Asiasana: Väitös

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Lihavuuskirurgia tuo merkittävän ja pysyvän painonlaskun pitkäaikaisseurannassa (Väitös: LL Sofia Grönroos, 1.12.2023, kirurgia)

Kaksi yleisintä lihavuuskirurgista leikkausta, mahalaukun kavennusleikkaus ja mahalaukun ohitusleikkaus, johtivat tehokkaaseen ja pitkäaikaiseen painonlaskuun kymmenen vuoden seurannassa LL Sofia Grönroosin kirurgian väitöstutkimuksessa. Molemmat leikkaukset paransivat merkittävästi elämänlaatua ja auttoivat parantamaan lihavuuteen liittyviä sairauksia.

Historiantutkimuksen katveeseen jäänyt poliitikko Juho Emil Sunila vaikutti merkittävästi Suomen demokraattiseen kehitykseen (Väitös: FM Tuomas Rantala, 09.12.2023, poliittinen historia)

Maalaisliittolainen poliitikko ja pääministeri Juho Emil Sunila puolusti tinkimättä suomalaista kansanvaltaa Lapuan liikettä ja muita ulkoparlamentaarisia voimia vastaan. Tuomas Rantala esittää poliittisen historian väitöskirjassaan, että Sunila oli yksi 1920- ja 1930-lukujen merkittävistä poliitikoista, jotka ratkaisivat Suomen yhteiskunnallisen ja kansanvaltaisen kehityksen suunnan.

Kansalaisjärjestöillä oli keskeinen rooli suurissa koulutusuudistuksissa 1900-luvun alun Isossa-Britanniassa (Väitös: KM Lauri Luoto, 29.11.2023, kasvatustiede)

New Education -liike tavoitteli kouluopetuksen nykyaikaistamista ja pyrki parantamaan tyttöjen ja työväenluokkaisten lasten mahdollisuuksia kouluttautumiseen 1900-taitteen Isossa-Britanniassa. Lauri Luoto tarkasteli kasvatustieteen alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessaan New Education -liikkeen verkostoitumista ja vaikutusta Ison-Britannian koulutuspoliittiseen päätöksentekoon.

Harkintavallan käytöllä on seurauksia turvapaikkaprosessissa haavoittuvaan asemaan joutuneille (Väitös: OTM Johanna Vanto, 25.11.2023, oikeustiede)

Turvapaikkapäätösten tekijät kontrolloivat maahanmuuttoa olemassa olevaa lainsäädäntöä ja siihen perustuvaa harkintavaltaansa käyttäen. OTM Johanna Vanto havaitsi väitöstutkimuksessaan, että turvapaikkaprosessissa on puutteita, jotka voivat lisätä turvapaikanhakijoiden haavoittuvuutta.

Tehokkuusajattelu tappaa ensin dialogin ja hautaa sitten ihmisyyden jäänteet (Väitös: YM Eeva Nummi, 10.11.2023, johtaminen ja organisointi)

YM Eeva Nummen väitöstutkimus käsittelee dialogisen toimintakulttuurin kehittämistä fuusioitumisvaihetta elävässä sote-organisaatiossa. Tutkimus on polttavan ajankohtainen sote-kentässä edelleen käynnissä olevan murroksen sekä organisaatioiden johtamiseen lähes poikkeuksetta liitettävän tehostamispuheen vuoksi.