Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelman opinnot avoimessa yliopistossa

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelman opinnot toteutetaan Porin yliopistokeskuksessa. Tutkinto-ohjelmassa on kolme oppiainetta: digitaalinen kulttuuri, kulttuuriperinnön tutkimus ja maisemantutkimus. Näillä oppiaineilla on yhteiset perusopinnot. Lisäksi tutkinto-ohjelmassa on sivuaineina kulttuurituotanto, kulttuuri- ja elämysmatkailu ja museologia.

Avoimena yliopisto-opetuksena voi opiskella seuraavat opinnot lukuvuonna 2020 - 2021:

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelman perusopinnot 25 op

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Digitaalinen maailma 5 op
  • Kulttuuriperintö 5 op
  • Maisema, paikka, kulttuuriympäristö 5 op
  • Aineistot ja menetelmät 5 op
  • Näkökulmia digitaaliseen kulttuuriin, kulttuuriperintöön ja maisemantutkimukseen 5 op

Perusopinnot järjestetään integroituna opetuksena Porin yliopistokeskuksessa.

> Opetusohjelma lukuvuonna 2020 - 2021

Kulttuuri- ja elämysmatkailu

Kulttuuri- ja elämysmatkailun opinnot antavat mahdollisuuden tarkastella matkailuilmiöitä monitieteisestä, eri tutkimusmenetelmiä hyödyntävästä näkökulmasta.

Kulttuuri- ja elämysmatkailun perusopinnoista voi avoimessa yliopistossa opiskella yksittäisiä opintojaksoja. Opinnot järjestetään integroituna opetuksena Porin yliopistokeskuksessa tai verkko-opintoina.

  • Nature, Environment and Tourism 3 ECTS
  • Kulttuuriperinnön tuotteistaminen matkailussa 3 op

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2020 - 2021

Museologian perusopinnot 25 op

Perusopinnot järjestetään integroituna opetuksena Porin yliopistokeskuksessa.

> Opetusohjelma lukuvuonna 2020 - 2021