Avoimen yliopisto-opetuksen opintoneuvonta ja yhteystiedot

Avoimen yliopisto-opetuksen toimisto

Ota yhteyttä opintoneuvontaan ja toimistopalveluihin sähköpostitse tai puhelimitse. Henkilökuntamme on tavoitettavissa ma - pe klo 10 - 14.30.
Sähköposti: etunimi.sukunimi@utu.fi tai palveluosoite, ks. alla.
Postiosoite: Avoin yliopisto-opetus, 20014 TURUN YLIOPISTO

> Yliopiston kampuskartta

Neuvontapalvelut

Tutustu verkkosivuille koottuihin ohjeisiin!

YLEINEN OPINTONEUVONTA

 • Opintoneuvoja, suunnittelija Seppo Piiparinen, opo-avoin@utu.fi, puh. 040 867 6746. Neuvontaa mm.
  - opiskelu avoimessa yliopistossa, opintojen valinta, opiskelutaidot
  - aikuisopiskelijan opintososiaaliset edut, opiskelu työttömänä
  - tutkintotavoitteisten opintojen suunnittelu, avoimen yliopiston väylä
  - osaamisen kehittäminen työelämän tarpeisiin.

OPPIAINEKOHTAINEN NEUVONTA

 • Oppiaineen suunnittelija: opintojen sisältö, opiskelijavalinta, opetus- ja opiskelutavat sekä aikataulut.
 • Opintosihteeri: ilmoittautumispalvelun käyttäminen, opintomaksut ja opinto-oikeudet, opintosuoritustiedot, suoritusotteet ja todistukset.

Henkilökunta

HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN OPINNOT

arkeologia, historia-aineet (kulttuurihistoria, Suomen historia, yleinen historia), kieli- ja käännöstieteiden opinnot (espanjan kieli, kreikkalainen ja latinalainen filologia, ranskan kieli, saksa, suomen kieli), sukupuolentutkimus
Anu Laukkanen suunnittelija puh. 040 595 9458
Marjo Grönros opintosihteeri puh. 050 311 0472 (espanja, kreikkalainen ja latinalainen filologia, ranskan kieli, saksa)
Sari Hurula opintosihteeri puh. 050 310 6066 (arkeologia, historia-aineet)
Sari Kyöstiö opintosihteeri puh. 050 312 0512 (sukupuolentutkimus, suomen kieli)

elämänkatsomustieto, kulttuurien tutkimuksen opinnot (etnologia, folkloristiikka, uskontotiede), kotimainen kirjallisuus, yleinen kirjallisuustiede, luova kirjoittaminen, mediatutkimus, musiikkitiede, taidehistoria, museologia
Matti Salakka suunnittelija puh. 040 542 1738
Sari Hurula opintosihteeri puh. 050 310 6066 (ET, kirjallisuustieteet, luova kirjoittaminen, kulttuurien tutkimus)
Sari Kyöstiö opintosihteeri puh. 050 312 0512 (mediatutkimus, museologia, musiikkitiede, taidehistoria)

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman opinnot, Porin yliopistokeskus: perusopinnot, kulttuuri- ja elämysmatkailu, museologia
Matti Salakka suunnittelija puh. 040 542 1738
Sari Kyöstiö opintosihteeri puh. 050 312 0512

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINNOT

aikuiskasvatustiede, alkukasvatus, kasvatustieteen perusopinnot
Eija Siltari suunnittelija puh. 050 310 5424
Mirja Ylikorpi opintosihteeri puh. 050 310 4391

erityispedagogiikka, kasvatustieteen aineopinnot, varhaiskasvatus
Hannele Massinen suunnittelija puh. 050 591 7072
Taru Wester opintosihteeri puh. 050 312 2160

KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT

Seppo Piiparinen suunnittelija puh. 040 867 6746
Sari Kyöstiö opintosihteeri puh. 050 312 0512

LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPINNOT

gerontologia, hoitotiede, lääketiede
Katja Kivistö suunnittelija puh. 050 465 8853
Heli Lainio opintosihteeri puh. 050 310 5696

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPINNOT

biologia, geologia, maantiede, ympäristötiede
Lotta Nyholm suunnittelija puh. 050 312 0939
Laura Johansson opintosihteeri puh. 050 464 0042
Maija Immonen opintosihteeri puh. 050 312 0850, muissa tehtävissä 1.10.2020 - 31.12.2021

fysiikka, kemia, tähtitiede ja astrobiologia
Henna Virtanen suunnittelija puh. 050 467 9540
Laura Johansson opintosihteeri puh. 050 464 0042
Maija Immonen opintosihteeri puh. 050 312 0850, muissa tehtävissä 1.10.2020 - 31.12.2021

OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPINNOT

yhteydenotot: avoin-oik@utu.fi

Henna Virtanen suunnittelija puh. 050 467 9540
Minna Moilanen opintosihteeri puh. 050 312 0428
Taru Wester opintosihteeri puh. 050 312 2160

TEKNILLISEN TIEDEKUNNAN OPINNOT

biokemia, tietojenkäsittelytiede, tietotekniikka
Lotta Nyholm suunnittelija puh. 050 312 0939
Heli Lainio opintosihteeri puh. 050 310 5696 (tietojenkäsittelytiede, tietotekniikka)
Laura Johansson opintosihteeri puh. 050 464 0042 (biokemia)
Maija Immonen opintosihteeri puh. 050 312 0850 (biokemia), muissa tehtävissä 1.10.2020 - 31.12.2021

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN OPINNOT

yhteydenotot: avoin-tse@utu.fi

Opinnot Turussa:
Avoimen yliopisto-opetuksen palvelupiste
Turun kauppakorkeakoulu, Opintotoimisto, Rehtorinpellonkatu 3
Merja Brunnsberg koulutuspäällikkö puh. 050 549 9308
Elina Iso-Ilomäki opintosihteeri puh. 050 460 4952

Opinnot Porin yksikössä:
Mia Stening suunnittelija puh. 050 311 0672
Elina Iso-Ilomäki opintosihteeri puh. 050 460 4952

Tulevaisuudentutkimuksen opinnot
Mia Stening suunnittelija puh. 050 311 0672
Elina Iso-Ilomäki opintosihteeri puh. 050 460 4952

YHTEISKUNTATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPINNOT

filosofia
Jaana Varpe suunnittelija puh. 0400 521 990
Sohvi Vehkala suunnittelija puh. 050 434 9924, työstä vapaalla 28.6.2021 lähtien
Marjo Grönros opintosihteeri puh. 050 311 0472
 
logopedia, psykologia
Mikko Ylinen suunnittelija puh. 050 310 5093
Marjo Grönros opintosihteeri puh. 050 311 0472
 
poliittinen historia, valtio-oppi
Seppo Piiparinen suunnittelija puh. 040 867 6746
Sari Hurula opintosihteeri puh. 050 310 6066

sosiaalitieteet (sosiaalipolitiikka, sosiologia, taloussosiologia), sosiaalityö
Jaana Varpe suunnittelija puh. 0400 521 990
Sohvi Vehkala suunnittelija puh. 050 434 9924, työstä vapaalla 28.6.2021 lähtien
Sari Hurula opintosihteeri puh. 050 310 6066
Sari Kyöstiö opintosihteeri puh. 050 312 0512 (sosiaalityön aineopinnot)

MONITIETEISET OPINNOT

Asklepios: Kulttuurin ja terveyden tutkimuksen opintokokonaisuus
Anu Laukkanen suunnittelija puh. 040 595 9458
Heli Lainio opintosihteeri puh. 050 310 5696

East Asian Studies
Seppo Piiparinen suunnittelija puh. 040 867 6746
Marjo Grönros opintosihteeri puh. 050 311 0472

Monikulttuurisuus-opintokokonaisuus
Anu Laukkanen suunnittelija puh. 040 595 9458
Sari Hurula opintosihteeri puh. 050 310 6066

Sote-akatemia: Monitieteisen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus
Heta Tossavainen koordinaattori puh. 050 325 0861
Heli Lainio opintosihteeri puh. 050 310 5696

Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus
Heta Tossavainen koordinaattori puh. 050 325 0861
Heli Lainio opintosihteeri puh. 050 310 5696

YLEISHALLINTO

sähköposti avoin@utu.fi

Kirsi Tammi osastopäällikkö, Avoin yliopisto ja jatkuva oppiminen, puh. 050 522 1066
Marjaana Saartenoja palvelupäällikkö, puh. 050 307 1678
Anitta Lehtonen koordinaattori (viestintä) puh. 040 566 9235

> Oppilaitosyhteistyö

> Kehittämishankkeet

Anna palautetta

Voit lähettää opintotarjontaa koskevia toiveita sekä palautetta avoimen yliopisto-opetuksen kehittämiseksi osoitteella avoin@utu.fi

Tilaa uutiskirje

> Tilaukset