Max Karukivi profiilikuva
Max
Karukivi
apulaisprofessori II vaihe, psykiatria
Associate Professor
Nuorisopsykiatria

Ota yhteyttä

Biografia

Työskentelen nuorisopsykiatrian apulaisprofessorina (tenure track). Olen toiminut Turun yliopiston nuorisopsykiatrian erikoisalan vastuuhenkilönä syksystä 2018 vastaten sekä nuorisopsykiatrian perustutkinto-opetuksesta että alalla annettavasta ammatillisesta jatkokoulutuksesta. Vastaan myös nuorisopsykiatrian tieteellisestä jatkokoulutuksesta. Olen nuorisopsykiatrian erikoislääkäri ja kouluttajapsykoterapeutti (kognitiivinen käyttäytymisterapia). Minulla on myös lääkärikouluttajan ja nuorisolääketieteen erityispätevyydet.

Opetus

Nuorisopsykiatrian perusopetus lääketieteen opiskelijoille tapahtuu C8-kurssilla psykiatrian kurssin yhteydessä. C8-kurssilla on mahdollisuus myös suorittaa nuorisopsykiatrian valinnaiskurssi. Nuorisopsykiatrian erikoislääkärikoulutuksen ohjelmassa on kaksi keskeistä osa-aluetta: teoreettinen opetus sekä osaamisperustainen opetus. Teoriaopetus koostuu nuorisopsykiatrian omista seminaareista sekä yhdessä psykiatrian ja lastenpsykiatrian kanssa järjestettävästä opetuksesta. Osaamisperustainen opetus perustuu kliiniselle palvelulle asetettuihin osaamistavoitteisiin, lähikouluttajan toteuttamaan ohjaukseen ja tähän liittyvään säännölliseen arviointiin. Käytämme osaamisen arvioimisessa valtakunnallisia EPA-pohjaisia osaamistavoitteita ja kehitän osaamisperustaista opetustamme aktiivisesti.

Tutkimus

Ajankohtaisesti tutkimustyöni kohdistuu keskeisesti kolmeen teemaan: 1) epidemiologiseen tutkimukseen, 2) potilastutkimukseen ja 3) interventiotutkimukseen. Teemoihin liittyen minulla on sekä omia tutkimushankkeita että toimin yhteistyökumppanina muiden johtamissa hankkeissa. Toimin päätutkijana seuraavissa tutkimushankkeissa: AVAIN JR (Anorexia Nervosa and its effects on brain function, body metabolism and their interaction in adolescents),Emotions and well-being in adolescents ja aleksitymiaa koskeva tutkimuskokonaisuus FinnBrain-tutkimushankkeessa ((https://www.finnbrain.fi). Lisäksi minulla on merkittävää yhteistyötä esimerkiksi LANUPS-konsortiohankkeen (Lastensuojelun sosiaalityön ja nuorisopsykiatrian yhteistutkiminen ja -kehittäminen Länsi- ja Itä̈-Suomessahttps://sites.utu.fi/sote/yhteistyo-ja-hankkeet/hankkeet/lanups/) ja PIPARI-tutkimuksen (https://sites.utu.fi/pipari/) kanssa.

Julkaisut

Järjestä: