Kesäinen katunäkymä kahvoilenaan ja kauppoineen eurooppalaisessa kaupungissa.

Humanistisen tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa on laaja valikoima historia-aineita, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen aineita sekä kieli- ja käännöstieteitä. Humanististen tieteiden opinnot antavat hyvät valmiudet tulkita ja ymmärtää nykypäivän ilmiöitä ja tapahtumia sekä niiden kulttuurisia ja yhteiskunnallisia taustoja.

Jos tavoitteenasi on hakea yliopistoon, avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät opinnot tarjoavat mahdollisuuksia hakuun avoimen väylän tai maisterihaun kautta. Lue lisää Hakeminen Turun yliopistoon -sivuilta.

Opinnot sopivat myös osaamisen syventämiseen ja monipuolistamiseen työelämän tarpeisiin sekä yleissivistykseksi kaikille kiinnostuneille.

HISTORIAN, KULTTUURIN JA TAITEEN TUTKIMUS

Arkeologia ja historia (Euroopan ja maailman historia, kulttuurihistoria, Suomen historia)

 • Historian ja arkeologian perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja mm. Historia ja arkeologia tieteenaloina 5 op, Esihistoriasta keskiajan loppuun 5 op
 • Historian aineopinnot 35 op tai yksittäisiä opintojaksoja
 • Arkeologian aineopinnot 35 op 

Digitaalinen kulttuuri, maisemantutkimus ja kulttuuriperinnön tutkimus (Pori)

 • Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelman perusopinnot 25 op
 • Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelman aineopinnot 35 op

Kirjallisuustieteet: kotimainen kirjallisuus, yleinen kirjallisuustiede

 • Kirjallisuustieteiden yhteiset perusopinnot 25 op

Kulttuurien tutkimus: etnologia, folkloristiikka, uskontotiede

 • Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot 25 op
 • Uskontotiede, aineopintojen jaksoja: Maailman uskonnollinen kenttä 5 op, Uskonto nykykulttuurissa ja yhteiskunnassa 5 op  

Kulttuuri- ja elämysmatkailu

 • Kulttuuri- ja elämysmatkailun perusopinnot 25 op tai yksittäisiä jaksoja mm. Nature, Environment and Tourism 5 ECTS credits, Kulttuuriperinnön tuotteistaminen matkailussa 5 op

Luova kirjoittaminen

 • Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op
 • Luovan kirjoittamisen aineopinnot 35 op

Mediatutkimus, musiikkitiede, taidehistoria

Museologia (Pori)

 • Museologian perusopinnot 25 op (lähiopetus)

Museologia (Turku)

 • Museologian perusopinnot 25 op (verkko-opinnot)

Sukupuolentutkimus

 • Sukupuolentutkimuksen perusopinnot 25 op, Sukupuolentutkimuksen perusteet 5 op

KIELI- JA KÄÄNNÖSTIETEET

Ranska

 • Perusopinnot 25 op 

Saksan kieli

 • Saksan kielen perusopinnot 25 op

HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN YHTEISIÄ OPINTOJA

MONITIETEISIÄ OPINTOJA JA MUUTA OPINTOTARJONTAA