Asiasana: Väitös

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Hedelmöityskykyisen siittiön muodostus vaatii tarkkaa geenisäätelyä (Väitös: MSc Ram Prakash Yadav, 30.10.2020, fysiologia)

Miesten sukusolujen erilaistuminen on koko hedelmällisen iän jatkuva monimutkainen prosessi, jonka laatua pitää tarkasti säädellä. Näin voidaan taata hedelmöityskykyisten siittiöiden tuotanto. MSc Ram Prakash Yadav tutki Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan siittiön kehittymistä ja miesten hedelmällisyyttä sääteleviä mekanismeja. Tulokset valottavat hedelmällisyyden mekanismeja ja auttavat ymmärtämään hedelmättömyyden syitä.

Lapsuuden sosioekonominen asema ennustaa aikuisiän kardiometabolista terveyttä (Väitös: LL Elina Puolakka, 30.10.2020, sisätautioppi)

Korkeampi lapsuuden sosioekonominen asema on yhteydessä joustavampiin valtimoihin sekä sydämen vasemman kammion pienempään massaan ja sen parempaan diastoliseen toimintaan aikuisiässä, todetaan Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa. LL Elina Puolakan tutkimus osoittaa, että korkeampi sosioekonominen asema lapsuudessa on yhteydessä myös matalampaan metabolisen oireyhtymän riskiin ja terveellisempiin elintapoihin aikuisuudessa. 

Globaali markkinatalous kaipaa toimiakseen kaikkien osallisten yhteistyötä (Väitös: OTM Michael Ristaniemi, 31.10.2020, kilpailuoikeus)

OTM Michael Ristaniemi arvioi Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan kilpailuoikeuden kansainvälistä ulottuvuutta. Kansainvälinen kilpailuoikeus on sirpaleista ja tehotonta, mutta Ristaniemen tutkimus tuo esiin, miten viranomaisten tiiviimmällä yhteistyöllä ja koordinaatiolla voisi kehittää nykytilaa sekä miten yritykset tulisi nähdä yhteistyökumppaneina tässä kehitystyössä.

Iranilaisten maahanmuuttajanaisten integroitumisen avaimena elämänhallinnan ja omatoimisuuden tukeminen sekä osallisuuden lisääminen (Väitös: YTM Riti Esberg, 30.10.2020, sosiaalityö)

Iranilaiset maahanmuuttajanaiset tarvitsevat paljon neuvoja ja tukea integroituakseen suomalaiseen yhteiskuntaan. Asia paljastuu Riti Esbergin Turun yliopistoon tekemässä väitöstutkimuksessa. Tutkimuksen mukaan naisten onnistunut integroituminen edellyttää monia pitkäjänteisiä kotouttamistyön tukitoimia, joissa painopiste on naisten elämänhallinnan ja omatoimisuuden tukemisessa sekä yhteiskunnallisen osallisuuden lisäämisessä.

Eettistä osaamista tarvitaan fysioterapiassa – Väitöstutkimuksessa kehitettiin uusia välineitä eettisen osaamisen arviointiin (Väitös: TtM Kati Kulju, 23.10.2020, hoitotiede)

TtM Kati Kulju laati väitöstutkimuksessaan eettisen osaamisen käsitteen kokonaisvaltaisen määritelmän terveydenhuollossa. Kuljun väitöstutkimus osoittaa, että fysioterapeutit kohtaavat työssään jopa viikoittain eettisiä ongelmia, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan eettistä osaamista. Väitöstutkimuksessa kehitettiin myös uusi menetelmä eettisen osaamisen itsearviointiin.

Leudot syyssäät voivat koitua varpuspöllöjen kohtaloksi, kun ruokavarastot pilaantuvat (Väitös: MSc Giulia Masoero, 23.10.2020, biologia)

MSc Giulia Masoero havaitsi väitöskirjassaan, että sekä ravintoa varastoivien varpuspöllöjen määrä että niiden varastojen koko kasvoivat myyräkantojen kasvaessa. Suuristakaan varastoista ei kuitenkaan ollut hyötyä, mikäli ne pilaantuivat leutojen syyssäiden seurauksena ennen talvea. Erityisesti naaraspöllöille saalisvaraston pilaantuminen tarkoittaa kuolemaa tai lähtöä muualle.

Nykyaikainen perimäntutkimus voi auttaa tunnistamaan Alzheimerin taudin (Väitös: FM Mikko Konki, 23.10.2020, lääketieteellinen biokemia ja genetiikka)

Alzheimerin tautiin liittyviä epigeneettisiä merkkiaineita voidaan havaita aivokudoksen lisäksi myös veressä, selviää FM Mikko Konkin Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa. Nykyaikaisten perimäntutkimusmenetelmien avulla havaittavat merkkiaineet antavat uutta tietoa Alzheimerin taudin mekanismeista ja voivat tulevaisuudessa helpottaa taudin diagnosointia.

Väittelijä löysi uusia valkosoluliikennettä ja vasta-aineiden kulkua sääteleviä mekanismeja (Väitös: FM Ruth Fair-Mäkelä, 23.10.2020, lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia)

FM Ruth Fair-Mäkelä löysi Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan uusia tapoja, joilla imusolmukkeen lymfaendoteelisolut säätelevät valkosolujen ja vasta-aineiden kulkua imusolmukkeeseen. Tutkimuksen tulokset lisäävät tietoa siitä, miten imusolmuke säätelee siihen kohdistuvaa liikennettä solutasolla ja antavat uusia mahdollisuuksia muun muassa terapeuttisten vasta-aineiden hyödyntämiseen.

Tutkimus suosittaa luuston kunnon seulontaa naisille ennen lonkan sementitöntä tekonivelleikkausta (Väitös: MSc Sanaz Nazari Farsani, 23.10.2020, ortopedia ja traumatologia)

Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa tarkasteltiin lonkan sementittömän tekonivelen kiinnittymistä naispotilaiden luustoon. Tutkimustulokset vahvistavat, että biologisesti kiinnittyvä lonkan tekonivelen varsiosa vaatii hyvää luuainesta. Tutkimuksessa suositellaan luuston kunnon seulontaa kaikille vaihdevuodet ohittaneille naisille, joille suunnitellaan sementitöntä lonkan tekonivelleikkausta.

Psykoottinen masennus on vakava pitkäaikaissairaus (Väitös: LL Miika Nietola, 16.10.2020, psykiatria)

Psykoottiseen masennukseen liittyy toistuvia sairaalahoitoja ja merkittävää työkyvyttömyyttä. Alkoholin käytön häiriöt ja persoonallisuushäiriöt ovat psykoottisessa masennuksessa yleisiä rinnakkaishäiriöitä. LL Miika Nietolan Turun yliopistossa tarkastettavan väitöstutkimuksen mukaan ennuste psykoottisessa masennuksessa on vastaava kuin psykoottisessa kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä, minkä vuoksi häiriön hoito vaatii pitkäjänteisyyttä.