Tulevaisuudentutkimuksen opinnot avoimessa yliopistossa

Miltä tulevaisuus näyttää? Voiko visionäärisyyttä oppia? Luvassa ennen näkemättömiä asioita, uusia ajatuksia ja yhteisöllistä tiedon tuottamista! Avoimessa yliopistossa voit opiskella tulevaisuusohjauksen opintokokonaisuuden ja Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuuden.

Avoin yliopisto tulevaisuusohjauksen opinnot

Tulevaisuusohjauksen menetelmät ja työkalut -opintokokonaisuus 15 op

Millaista on tulevaisuuden työelämä? Miten ohjata erilaisia ammatillista ohjausta tarvitsevia henkilöitä tekemään itselle mielekkäitä ja kestäviä valintoja? Miten toiminnallisia menetelmiä voi käyttää osana ohjaustyötä ja opetusta? Tulevaisuusohjaus tarjoaa konkreettisia välineitä ohjaustyöhön ja innostaa tulevaisuusohjauksen kehittämiseen omassa työympäristössä. Työskenteletpä osaamisen ja henkilöstön kehittämistehtävissä tai uraohjaajana koulussa, järjestössä tai vaikka yrityksessä, tämä opintokokonaisuus tarjoaa niin akateemista tutkimustietoa kuin käytännön työvälineitä ohjaustyösi tueksi. Opinnot sopivat kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Opinnot ovat Turun yliopiston tulevaisuudentutkimuskeskuksen järjestämiä erikoisopintojaksoja.

Tulevaisuusohjauksen opintokokonaisuus sisältää opintojaksot:

 • Tulevaisuusohjaus 5 op (loka-joulukuu 2019):
  Opintojaksolla tutustutaan tulevaisuudentutkimuksen peruskäsitteisiin ja -menetelmiin sekä tulevaisuusohjauksen teoreettisiin ja pedagogisiin taustoihin. Lisäksi perehdytään ennakointitutkimuksiin oppimisesta, osaamistarpeista ja työelämän murroksesta sekä arvioidaan näiden vaikutuksia ohjaukseen.
 • Tulevaisuusohjauksen menetelmät käytännössä 5 op (kevät 2020, aloitus tammikuussa):
  Opintojaksolla tutustutaan tulevaisuusohjauksen menetelmiin ja työkaluihin mm. Future Camp - tulevaisuusleirillä. Menetelmiä harjoitellaan ja testataan omassa ohjauskokeilussa sekä kootaan henkilökohtainen ohjaussalkku. Lisäksi tutustutaan osaamisen tunnistamista ja osaamisidentiteetin kehittymistä tukeviin ohjauksen tapoihin.
 • Henkilökohtaiset tulevaisuuspolut 5 op (kevät 2020)
  Opintojaksolla perehdytään vaihtoehtoisiin koulutus- ja urapolkuihin ja valintojen tekemiseen. yksilöllistä tulevaisuussuhdetta ja henkilökohtaista kasvua tukevia menetelmiä. Jaksolla perehdytään myös perususkomuksien tunnistamiseen, normikriittiseen ajatteluun ja ohjauksen sudenkuoppiin.

Opinnot järjestetään Turun yliopistossa monimuoto- ja verkko-opintoina.

> Opetusohjelma lukuvuonna 2019 - 2020

Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen, analysoinnin ja tekemisen sekä päätöksenteon tueksi. Opintokokonaisuuden aikana tutustutaan sekä tulevaisuudentutkimuksen käytännönläheiseen soveltamiseen että tiedonalan akateemisiin erityispiirteisiin ja tutkimusmenetelmiin. Monitieteisenä alana tulevaisuudentutkimus tarjoaa holistisia menetelmiä ja lähestymistapoja hahmottaa muutosta.

Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia tarvitaan hyvin erilaisissa työtehtävissä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa tai vaikka yrittäjänä. Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia hyödynnetään esimerkiksi yhdyskuntasuunnittelussa ja osaamistarpeiden ennakoinnissa, asiantuntija-, ohjaus-, strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- ja muissa kehittämistehtävissä.

Avoimessa yliopistossa voit opiskella Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuuden tai yksittäisiä opintojaksoja. Opinnot toteutetaan yhdessä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa ja ne vastaavat Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian (TVA) järjestämiä opintoja.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op, TUTU1
 • Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op, TUTU2
 • Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op, TUTU3
 • Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta 5 op, TUTU4
 • Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso 5 op, TUTU5

Syksyllä 2019 voi opiskella yksittäisiä opintojaksoja. Opintokokonaisuus alkaa seuraavan kerran tammikuussa 2020 ja se järjestetään monimuoto- ja verkko-opintoina Turun yliopistossa ja yhteistyöoppilaitoksissa eri puolilla Suomea.

> Opetusohjelmat: syyslukukaudella 2019 alkavat opinnot

> Opetusohjelmat: kevätlukukaudella 2020 alkavat opinnot

Huom! Jos linkki ei aukea suoraan Tulevaisuudentutkimuksen opetusohjelmien sivulle, klikkaa uudestaan!

"Tulevaisuudentutkimuksen opinnot avartavat ajattelua. Ne antavat työkaluja monenlaisiin suunnittelu- ja kehittämistarpeisiin - niin organisaatioiden, eri toiminta-alueiden kuin vaikkapa oman elämän kannalta."