Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat -verkkokurssi maksutta avoimessa yliopistossa syksyllä 2024

27.06.2024

Haluatko perehtyä ajankohtaisiin ympäristökysymyksiin tutkimukseen perustuvan tiedon avulla? Haluaisitko kehittää vaikutusmahdollisuuksiasi ympäristöasioihin työelämässä tai arjessa?

Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat -kurssi tarjoaa monipuolisen tietopaketin ajankohtaisista ympäristöasioista. Maksuton verkkokurssi järjestetään 16.9.- 27.10.2024 ja sille voivat osallistua kaikki kiinnostuneet ilman pohjakoulutusvaatimuksia. Pääset samalla tutustumaan avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäviin ympäristötieteen perusopintoihin. 

Ympäristöosaamista tarvitaan kaikilla aloilla 

Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat -kurssi perehdyttää keskeisiin ympäristökysymyksiin. Käsiteltäviä aiheita on runsaasti, mm. väestönkasvu, globaali maankäyttö, ilmaston- ja ilmansuojelu, biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen globaalina ongelmana, luonnonvarojen riittävyys, vesivarat ja ravinnontuotanto, uusiutumattomat raaka-aineet  ja energiantuotannon ympäristövaikutukset. Lisäksi kurssilla käsitellään kestävää kulutusta ja kiertotaloutta sekä kansainvälistä ympäristönsuojeluyhteistyötä.

Monitieteiset ympäristötieteen opinnot sopivat sekä tutkintoon tähtääville että työelämän tarpeisiin. Työelämän kaikilla sektoreilla tarvitaan entistä laajempaa ymmärrystä ympäristöasioista ja kestävästä kehityksestä sekä niiden yhteyksistä yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen kehitykseen. 

Opinnot sopivat lisäkoulutukseksi esimerkiksi insinööreille, opettajille, viestintäasiantuntijoille, maatalous- ja luonnonvara-alan yrittäjille, luonnontieteilijöille ja yhteiskuntatieteilijöille. Opintoja voi hyödyntää myös henkilöstökoulutukseksi.

Opiskele joustavasti verkossa – kuuntele Timo Vuorisalon luennot omaan tahtiisi  

Ympäristötieteen opinnot järjestetään ohjattuina verkko-opintoina, joihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta ja joustavalla aikataululla. Opintoihin sisältyy vuorovaikutteisia harjoituksia, joissa syvennytään aiheisiin ja jotka tarjoavat mahdollisuuden tiedon ja osaamisen jakamiseen sekä rakenteluun yhdessä muiden osallistujien kanssa. Lisäksi opintoihin kuuluu kirjallisia tehtäviä ja tenttejä..

Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat -kurssilla voit kuunnella dosentti Timo Vuorisalon luennot tallenteina. Opintojakson opettaja Minja Mäkilä seuraa opintoryhmän verkkokeskusteluja ja antaa niistä palautetta Zoomissa. 

Ilmoittautuminen kurssille alkaa 13.8.2024

Ilmoittautuminen maksuttomalle Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat -kurssille alkaa 13.8. Mukaan otetaan 150 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Tutustumisjakson jälkeen voit halutessasi jatkaa ympäristötieteen perusopintokokonaisuuden (25 op) suorittamiseen. Voit myös ilmoittautua suoraan perusopintoihin. Syyslukukaudella 2024 opintomaksu on 200 €, normaalisti 250 €. Perusopintojen jälkeen avoimessa yliopisto-opetuksessa on mahdollista jatkaa aineopintoihin (35 op), joissa voit syventyä itseäsi kiinnostaviin ympäristötieteen osa-alueisiin. Aineopinnot järjestetään verkko-opintoina, joihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta lukuun ottamatta Exam-tenttipalvelussa suoritettavia tenttejä. Tutkintoon tähtääville ympäristötieteen opinnot antavat mahdollisuuden hakea yliopistoon myös avoimen väylän haussa.

Ympäristötieteen opintojen aloitusinfotilaisuus pidetään 11.9.2024 klo 17 alkaen. Tervetuloa kuulemaan ja kysymään lisää! 

> Tutustu ympäristötieteen opintoihin ja kysy lisätietoja!

Luotu 27.06.2024 | Muokattu 08.07.2024