alt=””

Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön opinnot avoimessa yliopistossa

Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön opinnot sopivat kaikille aiheista kiinnostuneille ja erityisesti kulttuuri- ja luovien alojen, museo- ja arkistoalan, maankäytön ja kulttuuriympäristöjen suunnittelun tehtävissä toimiville ja tehtäviin tähtääville.

Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma toteutetaan Porin yliopistokeskuksessa.

Digitaalisen kulttuurin tutkimuskohteita ovat verkkoyhteisöt ja sosiaalinen media, pelikulttuurit sekä teknologian kulttuurinen muutos. Maisemantutkimus tutkii rakennettua ympäristöä, luonnonmaisemaa ja kulttuurimaisemaa humanistisesta näkökulmasta. Kulttuuriperinnön tutkimus tarkastelee eri yhteisöissä ja instituutioissa muodostuvaa ja tuotettua kulttuuriperintöä, niihin liittyvää muistamista, historiaa, suojelua ja säilyttämistä. Kulttuuri- ja elämysmatkailu ja museologia ovat tutkintokoulutuksen sivuaineopintoja.

Avoimena yliopisto-opetuksena tarjottavat opinnot sopivat kaikille kiinnostuneille yleissivistykseksi ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Tutkintoon tähtääville opinnot antavat mahdollisuuden hakea yliopistoon avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen perusteella. Voit hakea myös suoraan maisteriopintoihin, jos olet suorittanut vähintään alemman korkeakoulututkinnon sekä perus- ja aineopinnot hakuun sopivasta oppiaineesta.

> Tutkintokoulutuksen esittely
> Avoimen väylä
> Maisterihaku

INFOTILAISUUS "RATKAISEVA HUMANISTI" 17.8.2023
Webinaarista julkaistaan myös tallenne. Ks. lisätietoja humanistisen tiedekunnan opintojen esittelysivulta.

Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelman perusopinnot 25 op

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Digitaalinen maailma 5 op
  • Kulttuuriperintö 5 op
  • Maisema, paikka, kulttuuriympäristö 5 op
  • Aineistot ja menetelmät 5 op
  • Näkökulmia digitaaliseen kulttuuriin, kulttuuriperintöön ja maisemantutkimukseen 5 op

Perusopinnot järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena Porin yliopistokeskuksessa. Opinnot alkavat syksyllä 2023 ja ne ovat suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 5 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ilmoittautumisaika, opintomaksu ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 10.8. - 3.9.2023

Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelman aineopinnot 35 op

Aineopinnot järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena Porin yliopistokeskuksessa. Opinnot alkavat syksyllä 2023 ja ne ovat suoritettavissa kahden lukuvuoden aikana.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Opintokokonaisuuteen sisältyy useita valinnaisia opintojaksoja. Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Aineopinnot on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille. Kiintiö 5 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista esitietovaatimukset, ilmoittautumisaika, opintomaksu ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 10.8. - 3.9.2023