Avoimen yliopisto-opetuksen opintoneuvonta ja yhteystiedot

HUOM! Avoimen yliopisto-opetuksen henkilökunta viettää kehittämispäivää ti 13.6.2023 ja asiakaspalvelumme ovat suljettuina. Vastaamme yhteydenottoihin jälleen 14.6.

Henkilökuntamme on tavoitettavissa sähköpostitse ja puhelimitse ma - pe klo 10 - 14.30.

Postiosoite: Avoin yliopisto-opetus, 20014 TURUN YLIOPISTO

> Turun yliopiston kampuskartta

Usein kysyttyä - tutustu ohjeisiin

> Mitä voin opiskella? > Opintotarjonta-sivut
> Ohjeita opiskelun suunnitteluun? > Opiskelu avoimessa yliopistossa
> Tutkinto-opiskelijaksi tähtääville? > Tavoitteena tutkinto
> Mikä on avoimen väylä? > Avoimen väylä
> Miten ilmoittaudun? Mitä opinnot maksavat? > Ilmoittautuminen
> UTU-tunnuksen voimassaolo? > Opiskelu avoimessa yliopistossa
> Miten saan suoritusotteen? > Ota yhteyttä oppiaineen opintosihteeriin.
> Opintojen esittelytilaisuudet > Tapahtumakalenteri

Yleinen opintoneuvonta

Opintoneuvoja, suunnittelija Seppo Piiparinen, avoin@utu.fi,
puh. 040 867 6746. Ota yhteyttä ja kysy esimerkiksi

  • omaan tilanteeseen ja tavoitteisiin sopivien opintojen valinta, tutkintotavoitteisen opiskelun suunnittelu, avoimen väylä ja maisterihaku, osaamisen kehittäminen työelämän tarpeisiin
  • opiskelu avoimessa yliopistossa, opiskelun edellytykset ja opiskelutaidot, aikuisopiskelijan opintososiaaliset edut, opiskelu työttömänä.

Oppiainekohtainen neuvonta

Katso yhteystiedot oppiaineittain. Neuvontaa antavat

  • oppiaineiden suunnittelijat: opintojen sisältö, opetus- ja opiskelutavat, opintosuoritusten tekeminen, aikataulut.
  • opintosihteerit: ilmoittautumispalvelun käyttäminen, opintomaksua ja opinto-oikeutta koskevat asiat, suoritustiedot ja -otteet.

HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN OPINNOT

arkeologia, historia, sukupuolentutkimus, kieli- ja käännöstieteiden opinnot (espanja, klassilliset kielet ja antiikin tutkimus, ranskan kieli, saksa, suomen kieli)
Anu Laukkanen suunnittelija
Marjo Grönros opintosihteeri (kielten opinnot)
Sari Hurula opintosihteeri (arkeologia, historia)
Sari Kyöstiö opintosihteeri (sukupuolentutkimus)

digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön opinnot, kulttuuri- ja elämysmatkailu, kirjallisuustieteet, kulttuurien tutkimuksen opinnot, luova kirjoittaminen, mediatutkimus, musiikkitiede, taidehistoria, museologia
Matti Salakka suunnittelija
Sari Hurula opintosihteeri (kirjallisuustieteet, luova kirjoittaminen, kulttuurien tutkimus)
Sari Kyöstiö opintosihteeri (digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön opinnot, kulttuuri- ja elämysmatkailu, mediatutkimus, musiikkitiede, taidehistoria, museologia)

Asklepios: Kulttuurin ja terveyden tutkimuksen opintokokonaisuus
Anu Laukkanen suunnittelija
Heli Lainio opintosihteeri

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINNOT

aikuiskasvatustiede, alkukasvatus, kasvatustieteen perusopinnot, Kestävän kehityksen, kasvatuksen ja koulutuksen opintokokonaisuus, Improvisaatiolla rohkeutta työelämään
Eija Siltari suunnittelija
Leena Tammioja opintosihteeri
Mirja Ylikorpi opintosihteeri, työstä vapaalla 6.4.2023 lähtien

erityispedagogiikka, kasvatustieteen aineopinnot, varhaiskasvatus
Hannele Massinen suunnittelija
Maija Immonen, koordinaattori (kasvatustiet. aineopinnot, varhaiskasvatus)
Elina Iso-Ilomäki, opintosihteeri (erityspedagogiikka)

KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT

Seppo Piiparinen suunnittelija
Sari Kyöstiö opintosihteeri

LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPINNOT

hoitotiede, lääketiede
Katja Kivistö suunnittelija
Heli Lainio opintosihteeri

Monitieteinen sosiaali-. terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus (Sote-akatemia)
Heta Tossavainen koordinaattori

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPINNOT

biologia, fysikaaliset tieteet, geologia, kemia, maantiede, ympäristötiede, llmasto.nyt
Lotta Nyholm suunnittelija
Mia Stening suunnittelija (fysikaaliset tieteet, kemia)
Anniina Nurminen opintosihteeri

evoluutiopsykologia
Mikko Ylinen suunnittelija
Marjo Grönros opintosihteeri

OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPINNOT

yhteydenotot: avoin-oik@utu.fi

Henna Virtanen suunnittelija
Minna Moilanen opintosihteeri

TEKNILLISEN TIEDEKUNNAN OPINNOT

biokemia, biotekniikka, konetekniikka, materiaalitekniikka, tietojenkäsittelytiede, tietotekniikka
Katja Kivistö suunnittelija
Anniina Nurminen opintosihteeri (biologia, geologia, maantiede, ympäristötiede, llmasto.nyt)
Heli Lainio opintosihteeri (tietojenkäsittelytiede, tietotekniikka)

Tekoälyakatemian monitieteinen opintokokonaisuus
Heta Tossavainen koordinaattori

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN OPINNOT

yhteydenotot: avoin-tse@utu.fi

Kauppakorkeakoulun opinnot Turussa ja Porin yksikössä
Henna Virtanen suunnittelija (opinnot Turussa)
Mia Stening suunnittelija (Porin yksikön opinnot)
Elina Iso-Ilomäki opintosihteeri

Tulevaisuudentutkimuksen opinnot
Mia Stening suunnittelija
Elina Iso-Ilomäki opintosihteeri

YHTEISKUNTATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPINNOT

East Asian Studies, poliittinen historia, valtio-oppi
Seppo Piiparinen suunnittelija
Marjo Grönros opintosihteeri (East Asian Studies)
Sari Hurula opintosihteeri (poliittinen historia, valtio-oppi)

filosofia, kaupunkitutkimus, logopedia, sosiaalitieteet, sosiaalityö
Jaana Varpe suunnittelija
Marjo Grönros opintosihteeri (filosofia, logopedia)
Sari Hurula opintosihteeri (kaupunkitutkimus, sosiaalitieteet)
Sari Kyöstiö opintosihteeri (sosiaalityö)
 
psykologia
Mikko Ylinen suunnittelija
Marjo Grönros opintosihteeri

Monikulttuurisuus-opintokokonaisuus
Anu Laukkanen suunnittelija
Anniina Nurminen opintosihteeri

Yleishallinto

sähköposti avoin@utu.fi

Merja Brunnsberg osastopäällikkö
Marjaana Saartenoja palvelupäällikkö
Maija Immonen koordinaattori (Peppi-tuki)
Anitta Lehtonen koordinaattori (viestintä)

> Oppilaitosyhteistyö

> Kehittämishankkeet

Anna palautetta

Voit lähettää opintotarjontaa koskevia toiveita ja palautetta avoimen yliopisto-opetuksen kehittämiseksi osoitteella avoin@utu.fi