alt=””

Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön opinnot avoimessa yliopistossa

Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön opinnot sopivat kaikille aiheista kiinnostuneille ja erityisesti kulttuuri- ja luovien alojen, museo- ja arkistoalan, maankäytön ja kulttuuriympäristöjen suunnittelun tehtävissä toimiville ja tehtäviin tähtääville.

Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma toteutetaan Porin yliopistokeskuksessa. Tutkinto-ohjelmassa voi opiskella kolmen eri tieteenalan opintoja: 

  • Digitaalisen kulttuurin tutkimuskohteita ovat verkkoyhteisöt ja sosiaalinen media, pelikulttuurit sekä teknologian kulttuurinen muutos. 
  • Maisemantutkimus tutkii rakennettua ympäristöä, luonnonmaisemaa ja kulttuurimaisemaa humanistisesta näkökulmasta. 
  • Kulttuuriperinnön tutkimus tarkastelee eri yhteisöissä ja instituutioissa muodostuvaa ja tuotettua kulttuuriperintöä, niihin liittyvää muistamista, historiaa, suojelua ja säilyttämistä.

Avoimena yliopisto-opetuksena tarjottavat perus- ja aineopinnot sopivat kaikille kiinnostuneille yleissivistykseksi ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Voit opiskella myös tutkinto-ohjelman sivuaineopintoihin kuuluvia kulttuuri- ja elämysmatkailun ja museologian opintoja. Tutkinto-ohjelman tuottamina uusina opintoina alkaa syksyllä 2024 Alueidenkäytön ja maisemansuojelun asiantuntijuuden (ALA) opintokokonaisuus

Tutkintoon tähtääville digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön opinnot antavat mahdollisuuden hakea yliopistoon avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen perusteella. Voit hakea myös suoraan maisteriopintoihin, jos olet suorittanut vähintään alemman korkeakoulututkinnon sekä perus- ja aineopinnot hakuun sopivasta oppiaineesta.

> Tutkintokoulutuksen esittely
> Avoimen väylä
> Maisterihaku

Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelman perusopinnot 25 op

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Digitaalinen maailma 5 op
  • Kulttuuriperintö 5 op
  • Maisema, paikka ja kulttuuriympäristö 5 op
  • Aineistot ja menetelmät 5 op
  • Näkökulmia digitaaliseen kulttuuriin, kulttuuriperintöön ja maisemantutkimukseen 5 op

Perusopinnot järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena Porin yliopistokeskuksessa. Opinnot alkavat syksyllä 2024 ja ne ovat suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 5 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ilmoittautumisaika, opintomaksu ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 9.8. -

Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelman aineopinnot 35 op

Aineopinnot järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena Porin yliopistokeskuksessa. Opinnot alkavat syksyllä 2024 ja ne ovat suoritettavissa kahden lukuvuoden aikana.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Opintokokonaisuuteen sisältyy useita valinnaisia opintojaksoja. Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Aineopinnot on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille. Kiintiö 5 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista esitietovaatimukset, ilmoittautumisaika, opintomaksu ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 9.8. -

Tutustu myös 

> Alueidenkäytön ja maisemansuojelun asiantuntijuuden (ALA) opintokokonaisuus 

> Kulttuuri- ja elämysmatkailu

 

Tutkinto-ohjelman esittelyvideo: