Asiasana: Avoin yliopisto-opetus

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Tietojenkäsittelytieteiden opinnot avoimena yliopisto-opetuksena

Aika

27.8.2020 klo 17.00 - 18.00
Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot (23 op) alkavat avoimessa yliopistossa syyslukukaudella 2020. Ne voi opiskella joustavina monimuoto-/verkko-opintoina. Halutessasi voit suorittaa perusopinnoista suppeamman opintokokonaisuuden, Ohjelmointiin keskittyvät opinnot (18 op).Perusopinnot ovat...

Oikeustieteelliset opinnot avoimena yliopisto-opetuksena

Aika

10.8.2020 klo 17.00 - 18.00
Tervetuloa oikeustieteellisten opintojen esittelytilaisuuteen! Tilaisuus on tarkoitettu opintoihin ilmoittautuneille ja opiskelun aloittamista vielä harkitseville.Tilaisuudessa kerrotaan oikeustieteellisten opintojen avoimesta yliopisto-opetuksesta Turun yliopistossa ja yhteistyöoppilaitoksissa...

Hoitotieteen aineopinnot avoimena yliopisto-opetuksena

Aika

27.8.2020 klo 14.00 - 15.00
Tervetuloa tutustumaan avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäviin hoitotieteen aineopintoihin! Aineopintoja järjestetään joustavina monimuoto-opintoina Turun yliopistossa ja yhteistyöoppilaitoksissa. Osa opinnoista toteutetaan verkko-opintoina.Esittelytilaisuus on tarkoitettu kaikille opinnoista...

Psykologian opinnot avoimena yliopisto-opetuksena

Aika

11.8.2020 klo 17.00 - 18.00
Psykologian perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op järjestetään avoimessa yliopistossa verkko-opintoina. Voit opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.Perusopintoja järjestetään myös monimuoto-opintoina useissa avoimen yliopisto-opetuksen yhteistyöoppilaitoksissa: kansalaisopistoissa...

Ympäristötieteen ja maantieteen opinnot avoimena yliopisto-opetuksena

Aika

10.9.2020 klo 17.00 - 18.00
Avoimessa yliopistossa voi opiskella maantieteen perusopinnot (25 op), ympäristötieteen perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (35 op) sekä opintoihin kuuluvia yksittäisiä opintojaksoja. Opintoja järjestetään joustavana verkko-opiskeluna.Opintojen aloitusinfotilaisuus on tarkoitettu kaikillle uusille...