Miltä tulevaisuus näyttää? Voiko visionäärisyyttä oppia? Luvassa ennen näkemättömiä asioita, uusia ajatuksia ja yhteisöllistä tiedon tuottamista! - Avoimessa yliopistossa voi opiskella Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuuden 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja sekä Tulevaisuusohjauksen menetelmät ja työkalut 15 op -opintokokonaisuuden.

Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen, analysoinnin ja tekemisen sekä päätöksenteon tueksi. Opintokokonaisuudessa tutustutaan sekä tulevaisuudentutkimuksen käytännönläheiseen soveltamiseen että tiedonalan akateemisiin erityispiirteisiin ja tutkimusmenetelmiin. Monitieteisenä alana tulevaisuudentutkimus tarjoaa holistisia menetelmiä ja lähestymistapoja hahmottaa muutosta.

Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia tarvitaan hyvin erilaisissa työtehtävissä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa tai vaikka yrittäjänä. Tietoja ja taitoja voi hyödyntää esimerkiksi yhdyskuntasuunnittelussa ja osaamistarpeiden ennakoinnissa, asiantuntija-, ohjaus-, strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- ja muissa kehittämistehtävissä.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus ja yksittäisiä opintojaksoja. Opinnot toteutetaan yhdessä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa ja ne vastaavat Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian (TVA) järjestämiä opintoja.

Opintokokonaisuus (25 op) sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op (TUTU1)
  myös yksittäisenä opintojaksona 10.1. - 6.3.2022
 • Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op (TUTU2)
  myös yksittäisenä opintojaksona 14.3. - 1.5.2022
 • Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op (TUTU3)
 • Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta 5 op (TUTU4)
 • Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso 5 op (TUTU5)

Opintokokonaisuus järjestetään verkko-opintoina Turun yliopistossa ja verkko-/monimuoto-opintoina avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa. Opintokokonaisuus alkaa 10.1.2022 ja päättyy joulukuussa 2022.

Opintokokonaisuus tai jaksoja on tarjonnassa seuraavissa yhteistyöoppilaitoksissa: Helsingin seudun kesäyliopisto, Hämeen kesäyliopisto, Jyväskylän kesäyliopisto, Kymenlaakson kesäyliopisto, Omnia (Espoo), Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Tampereen kesäyliopisto. Kysy tarkemmat tiedot suoraan opistosta!

Opintojen sisältö: Tiedot opintokokonaisuuden sisällöstä, opetus- ja opiskelutavoista sekä aikatauluista ovat yliopiston opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen Turussa järjestettäviin opintoihin: Opintokokonaisuuden kiintiö on 20 opiskelijaa, opintojaksoilla 5/opiskelijaa/jakso, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.
> Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen 8.12.2021 - 5.1.2022
> Ilmoittautuminen Tulevaisuusajattelu ja skenaariot -jaksolle
> Ilmoittautuminen Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät -jaksolle

Ilmoittautuminen opintoihin yhteistyöoppilaitoksessa: Ilmoittaudu ensin suoraan opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

"Tulevaisuudentutkimuksen opinnot avartavat ajattelua. Ne antavat työkaluja monenlaisiin suunnittelu- ja kehittämistarpeisiin - niin organisaatioiden, eri toiminta-alueiden kuin vaikkapa oman elämän kannalta."

Tulevaisuusohjauksen menetelmät ja työkalut -opintokokonaisuus 15 op

Millaista on tulevaisuuden työelämä? Miten ohjata erilaisia ammatillista ohjausta tarvitsevia henkilöitä tekemään itselle mielekkäitä ja kestäviä valintoja? Miten toiminnallisia menetelmiä voi käyttää osana ohjaustyötä ja opetusta?

Tulevaisuusohjauksen ydin on ajatus tulevaisuudesta avoimena ja useita erilaisia mahdollisuuksia sisältävänä. Tulevaisuus ei ole ennalta määrätty vaan siihen voi vaikuttaa omilla teoillaan ja valinnoillaan. Tulevaisuusohjaus auttaa tunnistamaan eri vaihtoehtoja ja kehittää ymmärrystä valintoihin vaikuttavista tekijöistä.

Tulevaisuusohjauksen opintokokonaisuus tarjoaa akateemista tutkimustietoa ja käytännön työvälineitä ohjaustyöhön sekä innostaa ohjauksen kehittämiseen omassa työympäristössä. Opinnot sopivat sinulle työskenteletpä osaamisen ja henkilöstön kehittämistehtävissä tai uraohjaajana koulussa, järjestössä tai vaikka yrityksessä.

Opinnot ovat Turun yliopiston tulevaisuudentutkimuskeskuksen järjestämiä erikoisopintojaksoja. Lue lisää ja katso esittelyvideo
> Tulevaisuusohjaus.fi

Opintokokonaisuus sisältää opintojaksot:

 • Tulevaisuusohjaus 5 op
 • Tulevaisuusohjauksen menetelmät käytännössä 5 op
 • Henkilökohtaiset tulevaisuuspolut 5 op

Opinnot alkavat 18.10.2021 ja päättyvät kesäkuussa 2022. Opintokokonaisuus järjestetään monimuoto-opintoina Turun yliopistossa ja se on tarjonnassa myös yhteistyöoppilaitoksissa.

Opintojen sisältö: Opintokokonaisuuden sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin voi tutustua yliopiston opinto-oppaassa.

Ilmoittautuminen opintoihin Turussa: Ilmoittautumisaika on 20.9. - 13.10.2021. Kiintiö 25 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.
> Ilmoittautumispalvelu: opintokokonaisuus Turussa

Ilmoittautuminen opintoihin yhteistyöoppilaitoksissa: Ilmoittaudu ensin suoraan opinnot järjestävään opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.