Kesäinen katunäkymä kahvoilenaan ja kauppoineen eurooppalaisessa kaupungissa.

Humanistisen tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa on laaja valikoima historia-aineita, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen aineita sekä kieli- ja käännöstieteitä. Humanististen tieteiden opinnot antavat hyvät valmiudet tulkita ja ymmärtää nykypäivän ilmiöitä ja tapahtumia sekä niiden kulttuurisia ja yhteiskunnallisia taustoja.

Jos tavoitteenasi on hakea yliopistoon, avoimen yliopiston opinnot tarjoavat mahdollisuuksia hakea yliopistoon avoimen yliopiston väylän ja maisterihaun kautta. Lue lisää Hakeminen Turun yliopistoon -sivuilta.

Opinnot sopivat myös osaamisen syventämiseen ja monipuolistamiseen työelämän tarpeisiin sekä yleissivistykseksi kaikille kiinnostuneille. Lue lisää Kehitä ammatillista osaamistasi -sivuilta.

Arkeologia

 • Historian ja arkeologian perusopinnot 25 op, myös yksittäisiä opintojaksoja
 • Arkeologian aineopinnot 35 op 

Asklepios: Kulttuurin ja terveyden tutkimuksen opintokokonaisuus

 • Myös yksittäisiä opintojaksoja

Elämänkatsomustieto

 • Elämänkatsomustiedon perusopinnot 25 op

Espanja

 • Espanjan perusopinnot 25 op

Etnologia (kansatiede)

 • Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot 25 op

Folkloristiikka

 • Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot 25 op

Humanistisen tiedekunnan yhteisiä opintoja

Kotimainen kirjallisuus

 • Kirjallisuustieteiden yhteiset perusopinnot 25 op

Kreikkalainen filologia

 • Kreikkalaisen filologian perusopinnot 25 op tai yksittäisiä jaksoja mm. Kreikan alkeiskurssi 5 op, Kreikan jatkokurssi 5 op
 • Kreikkalaisen filologian aineopinnot 35 op

Kulttuurihistoria

 • Historian ja arkeologian perusopinnot 25 op, myös yksittäisiä opintojaksoja
 • Historia-aineiden aineopintojen yksittäisiä opintojaksoja

Latinalainen filologia

 • Latinalaisen filologian perusopinnot 25 op tai yksittäisiä jaksoja mm. Latinan alkeiskurssi 5 op, Latinan jatkokurssi 5 op
 • Latinalaisen filologian aineopinnot 35 op

Luova kirjoittaminen

 • Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op tai yksittäisiä jaksoja mm. Johdatus kirjoittamiseen 5 op
 • Luovan kirjoittamisen aineopinnot 35 op

Mediatutkimus

 • Mediatutkimuksen, taidehistorian ja musiikkitieteen perusopinnot 25 op
 • Mediatutkimuksen aineopinnot 35 op
 • Mediakasvatus 5 op
 • Queer taiteessa ja teoriassa 5 op

Museologia (Turku)

 • Museologian perusopinnot 25 op

Musiikkitiede

 • Mediatutkimuksen, taidehistorian ja musiikkitieteen perusopinnot 25 op
 • Musiikkitieteen aineopinnot 35 op
 • Queer taiteessa ja teoriassa 5 op

Ranska

 • Perusopinnot 25 op

Saksan kieli

 • Saksan kielen perusopinnot 25 op
 • Saksan kielen aineopinnot 35 op

Sukupuolentutkimus

 • Sukupuolentutkimuksen perusteet 5 op
 • Queer taiteessa ja teoriassa 5 op

Suomen historia

 • Historian ja arkeologian perusopinnot 25 op, myös yksittäisiä opintojaksoja
 • Historia-aineiden aineopintojen yksittäisiä opintojaksoja

Suomen kieli

 • Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen perusopinnot 25 op
 • Suomen kielen aineopinnot 35 op

Taidehistoria

 • Mediatutkimuksen, taidehistorian ja musiikkitieteen perusopinnot 25 op
 • Taidehistorian aineopinnot 35 op
 • Queer taiteessa ja teoriassa 5 op

Uskontotiede

 • Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot 25 op
 • Uskontotieteen aineopintojen yksittäisiä opintojaksoja

Yleinen historia

 • Historian ja arkeologian perusopinnot 25 op, myös yksittäisiä opintojaksoja
 • Historia-aineiden aineopintojen yksittäisiä opintojaksoja

Yleinen kirjallisuustiede

 • Kirjallisuustieteiden yhteiset perusopinnot 25 op

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman opinnot (Pori)

 • Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman perusopinnot 25 op
 • Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman aineopinnot 35 op
 • Kulttuuri- ja elämysmatkailu: yksittäisiä opintojaksoja
 • Museologia, perusopinnot 25 op