Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelman opinnot avoimessa yliopistossa

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelman opinnot toteutetaan Porin yliopistokeskuksessa.

Tutkinto-ohjelmassa on kolme suuntautumisvaihtoehtoa: digitaalinen kulttuuri, kulttuuriperinnön tutkimus ja maisemantutkimus. Suuntautumisvaihtoehdoilla on yhteiset perus- ja aineopinnot. Tutkinto-ohjelman sivuaineina ovat kulttuurituotanto, kulttuuri- ja elämysmatkailu ja museologia.

> Esittelyvideo: Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelma

Avoimena yliopisto-opetuksena voi opiskella seuraavat opinnot:

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelman perusopinnot 25 op

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Digitaalinen maailma 5 op
  • Kulttuuriperintö 5 op
  • Maisema, paikka, kulttuuriympäristö 5 op
  • Aineistot ja menetelmät 5 op
  • Näkökulmia digitaaliseen kulttuuriin, kulttuuriperintöön ja maisemantutkimukseen 5 op

Perusopinnot järjestetään integroituna opetuksena Porin yliopistokeskuksessa. Opinnot alkavat syksyllä 2021.

Opintojen sisältö: Opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin voi tutustua yliopiston opinto-oppaassa.

Ilmoittautuminen: Kiintiö 5 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ilmoittautumisaika, opintomaksu ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelman aineopinnot 35 op

Aineopinnot järjestetään integroituna opetuksena Porin yliopistokeskuksessa. Opinnot alkavat syksyllä 2021.

Opintojen sisältö: Opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin voi tutustua yliopiston opinto-oppaassa.

Ilmoittautuminen: Kiintiö 5 opiskelijaa. Tarkista ilmoittautumisaika, opintomaksu, valintaperusteet ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen

Kulttuuri- ja elämysmatkailun opintojaksoja

Kulttuuri- ja elämysmatkailun opinnot antavat mahdollisuuden tarkastella matkailuilmiöitä monitieteisestä, eri tutkimusmenetelmiä hyödyntävästä näkökulmasta.

Opinnot järjestetään integroituna verkko-opetuksena Porin yliopistokeskuksessa. Opintojaksot voi suorittaa kokonaan verkossa

Ilmoittautuminen: Kiintiö 5 opiskelijaa/opintojakso, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ajat, opintomaksut ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta, ks. linkit yllä.

Museologian perusopinnot 25 op

Perusopinnot järjestetään integroituna opetuksena Porin yliopistokeskuksessa. Opinnot alkavat syksyllä 2021.

Opintojen sisältö: Opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin voi tutustua yliopiston opinto-oppaassa.

Ilmoittautuminen: Kiintiö 5 opiskelijaa. Tarkista ilmoittautumisaika, opintomaksu, valintaperusteet ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 16.8. - 25.8.2021