Kesäinen katunäkymä kahvoilenaan ja kauppoineen eurooppalaisessa kaupungissa.

Humanistisen tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa on laaja valikoima historia-aineita, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen aineita sekä kieli- ja käännöstieteitä. Humanistiset opinnot antavat hyvät valmiudet tulkita ja ymmärtää nykypäivän ilmiöitä ja tapahtumia sekä niiden kulttuurisia ja yhteiskunnallisia taustoja.

Avoimessa yliopistossa voi opiskella useita humanistisen tiedekunnan tutkintoihin kuuluvia opintoja. Opintotarjonta vaihtelee hieman vuosittain. Tutkintoon tähtääville opinnot tarjoavat mahdollisuuksia hakea yliopistoon avoimen yliopiston väylän ja maisterihaun kautta. Lue lisää Tavoitteena tutkinto? -sivuilta.

Opinnot sopivat myös osaamisen syventämiseen ja monipuolistamiseen työelämän tarpeisiin ja yleissivistyksen vuoksi opiskeleville. Lue lisää Kehitä ammatillista osaamistasi -sivuilta.

Arkeologia

 • Historian ja arkeologian perusopinnot 25 op
 • Arkeologian aineopinnot 35 op

Asklepios: Kulttuurin ja terveyden tutkimuksen opintokokonaisuus

Elämänkatsomustieto

 • Elämänkatsomustiedon perusopinnot 25 op

Etnologia (kansatiede)

 • Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot 25 op

Folkloristiikka

 • Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot 25 op

Kotimainen kirjallisuus

 • Kirjallisuustieteiden yhteiset perusopinnot 25 op

Kreikkalainen filologia

 • Kreikkalaisen filologian perusopinnot 25 op tai yksittäisiä jaksoja mm. Kreikan historia ja yhteiskunta 5 op
 • Kreikkalaisen filologian aineopinnot 35 op tai 45 op

Kulttuurihistoria

 • Historian ja arkeologian perusopinnot 25 op
 • Kulttuurihistorian perus- ja aineopintojen yksittäisiä opintojaksoja

Latinalainen filologia

 • Latinalaisen filologian perusopinnot 25 op tai yksittäisiä jaksoja mm.
  Latinan alkeiskurssi 5 op, Latinan jatkokurssi 5 op
 • Latinalaisen filologian aineopinnot 35 op tai 45 op

Luova kirjoittaminen

 • Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op tai yksittäisiä jaksoja mm. Johdatus kirjoittamiseen 5 op
 • Luovan kirjoittamisen aineopinnot 35 op

Mediatutkimus

 • Mediatutkimuksen, taidehistorian ja musiikkitieteen perusopinnot 25 op
 • Mediatutkimuksen aineopinnot 35 op
 • Mediakasvatus 5 op

Museologia (Turku)

 • Museologian perusopinnot 25 op

Musiikkitiede

 • Mediatutkimuksen, taidehistorian ja musiikkitieteen perusopinnot 25 op
 • Musiikkitieteen aineopinnot 35 op

Ranska

 • Perusopinnot 25 op

Saksan kieli

 • Saksan kielen perusopinnot 25 op

Sukupuolentutkimus

 • Sukupuolentutkimuksen perusteet 5 op

Suomen historia

 • Historian ja arkeologian perusopinnot 25 op

Suomen kieli

 • Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen perusopinnot 25 op
 • Suomen kielen aineopinnot 35 op

Taidehistoria

 • Mediatutkimuksen, taidehistorian ja musiikkitieteen perusopinnot 25 op
 • Taidehistorian aineopinnot 35 op

Uskontotiede

 • Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot 25 op
 • Uskontotieteen aineopintojen yksittäisiä opintojaksoja

Yleinen historia

 • Historian ja arkeologian perusopinnot 25 op

Yleinen kirjallisuustiede

 • Kirjallisuustieteiden yhteiset perusopinnot 25 op

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman opinnot (Pori)

 • Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman perusopinnot 25 op
 • Kulttuuri- ja elämysmatkailu: yksittäisiä opintojaksoja
 • Museologia, perusopinnot 25 op