Pori Laboratory of Play (PLoP) on Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelman leikillinen laboratorio

Vuoden 2019 alussa Porin yliopistokeskuksessa aloitti toimintansa Pori Laboratory of Play, leikillisemmin PLoP. Laboratorio kokoaa saman katon alle urheiluun, peleihin ja leikillisyyteen kohdistuvaa tutkimusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Laboratorio on yliopistokeskuksen monialaiseen leikintutkimukseen erikoistunut osaamiskeskittymä. Teemme monialaista yhteistyötä Porin yliopistokeskuksessa toimivien Turun Kauppakorkeakoulun ja Tampereen Uuden yliopiston yksiköiden sekä Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Rauman opettajakoulutuslaitoksen kanssa. Laboratorio toimii yhteistoiminnallisena alustana useille leikillisyyden, pelien ja urheilun tutkimushankkeille ja projekteille. 

Lähestymme pelien, leikin ja urheiluntutkimusta monitieteellisesti. Tutkimuksemme kohdistuu eri ikäryhmiin. Lähestymme tutkimuskohdettamme materiaalisen, visuaalisen, digitaalisen, kaupallisen ja monialustaisen mediakulttuurin näkökulmista.

PLoP:issa työskentelevät tutkijat ymmärtävät leikin tapahtuvan eri tarkoituksiin muotoiltujen esineiden, sovellusten, pelien, palveluiden, tilojen ja kulttuurielämysten parissa. PLoPissa leikki on sosiaalista ja historiallista. Se voi olla taidelähtöistä tai tuotteistettua. Se voi ilmetä niin hybridisissä kuin virtuaalisissakin yhteyksissä. Se on kytköksissä teknologiseen kulttuuriin ja sen muutoksin. Leikillisyyden, urheilun ja pelien tutkijamme ovat sitoutuneet rakentamaan kestävää tulevaisuutta.

Pori Laboratory of Play on osa Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelmaa. Laboratorion tilat ovat Porin Yliopistokeskuksen luokassa 258.  

Yhteydenotot ja tiedustelut:
Tutkijatohtori Marko Marila, PLoP
Digitaalisen kulttuurin yliopistonlehtori Petri Saarikoski

 

Tutkimusryhmät

Pori Laboritory of Play on leikillisyyden, urheilun ja pelikulttuurin tutkimusympäristö, jonka alla toimii useita tutkimusryhmiä.

Leikillinen perintö -tutkimusryhmään kuuluu varhaiskasvatustuksen, kulttuuriperinnön ja taidekasvatuksen asiantuntijoita Porin yliopistokeskuksesta, Rauman OKL:stä ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen Seurasta. Tutkimusryhmä kehittää taidelähtöistä kulttuuriperintökasvatusta.
Lisätietoja: Professori Anna Sivula, ansivu[at]utu.fi

Synkkä leikki -tutkimusryhmä tarkastelee viihteellistyvän yhteiskunnan arvojen muutosta. Tutkimusryhmään kuuluu mediakulttuurin ja digitaalisten kulttuuri-ilmiöiden post doc -tutkijoita yliopistokeskuksen eri yksiköistä.
Lisätietoja: FT Pauliina Tuomi, pauliina.tuomi[at]utu.fi
Käynnissä olevat, rahoitusta saaneet hankkeet:
Dark Play (synkkä leikki) – mediakriittisyys viihteellistyvässä yhteiskunnassa (2022-2023)

Taide/arkeologia-tutkimusryhmä koostuu arkeologeista, perinnöntutkijoista ja taiteilijoista. Ryhmä soveltaa kehollisia ja liikelähtöisiä menetelmiä luonnon- ja kulttuuriperinnön suhteen tutkimuksessa.
Lisätietoja: FT Marko Marila, mmmari[at]utu.fi

PLoPissa vaikuttaa myös yliopistokeskuksen post doc -tutkijoista koostuva ryhmä, jonka kiinnostuksen kohteena on leikillisyys resurssina toimintakulttuurien muutoksessa, jossa leikki ilmenee luovassa vuorovaikutussuhteessa teknologiaan, toiminnan tapoihin ja toimintaympäristöihin.
Lisätietoja: Katriina Heljakka katriina.heljakka[at]utu.fi