Miltä tulevaisuus näyttää? Voiko visionäärisyyttä oppia? Luvassa ennen näkemättömiä asioita, uusia ajatuksia ja yhteisöllistä tiedon tuottamista!

Avoimessa yliopistossa voi opiskella Tulevaisuusohjauksen menetelmät ja työkalut (15 op) -opintokokonaisuuden ja Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuuden (25 op). Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuudesta voi valita myös yksittäisiä opintojaksoja.

Tulevaisuusohjauksen menetelmät ja työkalut -opintokokonaisuus 15 op

Millaista on tulevaisuuden työelämä? Miten ohjata erilaisia ammatillista ohjausta tarvitsevia henkilöitä tekemään itselle mielekkäitä ja kestäviä valintoja? Miten toiminnallisia menetelmiä voi käyttää osana ohjaustyötä ja opetusta?

Tulevaisuusohjauksen ydin on ajatus tulevaisuudesta avoimena ja useita erilaisia mahdollisuuksia sisältävänä. Tulevaisuus ei ole ennalta määrätty vaan siihen voi vaikuttaa omilla teoillaan ja valinnoillaan. Tulevaisuusohjaus auttaa tunnistamaan eri vaihtoehtoja ja kehittää ymmärrystä valintoihin vaikuttavista tekijöistä.

Tulevaisuusohjauksen opintokokonaisuus tarjoaa akateemista tutkimustietoa ja käytännön työvälineitä ohjaustyöhön sekä innostaa ohjauksen kehittämiseen omassa työympäristössä. Opinnot sopivat sinulle työskenteletpä osaamisen ja henkilöstön kehittämistehtävissä tai uraohjaajana koulussa, järjestössä tai vaikka yrityksessä.

Opinnot ovat Turun yliopiston tulevaisuudentutkimuskeskuksen järjestämiä erikoisopintojaksoja. Lue lisää ja katso esittelyvideo
> Tulevaisuusohjaus.fi

Opintokokonaisuus sisältää opintojaksot:

  • Tulevaisuusohjaus 5 op
  • Tulevaisuusohjauksen menetelmät käytännössä 5 op
  • Henkilökohtaiset tulevaisuuspolut 5 op

Opinnot alkavat 18.10.2021 ja päättyvät kesäkuussa 2022. Opintokokonaisuus järjestetään monimuoto-opintoina Turun yliopistossa ja se on tarjonnassa myös seuraavissa yhteistyöoppilaitoksissa: Helsingin seudun kesäyliopisto, Hämeen kesäyliopisto, Jyväskylän kesäyliopisto, Mikkelin kesäyliopisto, Oppimiskeskus Kainula/Kainuun kesäyliopisto, SnellmanEDU/Snellman-kesäyliopisto, Tampereen kesäyliopisto.

Opintojen sisältö: Opintokokonaisuuden sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin voi tutustua yliopiston opinto-oppaassa.

Ilmoittautuminen opintoihin Turussa: Ilmoittautumisaika on 20.9. - 13.10.2021. Kiintiö 25 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

> Ilmoittautumispalvelu: opintokokonaisuus Turussa

Ilmoittautuminen opintoihin yhteistyöoppilaitoksissa: Ilmoittaudu ensin suoraan opinnot järjestävään opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen, analysoinnin ja tekemisen sekä päätöksenteon tueksi. Opintokokonaisuudessa tutustutaan sekä tulevaisuudentutkimuksen käytännönläheiseen soveltamiseen että tiedonalan akateemisiin erityispiirteisiin ja tutkimusmenetelmiin. Monitieteisenä alana tulevaisuudentutkimus tarjoaa holistisia menetelmiä ja lähestymistapoja hahmottaa muutosta.

Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia tarvitaan hyvin erilaisissa työtehtävissä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa tai vaikka yrittäjänä. Tietoja ja taitoja voi hyödyntää esimerkiksi yhdyskuntasuunnittelussa ja osaamistarpeiden ennakoinnissa, asiantuntija-, ohjaus-, strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- ja muissa kehittämistehtävissä.

Avoimessa yliopistossa voit opiskella Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuuden tai yksittäisiä opintojaksoja. Opinnot toteutetaan yhdessä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa ja ne vastaavat Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian (TVA) järjestämiä opintoja.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op (TUTU1)
  • Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op (TUTU2)
  • Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op (TUTU3)
  • Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta 5 op (TUTU4)
  • Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso 5 op (TUTU5)

Opintokokonaisuus alkaa tammikuussa 2022 ja päättyy joulukuussa 2022. Se järjestetään monimuoto- ja verkko-opintoina Turun yliopistossa.

Opinnot ovat tarjonnassa tammikuusta 2022 alkaen myös yhteistyöoppilaitoksissa: Alkio-opisto, Helsingin seudun kesäyliopisto, Hämeen kesäyliopisto, Kymenlaakson kesäyliopisto, Omnia, Oppimiskeskus Kainula/Kainuun kesäyliopisto, Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Tampereen kesäyliopisto.

Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja syys- ja kevätlukukaudella. Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta 5 op -jakso järjestetään verkko-opintoina 25.10. - 5.12.2021.

Opintojen sisältö: Opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin voi tutustua yliopiston opinto-oppaassa.

Ilmoittautumisaika Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta 5 op -opintojaksolle on 27.9. - 21.10.2021:

> Ilmoittautumispalvelu: TUTU4 sl 2021

Ilmoittautumisaika opintokokonaisuuteen on 8.12.2021 - 5.1.2022. Kiintiö 20 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä:

> Ilmoittautumispalvelu: opintokokonaisuus kl 2022 - sl 2022.

Ilmoittautuminen opintoihin yhteistyöoppilaitoksessa: Ilmoittaudu ensin suoraan opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Ilmoittautumispalvelussa voi tutustua koko opintotarjonnan tietoihin hakusanalla tulevaisuudentutkimus.

> Ilmoittautumispalvelu

"Tulevaisuudentutkimuksen opinnot avartavat ajattelua. Ne antavat työkaluja monenlaisiin suunnittelu- ja kehittämistarpeisiin - niin organisaatioiden, eri toiminta-alueiden kuin vaikkapa oman elämän kannalta."