Humanistisen tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa on laaja valikoima historia-aineita, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen aineita sekä kieli- ja käännöstieteitä.

Avoimessa yliopistossa voi opiskella seuraavia humanistisen tiedekunnan tutkintoihin kuuluvia opintoja. Opintotarjonta vaihtelee hieman vuosittain. Tutkintoon tähtääville opinnot tarjoavat mahdollisuuksia hakea yliopistoon avoimen yliopiston väylän ja maisterihaun kautta. Lue lisää Tavoitteena tutkinto? -sivuilta. Opinnot sopivat myös osaamisen syventämiseen ja monipuolistamiseen työelämän tarpeisiin ja yleissivistyksen vuoksi opiskeleville. Lue lisää Kehitä ammatillista osaamistasi -sivuilta.

Arkeologia

 • Arkeologian ja historian perusopinnot 25 op tai yksittäisiä jaksoja mm. Avauksia arkeologiaan 5 op

Asklepios-ohjelma: Kulttuurin ja terveyden tutkimuksen opintokokonaisuus

Elämänkatsomustieto

 • Elämänkatsomustiedon perusopinnot 25 op

Kotimainen kirjallisuus

 • Kotimaisen kirjallisuuden perusopinnot 25 op tai yksittäisenä jaksona Kirjallisuustieteen peruskurssi 2 op

Kreikkalainen filologia

 • Kreikkalaisen filologian perusopinnot 25 op tai yksittäisiä jaksoja mm. Kreikan historia ja yhteiskunta 5 op
 • Kreikkalaisen filologian aineopinnot 35 op tai 45 op

Kulttuurihistoria

 • Kulttuurihistorian perusopinnot 25 op tai yksittäisenä jaksona Kulttuurihistorian aikakaudet 5 op
 • Kulttuurihistorian aineopinnot 35 op

Latinalainen filologia

 • Latinalaisen filologian perusopinnot 25 op tai yksittäisiä jaksoja mm.
  Latinan alkeiskurssi 5 op, Latinan jatkokurssi 5 op
 • Latinalaisen filologian aineopinnot 35 op tai 45 op

Luova kirjoittaminen

 • Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op tai yksittäisiä jaksoja mm. Johdatus kirjoittamiseen 5 op
 • Luovan kirjoittamisen aineopinnot 35 op

Mediatutkimus

 • Mediatutkimuksen, taidehistorian ja musiikkitieteen perusopinnot 25 op tai yksittäisiä jaksoja mm. Muuttuva taide ja kulttuuri 5 op
 • Mediatutkimuksen aineopinnot 35 op
 • Mediakasvatus 5 op

Museologia (Turku)

 • Museologian perusopinnot 25 op

Musiikkitiede

 • Mediatutkimuksen, taidehistorian ja musiikkitieteen perusopinnot 25 op tai yksittäisiä jaksoja mm. Taiteiden tutkimuksen peruskäsitteet 5 op
 • Musiikkitieteen aineopinnot 35 op

Ranska

 • Perusopinnot 25 op

Saksan kieli

 • Saksan kielen perusopinnot 25 op

Sukupuolentutkimus

 • Sukupuolentutkimuksen perusteet 5 op

Suomen kieli

 • Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen perusopinnot 25 op
 • Suomen kielen aineopinnot 35 op

Taidehistoria

 • Mediatutkimuksen, taidehistorian ja musiikkitieteen perusopinnot 25 op tai yksittäisiä jaksoja mm. Taiteiden tutkimuksen peruskäsitteet 5 op
 • Taidehistorian aineopinnot 35 op

Uskontotiede

 • Uskontotieteen perusopinnot 25 op tai yksittäisiä jaksoja:
  Johdanto kulttuurien tutkimukseen 5 op
  Kulttuurinen kohtaaminen ja muutos 5 op
  Johdanto uskontotieteeseen 5 op
 • Uskontotieteen aineopinnot: Uskonto Euroopassa uudelta ajalta
  nykypäivään 5 op

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman opinnot (Pori)

 • Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman perusopinnot 25 op
 • Digitaalinen kulttuuri, aineopinnot 35 op
 • Kulttuuriperinnön tutkimus, aineopinnot 35 op
 • Maisemantutkimus, aineopinnot 35 op
 • Kulttuuri- ja elämysmatkailu: yksittäisiä opintojaksoja
 • Kulttuurituotannon suunnittelu, perusopinnot 25 op
 • Museologia, perusopinnot 25 op