Asiasana: kestävyys

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Kestävyyttä tavoiteltaessa on tärkeää huomioida luonnonvarojen ruohonjuuritason käyttäjät (Väitös: FM Laura Tuominen, 28.6.2024, ympäristötiede)

Luonnonvaroja paikallisella tasolla käyttävien ihmisten välisen sosiaalisen dynamiikan tunteminen voi lisätä merkittävästi luonnonvarojen kestävää hallintaa. Turun yliopistossa väittelevä Laura Tuominen tarkasteli monitieteisessä ympäristötieteiden alan väitöstutkimuksessaan kahta erilaista luonnonvarojen käyttäjäryhmää: turkulaisia laatikkoviljelijöitä ja suomalaisia hirvenmetsästäjiä.