Avoimen yliopisto-opetuksen opintoneuvonta ja yhteystiedot

Henkilökuntamme on tavoitettavissa sähköpostitse ja puhelimitse ma - pe klo 10 - 14.30.
Sähköposti: etunimi.sukunimi@utu.fi tai palveluosoite, ks. alla.
Postiosoite: Avoin yliopisto-opetus, 20014 TURUN YLIOPISTO

Verkkosivuiltamme löydät ohjeita moniin kysymyksiin:

Yleinen opintoneuvonta

  • opintoneuvoja, suunnittelija Seppo Piiparinen, opo-avoin@utu.fi, puh. 040 867 6746. Neuvontaa mm.
    - opintojen valinta, tutkintotavoitteisen opiskelun suunnittelu, avoimen yliopiston väylä, osaamisen kehittäminen työelämän tarpeisiin
    - opiskelutaidot
    - aikuisopiskelijan opintososiaaliset edut, opiskelu työttömänä.

Oppiainekohtainen neuvonta

  • oppiaineen suunnittelija: opintojen sisältö, opetus- ja opiskelutavat sekä aikataulut, opiskelijavalinta.
  • opintosihteeri: ilmoittautumisen tekemistä, opintomaksua ja opinto-oikeutta koskevat asiat, opintosuoritustiedot, opintosuoritusotteet ja -todistukset.

HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN OPINNOT

arkeologia, historia-aineet (kulttuurihistoria, Suomen historia, yleinen historia), sukupuolentutkimus, kieli- ja käännöstieteiden opinnot: espanja, klassilliset kielet ja antiikin tutkimus, ranskan kieli, saksa, suomen kieli
Anu Laukkanen suunnittelija puh. 040 595 9458
Marjo Grönros opintosihteeri puh. 050 311 0472 (espanja, klassilliset kielet, ranskan kieli, saksa)
Sari Hurula opintosihteeri puh. 050 310 6066 (arkeologia, historia-aineet)
Sari Kyöstiö opintosihteeri puh. 050 312 0512 (sukupuolentutkimus, suomen kieli)

elämänkatsomustieto, kulttuurien tutkimuksen opinnot (etnologia, folkloristiikka, uskontotiede), kirjallisuustieteet (kotimainen kirjallisuus, yleinen kirjallisuustiede), luova kirjoittaminen, mediatutkimus, musiikkitiede, taidehistoria, museologia
Matti Salakka suunnittelija puh. 040 542 1738
Sari Hurula opintosihteeri puh. 050 310 6066 (ET, kirjallisuustieteet, luova kirjoittaminen, kulttuurien tutkimus)
Sari Kyöstiö opintosihteeri puh. 050 312 0512 (mediatutkimus, museologia, musiikkitiede, taidehistoria)

digitaalisen kulttuurin, maisemantutkimuksen ja kulttuuriperinnön opinnot, kulttuuri- ja elämysmatkailu, museologia (Pori)
Matti Salakka suunnittelija puh. 040 542 1738
Sari Kyöstiö opintosihteeri puh. 050 312 0512

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINNOT

aikuiskasvatustiede, alkukasvatus, kasvatustieteen perusopinnot, muut kasvatustieteiden opinnot
Eija Siltari suunnittelija puh. 050 310 5424
Mirja Ylikorpi opintosihteeri puh. 050 310 4391

erityispedagogiikka, kasvatustieteen aineopinnot, varhaiskasvatus
Hannele Massinen suunnittelija puh. 050 591 7072
Laura Johansson opintosihteeri puh. 050 464 0042

KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT

Seppo Piiparinen suunnittelija puh. 040 867 6746
Sari Kyöstiö opintosihteeri puh. 050 312 0512

LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPINNOT

hoitotiede, lääketiede
Katja Kivistö suunnittelija puh. 050 465 8853
Heli Lainio opintosihteeri puh. 050 310 5696

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPINNOT

biologia, geologia, maantiede, ympäristötiede, Ilmasto.nyt
Lotta Nyholm suunnittelija puh. 050 312 0939
Laura Johansson opintosihteeri puh. 050 464 0042

evoluutiopsykologia
Mikko Ylinen suunnittelija puh. 050 310 5093
Marjo Grönros opintosihteeri puh. 050 311 0472

fysikaaliset tieteet (fysiikka, tähtitiede ja astrobiologia), kemia
Henna Virtanen suunnittelija puh. 050 467 9540
Laura Johansson opintosihteeri puh. 050 464 0042

OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPINNOT

yhteydenotot: avoin-oik@utu.fi

Henna Virtanen suunnittelija puh. 050 467 9540
Minna Moilanen opintosihteeri puh. 050 312 0428

TEKNILLISEN TIEDEKUNNAN OPINNOT

biokemia, tietojenkäsittelytiede, tietotekniikka
Lotta Nyholm suunnittelija puh. 050 312 0939
Laura Johansson opintosihteeri puh. 050 464 0042 (biokemia)
Heli Lainio opintosihteeri puh. 050 310 5696 (tietojenkäsittelytiede, tietotekniikka)

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN OPINNOT

yhteydenotot: avoin-tse@utu.fi

Opinnot Turussa:
Avoimen yliopisto-opetuksen palvelupiste
Turun kauppakorkeakoulu, Opintotoimisto, Rehtorinpellonkatu 3
Merja Brunnsberg koulutuspäällikkö puh. 050 549 9308 (muissa tehtävissä 1.5.2022 lähtien)
Annastiina Mäkilä, suunnittelija
Elina Iso-Ilomäki opintosihteeri puh. 050 460 4952

Opinnot Porin yksikössä:
Mia Stening suunnittelija puh. 050 311 0672
Elina Iso-Ilomäki opintosihteeri puh. 050 460 4952

Tulevaisuudentutkimuksen opinnot, Kestävyys.nyt
Mia Stening suunnittelija puh. 050 311 0672
Elina Iso-Ilomäki opintosihteeri puh. 050 460 4952

YHTEISKUNTATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPINNOT

filosofia
Jaana Varpe suunnittelija puh. 0400 521 990
Sohvi Vehkala suunnittelija puh. 050 434 9924 (työstä vapaalla 28.6.2021 lähtien)
Marjo Grönros opintosihteeri puh. 050 311 0472
 
logopedia, psykologia
Mikko Ylinen suunnittelija puh. 050 310 5093
Marjo Grönros opintosihteeri puh. 050 311 0472
 
poliittinen historia, valtio-oppi
Seppo Piiparinen suunnittelija puh. 040 867 6746
Sari Hurula opintosihteeri puh. 050 310 6066

sosiaalitieteet (sosiaalipolitiikka, sosiologia, taloussosiologia), sosiaalityö
Jaana Varpe suunnittelija puh. 0400 521 990
Sohvi Vehkala suunnittelija puh. 050 434 9924, työstä vapaalla 28.6.2021 lähtien
Sari Hurula opintosihteeri puh. 050 310 6066
Sari Kyöstiö opintosihteeri puh. 050 312 0512 (sosiaalityön aineopinnot)

MONITIETEISET OPINNOT

Asklepios: Kulttuurin ja terveyden tutkimuksen opintokokonaisuus
Anu Laukkanen suunnittelija puh. 040 595 9458
Heli Lainio opintosihteeri puh. 050 310 5696

East Asian Studies
Seppo Piiparinen suunnittelija puh. 040 867 6746
Marjo Grönros opintosihteeri puh. 050 311 0472

Monikulttuurisuus-opintokokonaisuus
Anu Laukkanen suunnittelija puh. 040 595 9458
Laura Johansson opintosihteeri puh. 050 464 0042

Sote-akatemian opinnot
Tekoälyakatemian opinnot

Heta Tossavainen koordinaattori puh. 050 325 0861

Yleishallinto

sähköposti avoin@utu.fi

Kirsi Tammi osastopäällikkö, Avoin yliopisto ja jatkuva oppiminen, puh. 050 522 1066
Marjaana Saartenoja palvelupäällikkö, puh. 050 307 1678
Maija Immonen koordinaattori (Peppi-tuki), puh. 050 312 0850
Anitta Lehtonen koordinaattori (viestintä), puh. 040 566 9235

> Oppilaitosyhteistyö

> Kehittämishankkeet

Anna palautetta

Voit lähettää opintotarjontaa koskevia toiveita sekä palautetta avoimen yliopisto-opetuksen kehittämiseksi osoitteella avoin@utu.fi

Tilaa uutiskirje

> Tilaukset