Asiasana: Digitaalinen kulttuuri

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Uutuuskirja Digitaalisia kohtaamisia: verkkokeskusteluilla vaikutetaan yhä enemmän yhteiskuntaan

04.11.2019

Turun yliopiston digitaalisen kulttuurin tutkijoiden Jaakko Suomisen, Petri Saarikosken ja Elina Vaahensalon uutuuskirja Digitaalisia kohtaamisia (Gaudeamus 2019) paneutuu suomalaisten verkkokeskustelujen historiaan 1980-luvun BBS-purkeista tämän päivän sosiaaliseen mediaan. Kirjassa tarkastellaan kunkin aikakauden suosituimpia keskusteluympäristöjä ja kuumimpia puheenaiheita.

Yhteistyö digitaalisen kulttuurin oppiaineessa

Digitaalinen kulttuuri tekee yhteistyötä muun muassa julkisyhteisöjen ja yritysten kanssa. Olemme toteuttaneet yhteistyössä tutkimushankkeita, julkaisuja, luentosarjoja ja opetussisältöjä, näyttelyitä, peli-, leikki- ja liikuntatapahtumia, pelejä sekä opinnäytetöitä.

Tutkimus digitaalisen kulttuurin oppiaineessa

Digitaalinen kulttuuri tutkii digitaaliseen teknologiaan (mm. tietoverkot, tietokoneet, mobiililaitteet) liittyvää ihmisten toimintaa, esimerkiksi teknologioiden käyttöä ja suunnittelua sekä niihin liittyviä keskusteluja ja niille annettuja merkityksiä. Digitaalinen kulttuuri on humanistinen tieteenala, jossa sovelletaan erityisesti historian- ja kulttuurintutkimuksen menetelmiä.

Opiskelu digitaalisen kulttuurin oppiaineessa

Digitaalisen kulttuurin opinnot kouluttavat osaajia esimerkiksi viestinnän ja kulttuurialan organisaatioihin, projektitehtäviin, uuden teknologian tutkimus- ja tuotekehityshankkeisiin sekä valtionhallinnon palvelukseen teknologia-asiantuntijoiksi ja kouluttajiksi. Opetus kytkeytyy vahvasti oppiaineen tutkimukseen. Opiskelijoilla on mahdollisuus valita tutkintoonsa tiettyjä temaattisia painotuksia, projektikursseja ja työharjoittelua.

Digitaalisen kulttuurin oppiaine

Digitaalinen kulttuuri tutkii kulttuurin ja yhteiskunnan digitalisoitumista sekä uusia digitaalisen viestinnän, taiteen ja viihteen ilmiöitä. Tutkimuksen keskiössä ovat tavat, joilla ihmiset käsittelevät, ymmärtävät ja merkityksellistävät digitaalista teknologiaa. Suosittuja tutkimuskohteita ovat esimerkiksi sosiaalinen media ja verkkokulttuurit, digitaaliset pelit ja teknologian arkipäiväistyminen.

Turun yliopiston tutkimusryhmät mukana kolmessa uudessa huippuyksikössä

01.06.2017

Turun yliopiston kolme tutkimusryhmää on mukana Suomen Akatemian valitsemissa uusissa huippuyksiköissä. Digitaalisen kulttuurin professori Jaakko Suominen toimii tutkimusryhmän johtajana pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikössä, avaruusfysiikan professori Rami Vainio kestävän avaruustieteen ja -tekniikan huippuyksikössä ja teoreettisen fysiikan professori Sabrina Maniscalco kvanttiteknologian huippuyksikössä.