Avoimen yliopisto-opetuksen opintoneuvonta ja yhteystiedot

Henkilökuntamme on tavoitettavissa sähköpostitse ja puhelimitse ma - pe klo 10 - 14.30. 
Postiosoite: Avoin yliopisto-opetus, 20014 TURUN YLIOPISTO 
> Turun yliopiston kampuskartta
> Tapahtumakalenteri

Usein kysyttyä - tutustu ohjeisiin!

Yleinen opintoneuvonta

Opintoneuvoja, suunnittelija Seppo Piiparinen, avoin@utu.fi, puh. 040 867 6746. Kysy esimerkiksi näistä:

  • opintojen valinta, tutkintotavoitteisen opiskelun suunnittelu, osaamisen kehittäminen työelämän tarpeisiin
  • opiskelu avoimessa yliopistossa, opiskelun edellytykset ja opiskelutaidot, aikuisopiskelijan opintososiaaliset tuet, opiskelu työttömänä.

Oppiainekohtainen neuvonta

  • Oppiaineiden suunnittelijat: opintojen sisältö, opetus- ja opiskelutavat, opintosuoritusten tekeminen, aikataulut.
  • Opintosihteerit: ilmoittautumispalvelu, opintomaksut, opinto-oikeuden voimassaolo, suoritustiedot ja suoritusotteet.

HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN OPINNOT

arkeologia, historia, sukupuolentutkimus, kieli- ja käännöstieteiden opinnot: ranska, saksa kieli
Anu Laukkanen suunnittelija 
Sari Hurula opintosihteeri (arkeologia, historia) 
Sari Kyöstiö opintosihteeri (sukupuolentutkimus)

digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön opinnot, kirjallisuustieteet, kulttuuri- ja elämysmatkailu, kulttuurien tutkimus, luova kirjoittaminen, mediatutkimus, musiikkitiede, taidehistoria, museologia, kieli- ja käännöstieteiden opinnot: ranska, saksa kieli
Matti Salakka suunnittelija 
Sari Hurula opintosihteeri (kirjallisuustieteet, kulttuurien tutkimus, luova kirjoittaminen, kielten opinnot) 
Sari Kyöstiö opintosihteeri (digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön opinnot, kulttuuri- ja elämysmatkailu, mediatutkimus, musiikkitiede, taidehistoria, museologia)

Asklepios: Kulttuurin ja terveyden tutkimuksen opintokokonaisuus 
Anu Laukkanen suunnittelija 
Heli Lainio opintosihteeri

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINNOT

kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot, aikuiskasvatustieteen aineopinnot, Kestävä kehitys, kasvatus ja koulutus KEKAKO, Improvisaatiolla rohkeutta työelämään 
Eija Siltari suunnittelija 
Leena Tammioja opintosihteeri (kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot, Kestävä kehitys, kasvatus ja koulutus KEKAKO)
Maija Immonen, koordinaattori (aikuiskasvatustieteen aineopinnot, Improvisaatiolla rohkeutta työelämään)

erityispedagogiikka, kasvatustieteen aineopinnot, varhaiskasvatus 
Hannele Massinen suunnittelija 
Maija Immonen, koordinaattori (kasvatustiet. aineopinnot, varhaiskasvatus) 
Elina Iso-Ilomäki, opintosihteeri (erityispedagogiikka)

KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT

Seppo Piiparinen suunnittelija 
Sari Hurula opintosihteeri

LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPINNOT

biolääketiede, hoitotiede, lääketiede 
Katja Kivistö suunnittelija 
Heli Lainio opintosihteeri

Monitieteinen sosiaali-. terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus (Sote-akatemia) 
Heta Tossavainen koordinaattori

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPINNOT

biologia, geologia, maantiede, ympäristötiede, oppimisanalytiikka, AI for the Schoolteachers, Ilmasto.nyt, SystemsChange.now
Lotta Nyholm suunnittelija 
Marjo Grönros opintosihteeri
Sari Kyöstiö opintosihteeri (maantieteen perusopinnot)
Minna Moilanen opintosihteeri (Ilmasto.nyt, SystemsChange.now)

evoluutiopsykologia 
Jaana Varpe suunnittelija 
Marjo Grönros opintosihteeri

fysikaaliset tieteet (fysiikka, tähtitiede), kemia 
Mia Stening suunnittelija 
Sari Kyöstiö opintosihteeri

OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPINNOT

yhteydenotot: avoin-oik@utu.fi

Henna Virtanen suunnittelija 
Minna Moilanen opintosihteeri

TEKNILLISEN TIEDEKUNNAN OPINNOT

biokemia, biotekniikka, konetekniikka, materiaalitekniikka, tietotekniikka ja tietojenkäsittelytiede, JOTPA-hankkeiden koulutukset, Open Programming and Database -kurssit
Katja Kivistö suunnittelija 
Sari Kyöstiö opintosihteeri (biokemia, biotekniikka) 
Heli Lainio opintosihteeri (muut opinnot)

Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus (Tekoälyakatemia) 
Heta Tossavainen koordinaattori

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN OPINNOT

yhteydenotot: avoin-tse@utu.fi

Kauppakorkeakoulun opinnot  
Henna Virtanen suunnittelija (opinnot Turussa) 
Mia Stening suunnittelija (Porin yksikön opinnot) 
Elina Iso-Ilomäki opintosihteeri

Tulevaisuudentutkimuksen opinnot 
Mia Stening suunnittelija
Anu Laukkanen suunnittelija (tulevaisuusohjaus)
Elina Iso-Ilomäki opintosihteeri

YHTEISKUNTATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPINNOT

East Asian Studies, poliittinen historia, valtio-oppi 
Seppo Piiparinen suunnittelija 
Marjo Grönros opintosihteeri (East Asian Studies) 
Sari Hurula opintosihteeri (poliittinen historia, valtio-oppi)

filosofia, kaupunkitutkimus, logopedia, psykologia, sosiaalitieteet, sosiaalityö 
Jaana Varpe suunnittelija 
Marjo Grönros opintosihteeri (filosofia, logopedia, psykologia)
Sari Hurula opintosihteeri (kaupunkitutkimus, sosiaalitieteet) 
Sari Kyöstiö opintosihteeri (sosiaalityö)

Monikulttuurisuus-opintokokonaisuus 
Anu Laukkanen suunnittelija 
Sari Hurula opintosihteeri

Yleishallinto

sähköposti avoin@utu.fi

Merja Brunnsberg osastopäällikkö, Avoin yliopisto ja jatkuva oppiminen 
Marjaana Saartenoja palvelupäällikkö; Oppilaitosyhteistyö
Maija Immonen koordinaattori (Peppi-tuki) 
Anitta Lehtonen koordinaattori (viestintä)

Anna palautetta 
Voit lähettää opintotarjontaa koskevia toiveita ja muuta palautetta avoimen yliopisto-opetuksen kehittämiseksi osoitteella avoin@utu.fi