Tutustu syksyn 2024 avoimeen yliopisto-opetukseen – maksut ennallaan, myös maksuttomia opintoja ja uutuuksia

16.05.2024

Avoimessa yliopistossa voit opiskella Turun yliopiston tutkinto-ohjelmien sekä kieli- ja viestintäkeskuksen opintoja oman kiinnostuksesi mukaan. Opintoihin voi osallistua Turussa ja Porin yliopistokeskuksessa, kesäyliopistoissa, kansalais- ja kansanopistoissa eri puolilla Suomea sekä joustavasti verkossa.

Opinnot sopivat niin tutkintoon tähtääville kuin työelämän tarpeisiin ja opiskeluun omaksi iloksi. Ilmoittautuminen syyslukukauden opintoihin alkaa porrastetusti 7.8. muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. 

Avoimen yliopisto-opetuksen enimmäismaksu nousee valtioneuvoston asetusmuutosten myötä nykyisestä 15 eurosta 45 euroon opintopisteeltä. Turun yliopistossa maksuja ei ole nostettu, vaan opintomaksut ovat syksyllä samat kuin aiemmin eli 10 - 15 euroa/op. Tarjonta sisältää myös kaikille maksuttomia opintoja. 

Tässä on poimintoja syksyn opinnoista. Lisätietoja yhteistyöoppilaitosten opinnoista saat suoraan opistoista. 

Uudistettuja oikeustieteellisiä ja kauppatieteellisiä opintoja

 • Oikeustieteelliset opinnot aloitetaan avoimessa yliopistossa Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op -jaksolla. Itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi tarjotaan elokuusta alkaen maksuttomana tutustumiskurssina. Tiedekunnan ON-tutkintoa on uudistettu ja jaksot ovat nyt laajuudeltaan enintään 5 op.  

 • Kauppatieteiden ja taloustieteen kursseja on tarjonnassa Turussa ja Porin yksikössä koko lukuvuoden aikana noin 120 – mukana myös uutuuksia. Nonstopina tarjotaan mm. Johtamisen perusteet, Henkilöstöjohtaminen ja Business and Nature -verkkokurssit. Tarjonnassa on myös kymmeniä kielten ja liikeviestinnän kursseja. 

 • Tulevaisuudentutkimukseen voit tutustua Getting to Know Futures Studies 1 ECTS credit (MOOC) -verkkokurssilla. Syksyn tarjonnassa ovat myös Ennakoinnin perusteet ja Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta -jaksot.

Opiskelijaksi kasvatustieteisiin? Osallistu tutustumiskurssille!

 • Maksuttomalla Opiskelijaksi kasvatustieteisiin 2 op -verkkokurssilla saat virikkeitä oman opiskelupolkusi suunnitteluun. Kokonaan verkossa opiskeltavat kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen ja erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot sopivat sekä tutkintoon tähtääville että ammatilliseksi lisäkoulutukseksi. Voit valita myös yksittäisiä opintojaksoja. Uutuuksina ovat mm. Varhaiserityispedagogiikka 4 op ja Aikuiserityispedagogiikka 4 op. Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen 2 op (MOOC) -verkkokurssin voi opiskella maksutta.

 • Kaikille pedagogisten taitojensa kehittämisestä kiinnostuneille sopivat uudet yliopistopedagogiikan Becoming a Teacher 2 ECTS credits ja Digital and Interactive Teaching and Learning 3 ECTS credits -kurssit.

 • Lue lisää kasvatustieteiden opinnoista

Tilastotieteen ja tietotekniikan maksuttomia opintoja

 • Tilastotiede ja data I 2 op on uusi maksuton tutustumiskurssi, jonka voi opiskella itsenäisesti verkossa. Tilastotieteen opintojen tarjontaan sisältyvät myös Tilastotiede ja data II 4 op sekä R-kielen alkeet 2 op. 

 • Tietotekniikan maksuttomista opinnoista voit valita eri tasoisia kursseja oman tarpeesi mukaan. Tietotekniikan perusopinnot 25 op sopivat tietotekniikasta ja tietojenkäsittelytieteestä sekä avoimen väylän hausta kiinnostuneille. Voit opiskella myös yksittäin Johdatus tietotekniikkaan 5 op ja Ohjelmoinnin perusteet 5 op -jaksot. Tekoälyakatemian monitieteisestä opintokokonaisuudesta on tarjolla mm. Tekoälyn perusteet 2 op ja AI & Cybersecurity 2 ECTS credits. 

 • Erityisesti työelämän tarpeisiin sopivat Digitalisaatio, tietojärjestelmät, tekoäly ja vihreät ICT- hankinnat (ICT-Sote) 1 - 32 op, Kestävä web-kehitys / Sustainable Web Development 2 - 30 op ja Open Programming and Database Courses 1 - 28 ECTS credits -koulutukset. Ilmoittautua voi jo 19.6. alkaen.

Lääke- ja terveystieteistä, luonnontieteistä ja teknillisistä opinnoista kiinnostuneille

 • Lääketieteellisen tiedekunnan opintotarjontaan sisältyy mm. hoitotieteen aineopinnot, potilasturvallisuuden opinnot ja biolääketieteen jaksoja. Sote-akatemian Monitieteisestä sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuudesta voi opiskella yli 30 opintojaksoa. Uutena on alkamassa Monialainen johtaminen uudistuvassa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä - MoJo, 10 op -kokonaisuus.

 • Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 4 op -verkkokurssi tarjotaan maksuttomana tutustumiskurssina. Jakson jälkeen voi jatkaa ympäristötieteen perusopintoihin. Tutustu myös maantieteen, biologian, fysiikan ja kemian opintoihin. Tarjonnassa myös monitieteinen Ilmasto.nyt – Ilmastonmuutoksen perusteet 2 op (MOOC). Lue lisää luonnontieteiden opinnoista.

 • Teknillisen tiedekunnan koulutuksista on tarjolla biokemian ja -tekniikan, elintarviketekniikan, kone- ja materiaalitekniikan sekä tuotantotalouden opintoja – myös monia uusia kursseja. Alaan voit tutustua maksuttomalla Insinöörityön perusteet 2 op -kurssilla.

Dare to think! Yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden opintoja

 • Yhteiskuntatieteiden tarjonnasta löydät suosittuja poliittisen historian ja valtio-opin, filosofian, psykologian, sosiaalitieteiden ja sosiaalityön opintoja. Logopedian perusopinnot ovat tarjonnassa useissa yhteistyöpistoissa. 

  Uutuutena ovat Muuttoliikkeet ja monimuotoinen yhteiskunta -opintokokonaisuudesta tarjottavat verkkokurssit, mm. Johdatus muuttoliikkeisiin ja yhteiskunnan monimuotoisuuteen 6 op. Uusina alkavat myös Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimuskeskuksen ja yliopistojen Aasia-verkoston Johdatus Itä-Aasiaan 3 op, Johdatus Etelä-Aasiaan 3 op ja Johdatus Kaakkois-Aasiaan 3 op -kurssit.

 • Humanistisista tieteistä on syksyn tarjonnassa niin ikään monenlaisiin opiskelutavoitteisiin sopivia opintokokonaisuuksia ja -jaksoja muun muassa historiasta ja arkeologista, mediatutkimuksesta, kirjallisuustieteistä, kulttuurintutkimuksesta ja museologiasta. Tarjonnassa on jälleen myös ranskan perusopinnot, elämänkatsomustiedon perusopinnot 25 op sekä kulttuurin ja terveyden tutkimusta käsitteleviä Asklepios-opintojaksoja. 

  Helsingin yliopiston kansa yhdessä järjestettävä, historian opintohin kuuluva uusi Kaupungit kulttuurin, taiteen ja vallan symboleina 5 op -verkkokurssi alkaa jo 12.8., ilmoittautua voi 27.5. alkaen.

  Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op aloittava Johdatus luovaan kirjoittamiseen 2 op -jakso tarjotaan maksuttomina tutustumisopintoina – osallistu ja inspiroidu kirjoittamisen ulottuvuuksista!  

Luotu 16.05.2024 | Muokattu 10.06.2024