Kesäinen katunäkymä kahvoilenaan ja kauppoineen eurooppalaisessa kaupungissa.

Humanistisen tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa on laaja valikoima historia-aineita, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen aineita sekä kieli- ja käännöstieteitä. Humanististen tieteiden opinnot antavat hyvät valmiudet tulkita ja ymmärtää nykypäivän ilmiöitä ja tapahtumia sekä niiden kulttuurisia ja yhteiskunnallisia taustoja.

Jos tavoitteenasi on hakea yliopistoon, avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät opinnot tarjoavat mahdollisuuksia hakuun avoimen väylän tai maisterihaun kautta. Lue lisää Hakeminen Turun yliopistoon -sivuilta.

Opinnot sopivat myös osaamisen syventämiseen ja monipuolistamiseen työelämän tarpeisiin sekä yleissivistykseksi kaikille kiinnostuneille.

INFOTILAISUUS "RATKAISEVA HUMANISTI" 17.8.2023

Mitä humanistinen osaaminen on? Mihin humanistit sijoittuvat työelämässä? Mitä humanistisia opintoja voi opiskella Turun yliopistossa ja avoimessa yliopisto-opetuksessa? Tervetuloa kuulemaan ja kyselemään infotilaisuuteen verkossa!

> Ohjelma tapahtumakalenterissa 
HUOM! Webinaarista tullaan julkaisemaan myös tallenne tällä sivulla.

HISTORIAN, KULTTUURIN JA TAITEEN TUTKIMUS

Arkeologia ja historia (kulttuurihistoria, Suomen historia, yleinen historia)

 • Historian ja arkeologian perusopinnot 25 op, yksittäisiä opintojaksoja mm. Moderni aika 5 op, Historian ja arkeologian taidot 5 op
 • Arkeologian aineopinnot 35 op 
 • Historian aineopinnot 35 op, yksittäisiä opintojaksoja mm. Pitoja ja piirityksiä - Linnaelämää keskiajan Suomessa 5 op, Puhuvien koneiden historiaa: Kuvittelua, kohtaamisia ja tunteita 5 op

Digitaalinen kulttuuri, maisemantutkimus ja kulttuuriperinnön tutkimus (Pori)

 • Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelman perusopinnot 25 op
 • Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelman aineopinnot 35 op

Kirjallisuustieteet: kotimainen kirjallisuus, yleinen kirjallisuustiede

 • Kirjallisuustieteiden yhteiset perusopinnot 25 op

Kulttuurien tutkimus: etnologia, folkloristiikka, uskontotiede

 • Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot 25 op
 • Uskontotiede, aineopintojen jaksoja: Maailman uskonnollinen kenttä 5 op, Uskonto nykykulttuurissa ja yhteiskunnassa 5 op  

Kulttuuri- ja elämysmatkailu

 • Kulttuuri- ja elämysmatkailun perusopinnot 25 op tai yksittäisiä jaksoja mm. Nature, Environment and Tourism 5 ECTS credits, Kulttuuriperinnön tuotteistaminen matkailussa 5 op

Luova kirjoittaminen

 • Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op
 • Luovan kirjoittamisen aineopinnot 35 op

Mediatutkimus, musiikkitiede, taidehistoria

Museologia (Pori)

 • Museologian perusopinnot 25 op (lähiopetus)

Museologia (Turku)

 • Museologian perusopinnot 25 op (verkko-opinnot)

Sukupuolentutkimus

 • Sukupuolentutkimuksen perusopinnot 25 op, Sukupuolentutkimuksen perusteet 5 op

KIELI- JA KÄÄNNÖSTIETEET

Espanja

 • Espanjan perusopinnot 25 op

Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri

 • Kreikkalaisen filologian perusopinnot 25 op (ei järjestetä lukuvuonna 2023 - 2024)
 • Latinalaisen filologian perusopinnot 25 op (ei lukuvuonna 2023 - 2024)

Ranska

 • Perusopinnot 25 op (ei lukuvuonna 2023 - 2024)

Saksan kieli

 • Saksan kielen perusopinnot 25 op
 • Saksan kielen aineopinnot 35 op (ei lukuvuonna 2023 - 2024)

Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus

 • Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen perusopinnot 25 op (ei lukuvuonna 2023 - 2024)

HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN YHTEISIÄ OPINTOJA

MONITIETEISIÄ OPINTOJA JA MUUTA OPINTOTARJONTAA