Asiasana: Väitös

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Kestävyyttä tavoiteltaessa on tärkeää huomioida luonnonvarojen ruohonjuuritason käyttäjät (Väitös: FM Laura Tuominen, 28.6.2024, ympäristötiede)

Luonnonvaroja paikallisella tasolla käyttävien ihmisten välisen sosiaalisen dynamiikan tunteminen voi lisätä merkittävästi luonnonvarojen kestävää hallintaa. Turun yliopistossa väittelevä Laura Tuominen tarkasteli monitieteisessä ympäristötieteiden alan väitöstutkimuksessaan kahta erilaista luonnonvarojen käyttäjäryhmää: turkulaisia laatikkoviljelijöitä ja suomalaisia hirvenmetsästäjiä.

Näin suomalaistoimittajat juurruttivat amerikkalaiset supersankarisarjakuvat osaksi suomalaista sarjakuvakulttuuria 1980- ja 1990-luvuilla (Väitös: FM Laura Antola, 14.6., mediatutkimus)

Supersankarit ovat yksi 2000-luvun suurimmista populaarikulttuurin ilmiöistä. FM Laura Antolan tuore sarjakuvien historiaa valottava väitöskirja kertoo, kuinka supersankareita tehtiin tutuksi suomalaiselle yleisölle 1960-luvulta 1990-luvulle. 

Väitöstutkimus tuo uutta tietoa kvasaarien syntytavasta (Väitös 11.6.2024, MSc Maria Stone, tähtitiede)

Kvasaarit ovat äärimmäisen kirkkaita galakseja, joiden valo syntyy, kun sen keskustassa oleva supermassiivinen musta aukko syö sitä ympäröivää kosmista kaasua ja pölyä. Aiemman teorian mukaan kvasaari ja sen valolähteenä toimiva musta aukko syntyy galaksien törmätessä toisiinsa, mutta Turun yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus osoittaa, että kvasaari voi syntyä myös ilman galaksien välistä vuorovaikutusta.

Helppokäyttöisyys, maku, terveellisyys ja tuttuus olivat syitä lihankulutukselle muun muassa miesten ja lapsiperheiden keskuudessa 2010-luvun alussa (Väitös FM Pasi Pohjolainen, 7.6.2024, taloussosiologia)

Runsas lihankulutus on globaali kestävyyshaaste muun muassa ympäristö- ja terveyshaittojen takia. Viime vuosina kasvisruokien asema on vahvistunut ja lihan kokonaiskulutus hidastunut, mutta lihankulutus ei ole kuitenkaan kääntynyt laskuun. Uuden väitöstutkimuksen perusteella lihankulutuksen taustalla vaikuttavat muun muassa lihan koettu hyvä maku ja tuttuus.

Muistisairauksien hoitoa voidaan kehittää historiallisen ymmärryksen avulla (Väitös: FM Annikka Immonen, kulttuurihistoria, 8.6.)

Historian ja kulttuurin muovaamat käsitykset muistisairaudesta vaikuttavat soteammattilaisten tapaan tukea muistisairaita, sanoo Turun yliopistossa väittelevä FM Annikka Immonen. Hänen mukaansa vanha psykiatrisen sairauden leima syrjivine käytäntöineen voi edelleen vaikuttaa muistisairaiden ihmisten elämään ja hoivaan.

Uusi väitöstutkimus vahvistaa yhteyden ESG-käytäntöjen ja taloudellisen tuloksen välillä pohjoismaisissa yrityksissä (Väitös: MSc Habeeb Yahya, 24.5.2024, laskentatoimi ja rahoitus)

Samalla kun globaali tietoisuus yritysten ympäristö-, sosiaali- ja hallintotapa (ESG) -toiminnasta kasvaa, tuore väitöstutkimus paljastaa näiden käytäntöjen merkittävän roolin yritysten taloudellisen menestymisen ja arvostuksen muokkaamisessa erityisesti Pohjoismaissa.