Avoimen yliopiston opintoneuvonta ja yhteystiedot

Avoimen yliopisto-opetuksen opintotoimisto
Käyntiosoite: Joukahaisenkatu 3 - 5 B, Turku (ICT-City, 6. krs)
avoinna ma - pe klo 9.30 - 14.30

sähköposti: palveluosoite tai etunimi.sukunimi@utu.fi
postiosoite: Avoin yliopisto-opetus, 20014 Turun yliopisto
 

> Yliopiston kampuskartta

Neuvontapalvelut

Tutustu sivuillamme oleviin ohjeisiin omien opintojen suunnittelua varten ja kysy lisää henkilökunnaltamme!

> Opintotarjonta-sivuilta löydät opintojen esittelyt ja opetusohjelmat aikatauluineen.

> Opiskelu avoimessa yliopistossa -sivuilla kerrotaan, mitä avoin yliopisto-opetus on. Sivuilla on ohjeita opintojen valintaan tutkintoon tähtääville ja avoimen yliopiston väylähakuun sekä ammatillisen osaamisen kehittämiseksi. Lisäksi ohjeita opiskeluun työttömänä.

> Ilmoittautuminen opintoihin ja opiskelijapalvelut: Avoimen yliopiston Nettiopsun käyttöä ja maksuja koskevat ohjeet.

Osallistu opintojen esittelytilaisuuksiin Turussa ja netin kautta!
> Tapahtumat

YLEINEN OPINTONEUVONTA

 • suunnittelija, opintoneuvoja Seppo Piiparinen, opo-avoin@utu.fi, puh. 040 867 6746. Voit myös varata etukäteen ajan henkilökohtaiseen neuvontatapaamiseen. Neuvontaa mm.:
  - opiskelu avoimessa yliopistossa, opintojen valinta, opiskelutaidot
  - aikuisopiskelijan opintososiaaliset edut, opiskelu työttömänä
  - tutkintotavoitteisten opintojen suunnittelu, avoimen yliopiston väylä ja muut hakumahdollisuudet yliopistoon
  - ammatillisen osaamisen kehittäminen ja urasuunnittelu.

OPPIAINEKOHTAINEN NEUVONTA

 • Oppiaineiden suunnittelijoilta voit kysyä mm. opintojen sisällöstä, opiskelutavoista ja aikatauluista, opintojen jatkamisesta.
 • Opintosihteerit neuvovat käytännön asioissa mm. ilmoittautuminen Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelussa, maksut ja laskutus, todistukset ja suoritusotteet.

Henkilökunta

HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN OPINNOT

arkeologia, Asklepios-ohjelma, historia-aineet: kulttuurihistoria, Suomen historia ja yleinen historia, kreikkalainen filologia, latinalainen filologia, ranskan kieli, saksa, suomen kieli
Katriina Mäkinen suunnittelija puh. 040 595 9458
Hanne Koivisto lehtori puh. 050 328 8615, hankoivi@utu.fi (kulttuurihistoria)
Marjo Grönros opintosihteeri puh. 050 311 0472 (kreikkalainen filologia, latinalainen filologia, ranskan kieli, saksa)
Sari Hurula opintosihteeri puh. 050 310 6066 (arkeologia, historia-aineet)
Sari Kyöstiö opintosihteeri puh. 050 312 0512 (suomen kieli)
Heli Lainio opintosihteeri puh. 050 310 5696 (Asklepios-ohjelma)

elämänkatsomustieto, kotimainen kirjallisuus, luova kirjoittaminen, mediatutkimus, museologia, musiikkitiede, sukupuolentutkimus, uskontotiede
Matti Salakka suunnittelija puh. 040 542 1738
Sari Hurula opintosihteeri puh. 050 310 6066 (ET, kotimainen kirjallisuus, luova kirjoittaminen, uskontotiede)
Sari Kyöstiö opintosihteeri puh. 050 312 0512 (mediatutkimus, museologia, musiikkitiede, sukupuolentutkimus, taidehistoria)

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman opinnot, Porin yliopistokeskus: digitaalinen kulttuuri, kulttuuri- ja elämysmatkailu, kulttuuriperinnön tutkimus, kulttuurituotannon suunnittelu, maisemantutkimus, museologia
Matti Salakka suunnittelija puh. 040 542 1738
Sari Kyöstiö opintosihteeri puh. 050 312 0512

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINNOT

aikuiskasvatustiede, alkukasvatus, kasvatustieteen perusopinnot, Improvisaatiolla rohkeutta työelämään, Tilastolliset perustaidot
Eija Siltari suunnittelija puh. 050 310 5424
Mirja Ylikorpi opintosihteeri puh. 050 310 4391

erityispedagogiikka, kasvatustieteen aineopinnot
Hannele Massinen suunnittelija puh. 050 591 7072
Taru Wester opintosihteeri puh. 050 312 2160

KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT

Seppo Piiparinen suunnittelija puh. 040 867 6746
Sari Kyöstiö opintosihteeri puh. 050 312 0512

LUONNONTIETEIDEN JA TEKNIIKAN TIEDEKUNNAN OPINNOT

astrobiologia, biokemia, biologia, fysiikka, geologia, kemia, maantiede, tähtitiede, ympäristötiede
Lotta Nyholm suunnittelija puh. 050 312 0939
Maija Immonen opintosihteeri puh. 050 312 0850

Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus, Johdatus tekoälyyn, Tekoälyn perusmenetelmät
Heta Tossavainen koordinaattori puh. 050 325 0861
Heli Lainio opintosihteeri puh. 050 310 5696

tietojenkäsittelytiede, tietotekniikka
Lotta Nyholm suunnittelija puh. 050 312 0939
Heli Lainio opintosihteeri puh. 050 310 5696

Business and Innovation Development
Mia Stening suunnittelija puh. 050 311 0672
Elina Iso-Ilomäki opintosihteeri puh. 050 460 4952

tilastotiede
Seppo Piiparinen suunnittelija puh. 040 867 6746
Marjo Grönros opintosihteeri puh. 050 311 0472

LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPINNOT

biolääketiede, gerontologia, hoitotiede, lääketiede
Katja Kivistö suunnittelija puh. 050 465 8853, kamkiv@utu.fi
Heli Lainio opintosihteeri puh. 050 310 5696

Sote-akatemia: Uudistuvan sosiaali- ja terveydenhuollon perusteet -opintokokonaisuus
Heta Tossavainen koordinaattori puh. 050 325 0861
Heli Lainio opintosihteeri puh. 050 310 5696

OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPINNOT

yhteydenotot: avoin-oik@utu.fi

Jaana Varpe suunnittelija puh. 0400 521 990
Minna Moilanen opintosihteeri puh. 050 312 0428
Taru Wester opintosihteeri puh. 050 312 2160

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN OPINNOT

yhteydenotot: tseavoin@utu.fi

Opinnot Turussa:
Avoimen yliopisto-opetuksen palvelupiste avoinna ma - to klo 12 - 14
Turun kauppakorkeakoulu, Opintotoimisto, Rehtorinpellonkatu 3,
Merja Brunnsberg koulutuspäällikkö puh. 050 549 9308
Elina Iso-Ilomäki opintosihteeri puh. 050 460 4952

Opinnot Porin yksikössä:
Mia Stening suunnittelija puh. 050 311 0672
Elina Iso-Ilomäki opintosihteeri puh. 050 460 4952

Tulevaisuudentutkimuksen opinnot
Mia Stening suunnittelija puh. 050 311 0672
Elina Iso-Ilomäki opintosihteeri puh. 050 460 4952

YHTEISKUNTATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPINNOT

East Asian Studies, poliittinen historia, valtio-oppi
Seppo Piiparinen suunnittelija puh. 040 867 6746
Marjo Grönros opintosihteeri puh. 050 311 0472 (East Asian Studies)
Sari Hurula opintosihteeri puh. 050 310 6066 (poliittinen historia, valtio-oppi)
 
filosofia, psykologia, sosiaalityö
Sohvi Vehkala suunnittelija, puh. 050 434 9924 (filosofia, sosiaalityö)
Mikko Ylinen suunnittelija, puh. 050 310 5093 (psykologia)
Marjo Grönros opintosihteeri puh. 050 311 0472 (filosofia, psykologia)
Sari Kyöstiö opintosihteeri puh. 050 312 0512 (sosiaalityö)
 
Monikulttuurisuus-opintokokonaisuus
Katriina Mäkinen suunnittelija puh. 040 595 9458
Sari Hurula opintosihteeri puh. 050 310 6066

sosiaalitieteet
Jaana Varpe suunnittelija, puh. 0400 521 990
Sari Hurula opintosihteeri, puh. 050 310 6066

YLEISHALLINTO

sähköposti avoin@utu.fi

Mervi Varja osastopäällikkö puh. 040 701 4600
Satu Hakanurmi kehittämispäällikkö puh. 040 531 8079
Anitta Lehtonen koordinaattori (viestintä) puh. 040 566 9235
Lauri Pohjanen suunnittelija puh. 040 182 0876
Marjaana Saartenoja palvelupäällikkö puh. 050 307 1678

Palautetta ja opintoesitteen tilaukset:

avoin@utu.fi-postiin voit lähettää opintotarjontaa koskevia toiveita sekä palautetta avoimen yliopisto-opetuksen kehittämiseksi.

Voit tilata myös avoimen yliopiston painetun opintoesitteen (maksuton) lähettämällä tilauspyynnön avoin@utu.fi-osoitteeseen ja ilmoittamalla nimesi ja postiosoitteesi. Voit tilata sähköisen esitteen sähköpostiosoitteeseesi. Lukuvuoden 2019 - 2020 opintoesite ilmestyy kesä-heinäkuussa.