Asiasana: Väitös

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Kriittisten ajattelutaitojen opetuksessa merkittäviä eroja Suomen, Yhdysvaltojen ja Kiinan koulutusjärjestelmien välillä (Väitös FM Olli Suominen, 23.4., kasvatustiede)

Kriittisten historian ajattelutaitojen opetuksessa on eroja eri koulutusjärjestelmien välillä. Suomessa ja Kiinassa opetus on muuttunut yksilöllisiä ajattelutaitoja korostavampaan suuntaan, kun taasen Yhdysvallat on jämähtänyt paikoilleen. Ilmiö paljastuu Olli Suomisen väitöstutkimuksessa, jossa hän selvitti kriittisten historian ajattelutaitojen opettamista suomalaisessa, yhdysvaltalaisessa ja kiinalaisessa lukiotason historianopetuksessa.

Väittelijä tarkasteli rakennuksen salaisesta omistusoikeudesta aiheutuvia ongelmia ja mahdollisuuksia niiden ratkaisuun (Väitös: OTM Karoliina Helle, 23.4.2021, esineoikeus)

Karoliina Helteen väitöstutkimuksen kohteena oli tyyppitapaus, jossa kiinteistönomistajan puoliso väittää omistavansa kiinteistölle rakennetun rakennuksen joko kokonaan tai osittain. Jos väite menestyy, rakennus on puolison irtainta omaisuutta eikä kuulu kiinteistöön ja siten kiinteistöä koskevien määräämistoimien piiriin. Tutkimuksessa todettiin, että rakennuksen omistajalle myönnettävää suojaa ei ole aina syytä pitää ehdottomana lähtökohtana, vaan rakennuksen ja kiinteistön muodostaman tosiasiallisen kokonaisuuden vuoksi tilanteen pitäisi ennemminkin olla päinvastainen.

Väittelijä tutki opiskelijoiden esiaviollisia suhteita 1600-luvun Turussa ja Uppsalassa (Väitös: FM Mari Välimäki, 17.4.2021, Suomen historia)

Mari Välimäki tutki Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan esiaviollisia suhteita sekä niiden oikeudellista käsittelyä Ruotsin 1600-luvun lopun yliopistokaupungeissa Turussa ja Uppsalassa. Tutkimuksessa selvisi, että opiskelijat eivät saaneet osakseen erityiskohtelua yliopistojen omien tuomioistuinten käsittelyssä.

Väittelijän löydökset avaavat uusia mahdollisuuksia syöpähoitojen toimivuuden ennustamiseen (Väitös: FM Eleonora Mäkelä, 9.4.2021, patologia)

Onkoproteiini CIP2A voi toimia merkkiaineena, joka ennustaa kaulan ja pään alueen syöpien herkkyyttä sädehoidolle, osoittaa FM Eleonora Mäkelän Turun yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus. ARPP19:n ja NOCIVA:n ilmentymistasot taas voisivat toimia merkkiaineina syövän pahanlaatuisuuden ja hoitovasteen ennustamisessa myelooisissa leukemioissa.

Bioaktiivinen titaanioksidipinnoite tehostaa haavan paranemista hammasimplanttihoidossa (Väitös: DDS, MDentCh Nagat Areid, 26.3.2021, hammasprotetiikka ja purentafysiologia)

Hydrotermaalisen pinnoitusmenetelmän avulla tehtävä nanohuokoinen titaanioksidipinnoite parantaa hammasimplantin ja ienkudoksen välisen haavapinnan paranemista, selviää DDS, MDentCh Nagat Areidin Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa. Pinnoitusmenetelmä soveltuu hyvin käytettäväksi myös teollisessa mittakaavassa.

Suomi, englanti ja kirjallinen ilmaisu dominoivat luokkahuoneessa (Väitös: FM Timo Savela, 19.3.2021, englannin kieli)

11.03.2021

Turun yliopistossa väittelevä Timo Savela tarkasteli väitöstutkimuksessaan oppilaiden kieliin ja ilmaisun tapoihin liittyviä diskursseja varsinaissuomalaisen koulun maisemassa. Tutkimuksessa selvisi, että koulutilaa hallitsivat suomen ja englannin kielet ja että kirjallisen ilmaisun tukena käytetty kuvallinen ilmaisu väheni alakoulusta yläkouluun ja lukioon siirryttäessä.

Väittelijä tutki ihmissuhteiden kehittymisprosesseja globaaleissa virtuaalitiimeissä (Väitös: MSc Majid Aleem, 12.3.2021, kansainvälinen liiketoiminta)

Tarve rajat ylittävälle yhteistyölle ja paine tuottavuuden lisäämiselle ovat tehneet globaaleista virtuaalitiimeistä (GVT) osan nykypäivän organisaatioita. Niiden tuomia etuja pyritään hyödyntämään yhä laajemmin liiketoiminnan eri osa-alueilla. MSc Majid Aleem tutki väitöskirjassaan globaalien virtuaalitiimien jäsenten välisiä suhteita.

Hoitotyön kuvaamiseen tarvitaan yhtenäisiä käsitteitä (Väitös: VTM Maria Ameel, 12.3.2021, hoitotiede)

Sairaanhoitajilla on merkittävä rooli psykiatrian erikoissairaanhoidossa, mutta heidän tekemästään työstä aikuispsykiatrian avohoidossa on saatavilla vain niukasti tutkimustietoa. VTM Maria Ameel tutki Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan kansainvälisesti laajasti käytössä olevan hoitotyön interventioita kuvaavan luokituksen soveltuvuutta aikuispsykiatrian avohoidossa. Tutkimuksen tulokset korostavat yhteisen kielen ja käsitteistön tarvetta hoitotyön kuvaamiselle.