Asiasana: kestävä kehitys

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Turun yliopiston hiilineutraaliustavoite edistyy: SYKin kiinteistöt ovat nyt hiilineutraaleja

20.01.2021

Turun yliopisto on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoden 2025 loppuun mennessä. Kiinteistöt ovat muodostaneet merkittävän osan yliopiston hiilijalanjäljestä. Yliopiston hiilineutraaliustavoite edistyy merkittävästi suurimman vuokranantajan Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) kiinteistöjen hiilineutraaliuden myötä.

Tutkijat selvittävät miten paljon kaupunkilaiset ovat valmiita muuttamaan tapojaan kestävän kehityksen hyväksi

22.12.2020

Kun tavoitteena on kestävä kehitys, millaiset käyttäytymiseen liittyvät muutosvaatimukset kaupunkilaiset kokevat hyväksyttävinä? Tähän kysymykseen pureutuu psykologian professori Paula Salon tutkimusryhmä, joka sai tehtävää varten Turun kaupunkitutkimusohjelmasta 150 000 tutkimusrahoituksen.

Itämeren makrolevien viljelyä ja käyttöä tutkiva GRASS-hanke viestii tutkimustuloksista ja osallistaa sidosryhmiä etätapaamisten avulla

11.11.2020

Turun yliopiston biokemian laitoksen elintarvikekemian ja elintarvikekehityksen osasto on mukana EU-rahoitteisessa hankkeessa Growing Algae Sustainably in the Baltic Sea (GRASS), joka tutkii mahdollisuuksia merilevien viljelyyn Itämeren alueella sekä selvittää levien käyttöä elintarvikkeiden ja rehun raaka-aineina. 

Pohjoisista luonnonvaroista saatavat elintarvikkeet edistävät terveyttä ja kestävää kehitystä – Osallistu Raision Tutkimussäätiön ja Turun yliopiston verkkoseminaariin

04.11.2020

Elintarvikkeet ja terveyttä edistävä ravitsemus ovat tärkeässä roolissa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisessa. Raisio Oyj:n Tutkimussäätiön ja Turun yliopiston elintarvikekemian ja elintarvikekehityksen yksikön yhteisessä verkkoseminaarissa kuullaan puheenvuoroja pohjoisista elintarvikkeista yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten asiantuntijoilta. Ilmoittautuminen webinaariin päättyy keskiviikkona 4.11. klo 15.00.

Turun yliopiston tutkijoita avainpaikoilla kansallisissa kestävän kehityksen asiantuntijapaneeleissa

21.10.2020

Yliopistoilla on tutkimustoimintansa kautta keskeinen rooli kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä. Kansalliset kestävän kehityksen asiantuntijapaneelit vahvistavat tutkitun tiedon näkyvyyttä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja pyrkivät lisäämään sen käyttöä päätöksenteon pohjana. Jukka Käyhkö, Ilari Sääksjärvi ja Katriina Siivonen Turun yliopistosta edistävät kestävää kehitystä ja tutkimustiedon vaikuttavuutta Ilmastopaneelissa, Luontopaneelissa ja Kestävyyspaneelissa.

Dynamo-hanke tekee museoista kestävän tulevaisuuden rakentajia

07.10.2020

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa alkanut DYNAMO-hanke tuottaa museoille uudenlaisen toimintatavan yhteisöllisinä tulevaisuuden rakentajina. Hankkeen vaikutuksesta museot luovat ihmisille mahdollisuuksia pohtia ja muuttaa tulevaisuuden suuntaa. Hanke toteutetaan yhdessä Suomen Metsämuseo Luston ja Itä-Suomen yliopiston Metsätieteiden osaston kanssa.