Asiasana: Väitös

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Leikkauksessa olleiden potilaiden sekavuustilan hoidossa on puutteita (Väitös: TtM Satu Poikajärvi, 16.6.2023, hoitotiede)

Potilastietojärjestelmiin tehtyjen kirjausten perusteella potilaan sekavuustilaa ei erikoissairaanhoidossa aktiivisesti ennaltaehkäistä eikä tunnistamisen apuvälineitä käytetä, ilmenee terveystieteen maisteri Satu Poikajärven Turun yliopistoon tekemässä hoitotieteen väitöstutkimuksessa. Myös kirjauksia sekavuustilan lääkkeettömien hoitokeinojen käytöstä löytyy niukasti.

Tuulivoima ja keinovalo vaikuttavat Suomen lepakoihin (Väitös: MSc Simon P. Gaultier, 09.06.2023, ekologia)

Seurattuaan lepakoiden aktiivisuutta kahden kesän ajan väitöskirjatutkija Simon P. Gaultier havaitsi, että lepakot välttelevät tuulivoimaloita ja keinovaloja metsäalueilla. Väitöskirjatutkimuksen tulokset korostavat myös tarvetta ottaa lepakot paremmin huomioon tuulivoimahankkeissa koko Euroopan boreaalisella alueella.

Hyvä työmarkkina-asema edistää vanhemmaksi tuloa (Väitös: VTM Anneli Miettinen, 9.6.2023, sosiologia)

Hyvä työmarkkina-asema ja tulotason kohoaminen edistivät vanhemmaksi tuloa, osoittaa valtiotieteiden maisteri Anneli Miettinen väitöstutkimuksessaan. Sen sijaan työttömyys ja siihen liittyvät toimeentulon ongelmat vähensivät 30:tä ikävuotta lähenevien ja heitä vanhempien ensimmäisen lapsen saantia.

Raskauspahoinvoinnin luokittelua voidaan parantaa tiiviillä arviointityökalulla (Väitös: LL Linda Laitinen, 9.6.2023, synnytys- ja naistentautioppi)

Suomalaisten odottajien raskauspahoinvoinnin oireiden voimakkuus on useimmiten keskivaikeaa, ilmenee lääketieteen lisensiaatti Linda Laitisen väitöstutkimuksessa. Laitinen tarkasteli tutkimuksessaan raskauspahoinvoinnin vaikeusasteen luokittelua varten kehitetyn kyselymittarin käytettävyyttä arviointiin. Vastaavaa työkalua ei ole aiemmin ollut käytössä Suomessa.

Broilerintuotannosta on tullut osa suomalaista kirjallista kulttuuria (Väitös: FM Helinä Ääri, 2.6.2023, kotimainen kirjallisuus)

Broilerikanoja kuvataan suomalaisessa kaunokirjallisuudessa usein ja jatkuvasti moninaistuvin tavoin. Broilereita esiintyy niin rikoskirjallisuudessa, romanttisessa viihteessä, sarjakuvissa kuin niin sanotussa taideproosassakin. FM Helinä Äären väitöstutkimuksessa selvisi, millaiset kanoja koskevat käsitykset ovat kulttuurissamme laajasti jaettuja.

Psykiatrisen sairaalahoidon rajoittamistoimenpiteiden yhteydessä ilmenee potilaisiin ja henkilökuntaan kohdistuvia vaaratapahtumia (Väitös: TtM Jaakko Varpula, 2.6.2023, hoitotiede)

Turvallisuutta ylläpitäviksi tarkoitettujen rajoittamistoimenpiteiden, kuten eristämisen ja sidonnan, yhteydessä ilmenee vaaratapahtumia psykiatrisessa sairaalahoidossa, osoittaa Jaakko Varpula Turun yliopistoon tekemässään hoitotieteen väitöstutkimuksessa. Varpula tarkasteli tutkimuksessaan rajoittamistoimenpiteisiin liittyviä vaaratapahtumia ja niille altistavia riskitekijöitä.

Pelimieltymykset vaikuttavat kehon ja mielen reaktioihin väkivaltapelejä pelatessa (Väitös: PsM Suvi Holm, 3.6.2023, psykologia)

Ihmiset reagoivat ja hahmottavat asioita eri tavoin pelatessaan tai seuratessaan digitaalisia ammuntapelejä, osoittaa Suvi Holm Turun yliopistoon tekemässään väitöstutkimuksessa. Holmin rakentamat koetilanteet todensivat, että pelaajien mieltymykset näkyvät kehon reagoinneissa. Siinä missä väkivaltaisista pelisisällöistä pitäneiden koehenkilöiden fysiologisen aktivaation taso pysyi suhteellisen tasaisena, teemaan kielteisesti suhtautuneilla syke ja ihon sähkönjohtavuus kiihtyivät pelaamisen aikana.