Turun yliopiston uusi Business and Nature -verkkokurssi perehdyttää luontoa kunnioittavaan liiketoimintaan

11.03.2024

Elämme maailmassa, jossa jokaisen yrityksen vastuulla on miettiä, miten oma liiketoiminta ja toimitusketjut kytkeytyvät luontoon. Luonnon köyhtyminen etenee maailmanlaajuisesti. Kaikki toimialat omaavat suoria tai ainakin välillisiä yhteyksiä luontoon.

Osaamista yritysten luontotyön tueksi

Turun kauppakorkeakoulun tuottaman Business and Nature -verkkokurssin tavoitteena on antaa käsitys liiketoiminnan riippuvuuksista ja vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen sekä yritysten mahdollisuuksista edistää luontoa kunnioittavaa liiketoimintaa. Keskeisinä teemoina ovat luonto ja luonnon monimuotoisuus, luonnon köyhtyminen sekä luontoa kunnioittava liiketoiminta, toimitusketjut ja johtajuus. Englanninkielinen kurssi on suunnattu tutkinto-opiskelijoille ja avoimena yliopisto-opetuksena muillekin aiheesta kiinnostuneille.

 - Kurssin uutuusarvo liittyy ajankohtaiseen ja yrityksissä toimiville ihmisille haastavaan ja uuteen teemaan. Nyt kun keskeiset toimialat ovat laatineet biodiversiteettitiekarttoja ja yhä useammat yritykset ovat ryhtyneet selvittämään ja raportoimaan oman liiketoimintansa ja toimitusketjujensa luontovaikutuksista ja -riippuvuuksista, monessa yrityksessä on tunnistettu aiheen laajemman osaamisen tarve, kertoo kurssin vastuuopettaja, Biodiversiteetti ja liiketoiminta -aihealueen apulaisprofessori Anne Quarshie kauppakorkeakoulusta.

Kauppakorkeakoulun ja biodiversiteettiyksikön asiantuntijoiden yhteistyötä

Kurssi käsittelee monipuolisesti aiheeseen liittyviä käsitteitä, viitekehyksiä, tutkimusta ja käytännön esimerkkejä. Kurssin opetusvideot ja muun sisällön ovat suunnitelleet ja tuottaneet Turun yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen ja organisoinnin aineen sekä tulevaisuustutkimuskeskuksen tutkijat yhteistyössä yliopiston biodiversiteettiyksikön asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi videoluennoilla kuullaan yrityksissä (OP ja WhyCo) ja muissa organisaatioissa (Sitra, Saamelaiskäräjät ja Compensate-säätiö) toimivien asiantuntijoiden näkökulmia.

Turun yliopisto on viimeisten vuosien aikana profiloitunut vahvasti biodiversiteetin suhteen, Quarshie toteaa. Yliopistossa tehdään uraauurtavaa työtä myös biodiversiteetti ja liiketoiminta -rajapinnassa, esimerkiksi kymmeniä tutkijoita ja muita toimijoita yhdistävien Strategisen tutkimusneuvoston rahoittaman BIODIFUL-konsortion sekä Suomen Akatemian profilaatiorahoitteisen BIODIFORM-tutkimuskonsortion kautta.

Biodiversiteettitutkimuksen professori Ilari Sääksjärven johtama Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö on näkyvä ja vaikuttava osa yliopiston toimintaa. Turun yliopistossa onkin jo kolme biodiversiteettiteemaan liittyvää monitieteistä professuuria. Business and Nature -kurssi on toteutettu Turun yliopiston rehtorin strategisella rahoituksella.

Luonnon köyhtymisen pysäyttämiseen liittyvää tutkimusta sekä siihen pohjautuvaa opetusta ja vuorovaikutusta on kehitetty viime vuosien aikana erityisesti Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön ja kauppakorkeakoulun yhteistyössä. Tämä luo ajankohtaisen pohjan myös Business and Nature -verkkokurssin opiskelijoiden ymmärryksen syventämiselle. Eri näkökulmista luonnon monimuotoisuutta ja sen köyhtymisen pysäyttämistä tarkastelevat yliopisto-opettajat toimivat myös esimerkkeinä tutkimuksessa käynnissä olevasta murroksesta, kertoo Sääksjärvi. Luonnon monimuotoisuutta tarkastellaan nykyisin yhä enemmän luonnon- ja yhteiskuntatieteiden välisessä yhteistyössä.

Avoimena yliopisto-opetuksena kaikille kiinnostuneille

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun ja muiden tiedekuntien opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa verkkokurssi 2 opintopisteen laajuisena osana tutkinto-opintojaan. Kurssin voi suorittaa esimerkiksi osana Turun kauppakorkeakoulun Johtamisen ja organisoinnin pää- ja sivuaineopintoja, Vastuullisen liiketoiminnan johtamisen opintokokonaisuutta (25 op) sekä Kestävän kehityksen opintoja (KEKO). Tutkinto-opiskelijat voivat ilmoittautua kurssille Pepissä. 

Avoimen yliopisto-opetuksen kautta kurssille voivat osallistua kaikki aiheesta kiinnostuneet. Ilmoittautuminen kevään ja kesän avoimen yliopiston kurssille on käynnissä, opintomaksu on 30 €. 

Mikrokredentiaalin voi opiskella itsenäisesti ja joustavalla aikataululla. Moodle-oppimisympäristössä on neljä kurssin teemoihin liittyvää osiota, asiantuntijoiden luentovideoita ja muuta materiaalia. Edistymistä seurataan muun muassa quiz-kokeilla.

Lisätietoja:

Vastuuopettaja: apulaisprofessori Anne Quarshie

Yleiset kurssitiedustelut businessnature@utu.fi

Luotu 11.03.2024 | Muokattu 22.03.2024