Kesäinen katunäkymä kahvoilenaan ja kauppoineen eurooppalaisessa kaupungissa.

Humanistisen tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa on laaja valikoima historia-aineita, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen aineita sekä kieli- ja käännöstieteitä. Humanististen tieteiden opinnot antavat hyvät valmiudet tulkita ja ymmärtää nykypäivän ilmiöitä ja tapahtumia sekä niiden kulttuurisia ja yhteiskunnallisia taustoja.

Jos tavoitteenasi on hakea yliopistoon, avoimen yliopiston opinnot tarjoavat mahdollisuuksia hakea yliopistoon avoimen väylän ja maisterihaun kautta. Lue lisää Hakeminen Turun yliopistoon -sivuilta.

Opinnot sopivat myös osaamisen syventämiseen ja monipuolistamiseen työelämän tarpeisiin sekä yleissivistykseksi kaikille kiinnostuneille.

HISTORIAN, KULTTUURIN JA TAITEEN TUTKIMUS

Arkeologia ja historia (kulttuurihistoria, Suomen historia, yleinen historia)

 • Historian ja arkeologian perusopinnot 25 op, myös yksittäisiä opintojaksoja mm. Moderni aika 5 op
 • Arkeologian aineopinnot 35 op 
 • Historian aineopinnot 35 op, myös yksittäisiä opintojaksoja mm. Pitoja ja piirityksiä - Linnaelämää keskiajan Suomessa 5 op, Digitaalisen historian työpajakurssi 5 op

Digitaalinen kulttuuri, maisemantutkimus ja kulttuuriperinnön tutkimus (Pori)

 • Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelman perusopinnot 25 op
 • Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelman aineopinnot 35 op
 • Kulttuuri- ja elämysmatkailu: Kulttuuriperinnön tuotteistaminen matkailussa 5 op, Nature, Environment and Tourism 5 ECTS, Global Tourism Business 5 ECTS
 • Museologia, perusopinnot 25 op

Elämänkatsomustieto

 • Elämänkatsomustiedon perusopinnot 25 op
 • Elämänkatsomustiedon aineopintojen opintojaksoja

Kirjallisuustieteet: kotimainen kirjallisuus, yleinen kirjallisuustiede

 • Kirjallisuustieteiden yhteiset perusopinnot 25 op

Kulttuurien tutkimus: etnologia, folkloristiikka, uskontotiede

 • Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot 25 op
 • Uskontotiede: aineopintojen jaksoja: Maailman uskonnollinen kenttä 5 op, Suomen uskonnollinen kenttä 5 op, Uskonnot ja katsomukset Euroopassa 5 op, Uskonto nykykulttuurissa ja yhteiskunnassa 5 op  

Luova kirjoittaminen

 • Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op tai yksittäisiä jaksoja mm. Johdatus kirjoittamiseen 5 op
 • Luovan kirjoittamisen aineopinnot 35 op

Mediatutkimus, musiikkitiede, taidehistoria

Museologia (Turku)

 • Museologian perusopinnot 25 op

Sukupuolentutkimus

 • Sukupuolentutkimuksen perusopinnot 25 op tai Sukupuolentutkimuksen perusteet 5 op, Sukupuoli ja seksuaalisuus historiantutkimuksessa: teoreettisia ja metodologisia näkökulmia 5 op

KIELI- JA KÄÄNNÖSTIETEET

Espanja

 • Espanjan perusopinnot 25 op

Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri

 • Kreikkalaisen filologian perusopinnot 25 op tai yksittäisiä jaksoja mm. Kreikan alkeiskurssi 5 op, Kreikan jatkokurssi 5 op
 • Latinalaisen filologian perusopinnot 25 op tai yksittäisiä jaksoja mm. Latinan alkeiskurssi 5 op, Latinan jatkokurssi 5 op

Ranska

 • Perusopinnot 25 op

Saksan kieli

 • Saksan kielen perusopinnot 25 op
 • Saksan kielen aineopinnot 35 op

Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus

 • Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen perusopinnot 25 op

HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN YHTEISIÄ OPINTOJA

Monitieteisiä opintokokonaisuuksia ja muuta opintotarjontaa