Digitaalinen kulttuuri tutkii kulttuurin ja yhteiskunnan digitalisoitumista sekä uusia digitaalisen viestinnän, taiteen ja viihteen ilmiöitä. Tutkimuksen keskiössä ovat tavat, joilla ihmiset käsittelevät, ymmärtävät ja merkityksellistävät digitaalista teknologiaa. Suosittuja tutkimuskohteita ovat esimerkiksi sosiaalinen media ja verkkokulttuurit, digitaaliset pelit ja teknologian arkipäiväistyminen.

Digitaalisen kulttuurin tutkimuksella ja opetuksella on kolme painopistettä:

  • Teknologian kulttuurinen muutos
  • Pelikulttuurit
  • Verkkoyhteisöt ja sosiaalinen media

Digitaalisen kulttuurin suuntautumisvaihtoehdossa tehdään humanistista tutkimusta, jossa hyödynnetään erityisesti historian- ja kulttuurintutkimuksen menetelmiä. Opinnot tarjoavat valmiuksia ymmärtää digitalisoituvaa nykykulttuuriamme sekä käytännön tietoja ja taitoja, joita toiminta digitaalisessa ympäristössä vaatii. Meiltä valmistuneet maisterit työskentelevät esimerkiksi tutkijoina, asiantuntijoina, tiedottajina, kouluttajina ja toimittajina.

Digitaalinen kulttuuri on perustettu vuonna 2001 ja toiminut siitä lähtien osana Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelmaa (1.8.2022 alkaen Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma), ensin Turun yliopiston Rauman kampuksella ja kesästä 2004 lähtien Porin yliopistokeskuksessa.