alt=""

Tulevaisuudentutkimuksen opinnot avoimessa yliopistossa

Miltä tulevaisuus näyttää? Voiko visionäärisyyttä oppia? Luvassa ennen näkemättömiä asioita, uusia ajatuksia ja yhteisöllistä tiedon tuottamista! Avoimessa yliopistossa voit opiskella Tulevaisuusohjauksen opintokokonaisuuden ja Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuuden.

Tulevaisuusohjauksen menetelmät ja työkalut -opintokokonaisuus 15 op

Millaista on tulevaisuuden työelämä? Miten ohjata erilaisia ammatillista ohjausta tarvitsevia henkilöitä tekemään itselle mielekkäitä ja kestäviä valintoja? Miten toiminnallisia menetelmiä voi käyttää osana ohjaustyötä ja opetusta? Tulevaisuusohjaus tarjoaa konkreettisia välineitä ohjaustyöhön ja innostaa tulevaisuusohjauksen kehittämiseen omassa työympäristössä. Työskenteletpä osaamisen ja henkilöstön kehittämistehtävissä tai uraohjaajana koulussa, järjestössä tai vaikka yrityksessä, tämä opintokokonaisuus tarjoaa niin akateemista tutkimustietoa kuin käytännön työvälineitä ohjaustyösi tueksi. Opinnot sopivat kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Opinnot ovat Turun yliopiston tulevaisuudentutkimuskeskuksen järjestämiä erikoisopintojaksoja.

Tulevaisuusohjauksen opintokokonaisuus sisältää opintojaksot:

  • Tulevaisuusohjaus 5 op
  • Tulevaisuusohjauksen menetelmät käytännössä 5 op
  • Henkilökohtaiset tulevaisuuspolut 5 op

Opinnot alkavat seuraavan kerran lokakuussa 2021 ja päättyvät toukokuussa 2022. Opintokokonaisuus järjestetään monimuoto- ja verkko-opintoina Turun yliopistossa. Lisäksi opinnot ovat tarjolla yhteistyöoppilaitoksissa: Helsingin seudun kesäyliopisto, Hämeen kesäyliopisto, Jyväskylän kesäyliopisto, Mikkelin kesäyliopisto, Omnia (Espoo), Oppimiskeskus Kainula/Kainuun kesäyliopisto, SnellmanEDU/Snellman-kesäyliopisto, Tampereen kesäyliopisto.

Ilmoittaudu ensin opinnot järjestävään oppilaitokseen! Ilmoittautuminen opintoihin Turussa alkaa syyskuussa, opintomaksu 15 euroa (15 op). Opinnoissa on opiskelijakiintiöt ja valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkemmat tiedot julkaistaan opetusohjelmissa.

> Opetusohjelma lukuvuonna 2020 - 2021

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2021 - 2022 (julkaistaan kesäkuussa)

Mitä tulevaisuusohjaus on? Lue lisää tulevaisuus.fi-sivuilta!

Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen, analysoinnin ja tekemisen sekä päätöksenteon tueksi. Opintokokonaisuuden aikana tutustutaan sekä tulevaisuudentutkimuksen käytännönläheiseen soveltamiseen että tiedonalan akateemisiin erityispiirteisiin ja tutkimusmenetelmiin. Monitieteisenä alana tulevaisuudentutkimus tarjoaa holistisia menetelmiä ja lähestymistapoja hahmottaa muutosta.

Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia tarvitaan hyvin erilaisissa työtehtävissä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa tai vaikka yrittäjänä. Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia hyödynnetään esimerkiksi yhdyskuntasuunnittelussa ja osaamistarpeiden ennakoinnissa, asiantuntija-, ohjaus-, strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- ja muissa kehittämistehtävissä.

Avoimessa yliopistossa voit opiskella Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuuden tai yksittäisiä opintojaksoja. Opinnot toteutetaan yhdessä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa ja ne vastaavat Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian (TVA) järjestämiä opintoja.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op (TUTU1)
  • Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op (TUTU2)
  • Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op (TUTU3)
  • Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta 5 op (TUTU4)
  • Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso 5 op (TUTU5)

Opintokokonaisuus alkaa seuraavan kerran tammikuussa 2022 ja päättyy joulukuussa 2022. Se järjestetään monimuoto- ja verkko-opintoina Turun yliopistossa sekä yhteistyöoppilaitoksissa: Alkio-opisto, Helsingin seudun kesäyliopisto, Hämeen kesäyliopisto, Kymenlaakson kesäyliopisto, Omnia, Oppimiskeskus Kainula/Kainuun kesäyliopisto, Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Tampereen kesäyliopisto. Opintokokonaisuudesta voi opiskella yksittäisiä opintojaksoja.

> Opetusohjelmat kevätlukukaudella 2021

> Opetusohjelmat syyslukukaudella 2021 (opintojaksoja, julkaistaan kesäkuussa)

> Opetusohjelmat kevätlukukausi 2022 - syyslukukausi 2022 (julkaistaan kesäkuussa)

"Tulevaisuudentutkimuksen opinnot avartavat ajattelua. Ne antavat työkaluja monenlaisiin suunnittelu- ja kehittämistarpeisiin - niin organisaatioiden, eri toiminta-alueiden kuin vaikkapa oman elämän kannalta."