Kesäinen katunäkymä kahvoilenaan ja kauppoineen eurooppalaisessa kaupungissa.

Humanistisen tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa on laaja valikoima historia-aineita, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen aineita sekä kieli- ja käännöstieteitä. Humanististen tieteiden opinnot antavat hyvät valmiudet tulkita ja ymmärtää nykypäivän ilmiöitä ja tapahtumia sekä niiden kulttuurisia ja yhteiskunnallisia taustoja.

Jos tavoitteenasi on hakea yliopistoon, avoimen yliopiston opinnot tarjoavat mahdollisuuksia hakea yliopistoon avoimen väylän ja maisterihaun kautta. Lue lisää Hakeminen Turun yliopistoon -sivuilta.

Opinnot sopivat myös osaamisen syventämiseen ja monipuolistamiseen työelämän tarpeisiin sekä yleissivistykseksi kaikille kiinnostuneille.

INFOTILAISUUS "RATKAISEVA HUMANISTI"

Mitä humanistinen osaaminen on? Mitä humanistisia opintoja voi opiskella Turun yliopistossa ja avoimessa yliopisto-opetuksessa? Mihin humanistit sijoittuvat työelämässä? Tervetuloa kuulemaan ja kyselemään infotilaisuuteen 17.8.2023 verkossa!

> Tapahtumakalenteri

HISTORIAN, KULTTUURIN JA TAITEEN TUTKIMUS

Arkeologia ja historia (kulttuurihistoria, Suomen historia, yleinen historia)

 • Historian ja arkeologian perusopinnot 25 op, myös yksittäisiä opintojaksoja mm. Historia ja arkeologia tieteenaloina 5 op, Esihistoriasta keskiajan loppuun 5 op, Historian ja arkeologian taidot 5 op
 • Arkeologian aineopinnot 35 op 
 • Historian aineopinnot 35 op, myös yksittäisiä opintojaksoja esim. Puhuvien koneiden historiaa: Kuvittelua, kohtaamisia ja tunteita 5 op

Digitaalinen kulttuuri, maisemantutkimus ja kulttuuriperinnön tutkimus (Pori)

 • Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelman perusopinnot 25 op
 • Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelman aineopinnot 35 op

Kirjallisuustieteet: kotimainen kirjallisuus, yleinen kirjallisuustiede

 • Kirjallisuustieteiden yhteiset perusopinnot 25 op

Kulttuurien tutkimus: etnologia, folkloristiikka, uskontotiede

 • Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot 25 op
 • Uskontotiede, aineopintojen jaksoja: Maailman uskonnollinen kenttä 5 op, Suomen uskonnollinen kenttä 5 op, Uskonnot ja katsomukset Euroopassa 5 op, Uskonto nykykulttuurissa ja yhteiskunnassa 5 op  

Kulttuuri- ja elämysmatkailu

 • Kulttuuri- ja elämysmatkailun perusopinnot 25 op tai yksittäisiä jaksoja: Nature, Environment and Tourism 5 ECTS, Global Tourism Business 5 ECTS

Luova kirjoittaminen

 • Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op tai yksittäisiä jaksoja mm. Johdatus kirjoittamiseen 5 op
 • Luovan kirjoittamisen aineopinnot 35 op

Mediatutkimus, musiikkitiede, taidehistoria

 • Mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian perusopinnot 25 op
 • Musiikkitieteen aineopinnot 35 op
 • Taidehistorian aineopinnot 35 op
 • Mediatutkimuksen aineopinnot 35 op, myös yksittäisiä jaksoja: Mediakasvatus 5 op, Eurooppalainen elokuva / EUFA 5 op, Suomalainen elokuva 2000-luvulla 5 op

Museologia (Pori)

 • Museologian perusopinnot 25 op (lähiopetus Porin yliopistokeskuksessa)

Museologia (Turku)

 • Museologian perusopinnot 25 op (verkko-opinnot)

Sukupuolentutkimus

 • Sukupuolentutkimuksen perusopinnot 25 op, Sukupuolentutkimuksen perusteet 5 op

KIELI- JA KÄÄNNÖSTIETEET

Espanja

 • Espanjan perusopinnot 25 op

Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri

 • Kreikkalaisen filologian perusopinnot 25 op (ei järjestetä lukuvuonna 2023 - 2024)
 • Latinalaisen filologian perusopinnot 25 op (ei järjestetä lukuvuonna 2023 - 2024)

Ranska

 • Perusopinnot 25 op (ei järjestetä lukuvuonna 2023 - 2024)

Saksan kieli

 • Saksan kielen perusopinnot 25 op
 • Saksan kielen aineopinnot 35 op (ei järjestetä lukuvuonna 2023 - 2024)

Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus

 • Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen perusopinnot 25 op (ei järjestetä lukuvuonna 2023 - 2024)

HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN YHTEISIÄ OPINTOJA

Monitieteisiä opintokokonaisuuksia ja muuta opintotarjontaa