alt=””

Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön opinnot avoimessa yliopistossa

Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön opinnot sopivat kaikille aiheista kiinnostuneille ja erityisesti kulttuuri- ja luovien alojen, museo- ja arkistoalan, maankäytön ja kulttuuriympäristöjen suunnittelun tehtävissä toimiville ja tehtäviin tähtääville.

Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma toteutetaan Porin yliopistokeskuksessa.

Tutkinto-ohjelmassa voi opiskella digitaalista kulttuuria, maisemantutkimusta ja kulttuuriperinnön tutkimusta: Digitaalisen kulttuurin tutkimuskohteita ovat verkkoyhteisöt ja sosiaalinen media, pelikulttuurit sekä teknologian kulttuurinen muutos. Maisemantutkimus tutkii rakennettua ympäristöä, luonnonmaisemaa ja kulttuurimaisemaa humanistisesta näkökulmasta. Kulttuuriperinnön tutkimus tarkastelee eri yhteisöissä ja instituutioissa muodostuvaa ja tuotettua kulttuuriperintöä, niihin liittyvää muistamista, historiaa, suojelua ja säilyttämistä.

Tutkinto-ohjelman tarjoamia sivuaineina ovat kulttuurituotanto, kulttuuri- ja elämysmatkailu ja museologia.

> Esittelyvideo: Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelma

Avoimena yliopisto-opetuksena tarjottavat opinnot sopivat kaikille kiinnostuneille yleissivistykseksi ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Tutkintoon tähtääville opinnot antavat mahdollisuuden hakea yliopistoon avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen perusteella. Voit hakea myös suoraan maisteriopintoihin, jos olet suorittanut vähintään alemman korkeakoulututkinnon sekä perus- ja aineopinnot hakuun sopivasta oppiaineesta. Kysy lisätietoja yliopiston hakijapalveluista.

> Tutkintokoulutuksen esittely

> Avoimen väylän haku

> Maisterihaku

Avoimessa yliopisto-opetuksessa voi opiskella seuraavat opinnot, jotka järjestetään sekä lukuvuonna 2022 - 2023 että 2023 - 2024.

Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelman perusopinnot 25 op

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Digitaalinen maailma 5 op
  • Kulttuuriperintö 5 op
  • Maisema, paikka, kulttuuriympäristö 5 op
  • Aineistot ja menetelmät 5 op
  • Näkökulmia digitaaliseen kulttuuriin, kulttuuriperintöön ja maisemantutkimukseen 5 op

Perusopinnot järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena Porin yliopistokeskuksessa. Opinnot alkavat syksyllä 2022 ja ne ovat suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana.

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 3 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ilmoittautumisaika, opintomaksu ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 9.8. - 28.8.2022

Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelman aineopinnot 35 op

Aineopinnot järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena Porin yliopistokeskuksessa. Opinnot alkavat syksyllä 2022 ja ne ovat suoritettavissa kahden lukuvuoden aikana.

Opintojen sisältö: Opintokokonaisuuteen sisältyy useita valinnaisia opintojaksoja. Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Aineopinnot on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille. Kiintiö 3 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista esitietovaatimukset, ilmoittautumisaika, opintomaksu ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 9.8. - 31.8.2022

Kulttuuri- ja elämysmatkailun opintojaksoja

Kulttuuri- ja elämysmatkailun opinnot antavat mahdollisuuden tarkastella matkailuilmiöitä monitieteisestä, eri tutkimusmenetelmiä hyödyntävästä näkökulmasta.

Opinnot järjestetään tutkinto-opetukseen integroituina verkko-opintoina.

Ilmoittautuminen: Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ajat, opintomaksut ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta.

Museologian perusopinnot 25 op

Perusopinnot järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena Porin yliopistokeskuksessa. Opinnot alkavat syksyllä 2022 ja ne ovat suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdatus museologiaan 5 op
  • Kokoelmat ja dokumentointi 5 op
  • Näyttelyt ja museopedagogiikka 5 op
  • Museot ja kulttuuriympäristö 5 op
  • Museoharjoittelu 5 op

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 3 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ilmoittautumisaika, opintomaksu ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 9.8. - 31.8.2022