Pori PlOP iso

Pori Laboratory of Play, PLoP

Pori Laboratory of Play (PLoP) on  Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman digitaalisen kulttuurin oppiaineen luotsaama leikintutkimuksen laboratorio.

 

Vuoden 2019 alussa Porin yliopistokeskuksessa aloitti toimintansa Pori Laboratory of Play, leikillisemmin PLoP. Kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen koulutusohjelman digitaalisen kulttuurin oppiaineen luotsaama leikintutkimuksen laboratorio on paitsi yliopistokeskuksen monialaiseen leikintutkimukseen erikoistunut osaamiskeskittymä, myös monitieteistä tutkimusyhteistyötä tukeva yhteistoiminnallinen alusta.

PLoP:in toimintaidea on yhdistää lelu-, peli-, leikin- ja urheiluntutkimus ainutlaatuisella, monitieteellisellä ja eri ikäryhmiä tarkastelevalla tavalla materiaalisen, visuaalisen, digitaalisen, kaupallisen ja monialustaisen mediakulttuurin näkökulmista.

PLoP:issa työskentelevät tutkijat ymmärtävät leikin tapahtuvan eri tarkoituksiin muotoiltujen esineiden, sovellusten, pelien, palveluiden, tilojen ja kulttuurielämysten parissa. PLoP tunnistaa näin leikin monialaisuuden ja sosiaalisuuden niin fyysisissä, hybridisissä kuin virtuaalisissakin yhteyksissä, huomioiden samalla kytkökset aikamme yhteiskunnallisiin ja teknologisiin ilmiöihin.

Leikintutkimuksen laboratorion toimintaa koordinoi tutkimuspäällikkö, lelututkija Katriina Heljakka, joka on mukana suunnittelemassa, käynnistämässä ja toteuttamassa Porin yliopistokeskuksen tutkijoiden, opetushenkilökunnan ja kansainvälisten partnereiden välistä tutkimusyhteistyötä.

Yhteydenotot: