Miltä tulevaisuus näyttää? Voiko visionäärisyyttä oppia? Luvassa ennen näkemättömiä asioita, uusia ajatuksia ja yhteisöllistä tiedon tuottamista! Avoimessa yliopistossa voit opiskella tulevaisuusohjauksen opintokokonaisuuden ja Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuuden.

Tulevaisuusohjauksen menetelmät ja työkalut -opintokokonaisuus 15 op

Millaista on tulevaisuuden työelämä? Miten ohjata erilaisia ammatillista ohjausta tarvitsevia henkilöitä tekemään itselle mielekkäitä ja kestäviä valintoja? Miten toiminnallisia menetelmiä voi käyttää osana ohjaustyötä ja opetusta? Tulevaisuusohjaus tarjoaa konkreettisia välineitä ohjaustyöhön ja innostaa tulevaisuusohjauksen kehittämiseen omassa työympäristössä. Työskenteletpä osaamisen ja henkilöstön kehittämistehtävissä tai uraohjaajana koulussa, järjestössä tai vaikka yrityksessä, tämä opintokokonaisuus tarjoaa niin akateemista tutkimustietoa kuin käytännön työvälineitä ohjaustyösi tueksi. Opinnot sopivat kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Opinnot ovat Turun yliopiston tulevaisuudentutkimuskeskuksen järjestämiä erikoisopintojaksoja.

Tulevaisuusohjauksen opintokokonaisuus sisältää opintojaksot:

  • Tulevaisuusohjaus 5 op
  • Tulevaisuusohjauksen menetelmät käytännössä 5 op
  • Henkilökohtaiset tulevaisuuspolut 5 op

Opinnot järjestetään verkko-opintoina, joihin sisältyy lähiopetuspäiviä Turun yliopistossa.

> Opetusohjelma lukuvuonna 2020 - 2021

Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen, analysoinnin ja tekemisen sekä päätöksenteon tueksi. Opintokokonaisuuden aikana tutustutaan sekä tulevaisuudentutkimuksen käytännönläheiseen soveltamiseen että tiedonalan akateemisiin erityispiirteisiin ja tutkimusmenetelmiin. Monitieteisenä alana tulevaisuudentutkimus tarjoaa holistisia menetelmiä ja lähestymistapoja hahmottaa muutosta.

Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia tarvitaan hyvin erilaisissa työtehtävissä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa tai vaikka yrittäjänä. Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia hyödynnetään esimerkiksi yhdyskuntasuunnittelussa ja osaamistarpeiden ennakoinnissa, asiantuntija-, ohjaus-, strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- ja muissa kehittämistehtävissä.

Avoimessa yliopistossa voit opiskella Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuuden tai yksittäisiä opintojaksoja. Opinnot toteutetaan yhdessä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa ja ne vastaavat Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian (TVA) järjestämiä opintoja.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op (TUTU1)
  • Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op (TUTU2)
  • Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op (TUTU3)
  • Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta 5 op (TUTU4)
  • Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso 5 op (TUTU5)

Opintokokonaisuus alkaa seuraavan kerran tammikuussa 2021 ja se järjestetään monimuoto- ja verkko-opintoina Turun yliopistossa sekä yhteistyöoppilaitoksissa eri puolilla Suomea. Opintokokonaisuudesta voi opiskella yksittäisiä opintojaksoja.

> Opetusohjelma syksy 2020: Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op

> Opetusohjelma syksy 2020: Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta 5 op

> Opetusohjelmat kevätlukukaudella 2021

Huom! Jos linkki ei aukea suoraan Tulevaisuudentutkimuksen opetusohjelmien sivulle, klikkaa uudestaan!

"Tulevaisuudentutkimuksen opinnot avartavat ajattelua. Ne antavat työkaluja monenlaisiin suunnittelu- ja kehittämistarpeisiin - niin organisaatioiden, eri toiminta-alueiden kuin vaikkapa oman elämän kannalta."