Asiasana: Väitös

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Digitaalisella pelillä voidaan tukea varhaisnuorten minäpystyvyyttä kieltäytyä tupakasta (Väitös: TtM Johanna Nyman, 19.4.2024, hoitotiede)

TtM Johanna Nyman tutki väitöskirjassaan varhaisnuorten minäpystyvyyttä eli luottamusta kykyynsä kieltäytyä tupakasta. Tutkimuksessa kehitettiin digitaaliseen peliin pohjautuva menetelmä varhaisnuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ennaltaehkäisyyn. Tulokset osoittivat, että menetelmällä pystyttiin tukemaan varhaisnuorten minäpystyvyyttä kieltäytyä tupakasta ja sen taustalla olevia tekijöitä.

Äidin masennusoireilu voi olla yhteydessä lapsen aivojen valkean aineen kehitykseen (Väitös: LL Venla Kumpulainen, 28.3.2024, psykiatria)

Äidin masennusoireiden havaittiin olevan yhteydessä 5-vuotiaiden lasten aivojen valkean aineen rakenteeseen LL Venla Kumpulaisen väitöskirjatutkimuksessa. Yhteys oli erilainen tytöillä ja pojilla. Lisäksi äidin synnytyksen jälkeiset masennusoireet näyttivät liittyvän tyttöjen huomion lisääntyneeseen suuntautumiseen pelokkaisiin ilmeisiin silmänliikemittauksissa.

Tutkija kehitti analyysimenetelmiä avuksi vaikean pitkäaikaisen tulehduksellisen suolistosairauden diagnostiikkaan (Väitös: LL Mervi Tenhami, 8.3.2024, kirurgia)

LL Mervi Tenhami kehitti väitöskirjatutkimuksessaan tulehduksellisten suolistosairauksien, haavaisen paksusuolitulehduksen ja Crohnin taudin, diagnostiikkaa PET/MRI-kuvantamista ja keratiini 7 -analyysiä hyödyntäen. Vaihtoehtoiset diagnosointitavat voivat tarjota vaihtoehdon kivuliaalle tähystykselle.