuukouluttajana sen perustamisesta lähtien. Psykiatrian kesäkoulu on palkittu vuonna 2017 vuoden työpaikkana Suomen Medisiinariliiton ja Lääkäriliiton toimesta. Minulla on myös opetusta koskevia tieteellisiä julkaisuja ja lisäksi toimin perustutkinto-opiskelijoiden mentorina.

Tutkimus

Tutkijanurani ajan keskeinen tavoitteeni on ollut ymmärtää paremmin tunteiden ja psyykkisen sekä fyysisen hyvinvoinnin moninaisia yhteyksiä erityisesti nuoruusikäisillä. Väitöskirjani käsitteli aleksitymian eli puutteellisen tunneilmaisun yhteyttä psyykkisiin oireisiin nuorilla. Minulla on kaksi tutkimusryhmää, joista yksi toimii FinnBrain-hankkeessa (https://www.finnbrain.fi) ja toinen Satakunnan sairaanhoitopiirin nuorisopsykiatrian vastuuyksikössä. FinnBrainin Alexithymia work packagessa tutkimme monipuolisesti aleksitymian kehittymistä ja yhteyksiä, ja toisessa tutkimusryhmässäni selvitämme tunteiden ja varhaisten maladaptiivisten skeemojen yhteyttä mielenterveyden häiriöiden ja somaattisten sairauksien hoidon tuloksiin nuoruusikäisistä koostuvissa potilasaineistoissa. Teemme Satakunnassa yhteistyötä Turun yliopiston psykiatrian klinikan VAMI-tutkimusohjelmaan kuuluvissa tutkimushankkeissa, joista tällä hetkellä teemme potilasrekrytointia monikansalliseen SUPER-tutkimukseen (https://www.superfinland.fi/). Minulla on yhteistyötä myös muiden tutkimushankkeiden kanssa, esimerkiksi: Terveys2000/2011, LASERI ja PIPARI. Ohjaan ajankohtaisesti kuutta väitöskirjatutkimusta.

Julkaisut

Järjestä:

Fearing the disease or the vaccine: The case of COVID-19 (2021)

Personality and Individual Differences
Linda C. Karlsson, Anna Soveri, Stephan Lewandowsky, Linnea Karlsson, Hasse Karlsson, Saara Nolvi, Max Karukivi, Mikael Lindfelt, Jan Antfolk
(A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)