Avoimen yliopisto-opetuksen opintoneuvonta ja yhteystiedot

Henkilökuntamme on tavoitettavissa sähköpostitse ja puhelimitse

ma - pe klo 10 - 14.30.

Sähköposti: etunimi.sukunimi@utu.fi tai palveluosoite, ks. alla.
Postiosoite: Avoin yliopisto-opetus, 20014 TURUN YLIOPISTO

> Turun yliopiston kampuskartta

Verkkosivuilta löydät ohjeita moniin kysymyksiin - tutustu!

Yleinen opintoneuvonta

  • opintoneuvoja, suunnittelija Seppo Piiparinen, avoin@utu.fi, puh. 040 867 6746. Neuvontaa mm.
    - opintojen valinta, tutkintotavoitteisen opiskelun suunnittelu, avoimen yliopiston väylä, osaamisen kehittäminen työelämän tarpeisiin
    - opiskelutaidot
    - aikuisopiskelijan opintososiaaliset edut, opiskelu työttömänä.

Oppiainekohtainen neuvonta

  • oppiaineen suunnittelija: opintojen sisältö, opetus- ja opiskelutavat sekä aikataulut, opiskelijavalinta.
  • opintosihteeri: ilmoittautumispalvelun käyttäminen, opintomaksua ja opinto-oikeutta koskevat asiat, suoritustiedot ja -otteet.

HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN OPINNOT

arkeologia, historia-aineet, sukupuolentutkimus, kieli- ja käännöstieteiden opinnot: espanja, klassilliset kielet ja antiikin tutkimus, ranskan kieli, saksa, suomen kieli
Anu Laukkanen suunnittelija puh. 040 595 9458
Marjo Grönros opintosihteeri puh. 050 311 0472 (kielten opinnot)
Sari Hurula opintosihteeri puh. 050 310 6066 (arkeologia, historia-aineet)
Sari Kyöstiö opintosihteeri puh. 050 312 0512 (sukupuolentutkimus)

elämänkatsomustieto, kulttuurien tutkimuksen opinnot, kirjallisuustieteet, luova kirjoittaminen, mediatutkimus, musiikkitiede, taidehistoria, museologia
Matti Salakka suunnittelija puh. 040 542 1738
Sari Hurula opintosihteeri puh. 050 310 6066 (ET, kirjallisuustieteet, luova kirjoittaminen, kulttuurien tutkimus)
Sari Kyöstiö opintosihteeri puh. 050 312 0512 (mediatutkimus, musiikkitiede, taidehistoria, museologia)

digitaalisen kulttuurin, maisemantutkimuksen ja kulttuuriperinnön opinnot, kulttuuri- ja elämysmatkailu, museologia (Pori)
Matti Salakka suunnittelija puh. 040 542 1738
Sari Kyöstiö opintosihteeri puh. 050 312 0512

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINNOT

aikuiskasvatustiede, alkukasvatus, kasvatustieteen perusopinnot, Kestävän kehityksen, kasvatuksen ja koulutuksen opintokokonaisuus, Improvisaatiolla rohkeutta työelämään
Eija Siltari suunnittelija puh. 050 310 5424
Mirja Ylikorpi opintosihteeri puh. 050 310 4391

erityispedagogiikka, kasvatustieteen aineopinnot, varhaiskasvatus
Hannele Massinen suunnittelija puh. 050 591 7072
Sohvi Vehkala suunnittelija, puh. 050 434 9924, sijaisuus 1.1. - 31.3.2023, tavattavissa ma, ti ja to (erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot)
Vilma Leppänen opintosihteeri, puh. 050 593 8165, vilma.k.leppanen@utu.fi, tavattavissa ma - to

KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT

Seppo Piiparinen suunnittelija puh. 040 867 6746
Sari Kyöstiö opintosihteeri puh. 050 312 0512

LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPINNOT

hoitotiede, lääketiede
Katja Kivistö suunnittelija puh. 050 465 8853
Heli Lainio opintosihteeri puh. 050 310 5696

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPINNOT

biologia, fysikaaliset tieteet, geologia, kemia, maantiede, ympäristötiede
Lotta Nyholm suunnittelija puh. 050 312 0939
Henna Virtanen suunnittelija puh. 050 467 9540 (fysikaaliset tieteet, kemia)
Anniina Nurminen opintosihteeri puh. 050 464 0042, haannu@utu.fi

evoluutiopsykologia
Mikko Ylinen suunnittelija puh. 050 310 5093
Marjo Grönros opintosihteeri puh. 050 311 0472

OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPINNOT

yhteydenotot: avoin-oik@utu.fi

Henna Virtanen suunnittelija puh. 050 467 9540, henna.h.virtanen@utu.fi
Minna Moilanen opintosihteeri puh. 050 312 0428

TEKNILLISEN TIEDEKUNNAN OPINNOT

biokemia, biotekniikka, tietojenkäsittelytiede, tietotekniikka
Henna Virtanen suunnittelija puh. 050 467 9540, henna.h.virtanen@utu.fi
Anniina Nurminen opintosihteeri puh. 050 464 0042, haannu@utu.fi (biokemia, biotekniikka)
Heli Lainio opintosihteeri puh. 050 310 5696 (tietojenkäsittelytiede, tietotekniikka)

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN OPINNOT

yhteydenotot: avoin-tse@utu.fi

Opinnot Turussa:
Avoimen yliopisto-opetuksen palvelupiste
Turun kauppakorkeakoulu, Opintotoimisto, Rehtorinpellonkatu 3
Annastiina Mäkilä, suunnittelija puh. 050 4799768
Elina Iso-Ilomäki opintosihteeri puh. 050 460 4952

Opinnot Porin yksikössä:
Mia Stening suunnittelija puh. 050 311 0672
Elina Iso-Ilomäki opintosihteeri puh. 050 460 4952

Tulevaisuudentutkimuksen opinnot
Mia Stening suunnittelija puh. 050 311 0672
Elina Iso-Ilomäki opintosihteeri puh. 050 460 4952

YHTEISKUNTATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPINNOT

filosofia, kaupunkitutkimus, sosiaalitieteet, sosiaalityö
Jaana Varpe suunnittelija puh. 0400 521 990
Marjo Grönros opintosihteeri puh. 050 311 0472 (filosofia)
Sari Hurula opintosihteeri puh. 050 310 6066 (kaupunkitutkimus, sosiaalitieteet)
Sari Kyöstiö opintosihteeri puh. 050 312 0512 (sosiaalityö)
 
logopedia, psykologia
Mikko Ylinen suunnittelija puh. 050 310 5093
Marjo Grönros opintosihteeri puh. 050 311 0472
 
poliittinen historia, valtio-oppi
Seppo Piiparinen suunnittelija puh. 040 867 6746
Sari Hurula opintosihteeri puh. 050 310 6066

MONITIETEISET OPINNOT

Asklepios: Kulttuurin ja terveyden tutkimuksen opintokokonaisuus
Anu Laukkanen suunnittelija puh. 040 595 9458
Heli Lainio opintosihteeri puh. 050 310 5696

East Asian Studies
Seppo Piiparinen suunnittelija puh. 040 867 6746
Marjo Grönros opintosihteeri puh. 050 311 0472

Ilmasto.nyt
Lotta Nyholm suunnittelija puh. 050 312 0939
Anniina Nurminen opintosihteeri 050 464 0042, haannu@utu.fi

Monikulttuurisuus-opintokokonaisuus
Anu Laukkanen suunnittelija puh. 040 595 9458
Anniina Nurminen opintosihteeri puh. 050 464 0042, haannu@utu.fi

Sote-akatemian opinnot, Tekoälyakatemian opinnot
Heta Tossavainen koordinaattori puh. 050 325 0861

Yleishallinto

sähköposti avoin@utu.fi

Merja Brunnsberg osastopäällikkö puh. 050 549 9308
Hannele Massinen palvelupäällikkö, sijaisuus 1.11.2022 - 31.3.2023, puh. 050 591 7072
Marjaana Saartenoja palvelupäällikkö puh. 050 307 1678, työstä vapaalla
Maija Immonen koordinaattori (Peppi-tuki) puh. 050 312 0850
Anitta Lehtonen koordinaattori (viestintä) puh. 040 566 9235

> Oppilaitosyhteistyö

> Kehittämishankkeet

Anna palautetta

Voit lähettää opintotarjontaa koskevia toiveita ja palautetta avoimen yliopisto-opetuksen kehittämiseksi osoitteella avoin@utu.fi