Kulttuuriset mallit määrittävät nettideittailua (Väitös: FM Anne Holappa, 19.5.2023, digitaalinen kulttuuri)

Nettideittailu, eli kumppanin etsintä internetin välityksellä, on nykyään yleisimpiä tapoja löytää elämänkumppani. FM Anne Holappa selvitti väitöstutkimuksessaan, millaista on nettideittailuun liittyvä kulttuurinen tieto.

FM Anne Holappa selvitti digitaalisen kulttuurin alan väitöstutkimuksessaan, millaista on neittideittailuun liittyvä kulttuurinen tieto. Tutkimuskohteena oli vuonna 2012 suomalaisesta Deitti.net -palvelusta kerätty aineisto. Aineisto oli rajattu Tositarkoituksella-kategoriaan, jossa nainen etsi miestä tai mies etsi naista. Rajauksena oli myös suomalaisuus.  

– Tutkijan on helpompi ymmärtää merkityksiä tekstistä, joka on myös hänen oma äidinkielensä. Tositarkoituksella-kategoriassa idea on etsiä vakavaa seurustelusuhdetta, ja se poikkeaa sillä tavalla muista palvelun kategorioista, kertoo Holappa.

Väitöstutkimuksen keskeinen käsite on kulttuurinen malli. Sillä tarkoitetaan sitä, että saman kulttuurin edustajat sekä tuottavat kielellisesti että ymmärtävät asioita samalla tavalla. Kulttuuriin kasvaessa omaksuu asioita, jotka tuntuvat myöhemmin itsestään selviltä, eikä niitä osaa kyseenalaistaa. Tällaisia ovat esimerkiksi ajatukset siitä, miten mieheyttä tai naiseutta kerrotaan. Myös parisuhteelle löytyy kulttuurisesti hyväksytty mallitarina.

Holappa hahmotti tutkimuksessaan neljä kulttuurista mallia sille, miten nettideittailu koetaan tai mistä näkökulmasta sitä lähestytään. Kyse on väittelijän mukaan kulttuurisesti jaetusta tiedosta.

– Romanttisessa mallissa korostuu ilmaisun romanttinen kuvasto, jossa suuret tunteet eivät olleet häivytettyinä. Malli on suoraan yhteydessä länsimaisen kulttuurin romanttisiin mallitarinoihin, jotka ovat kaikille tuttuja populaarikulttuurin kautta, Holappa kertoo.

Realistisessa mallissa puolestaan korostuvat arkiset asiat: tavallisuus, aitous ja kohtuullisuus olivat arvostettuja piirteitä. Realistisen mallin taustalla on normatiiviseen elämäntarinaan liittyvä kulttuurinen skripti eli käsikirjoitus: lapsuuden ja nuoruuden jälkeen opiskellaan ja hankitaan ammatti, sen jälkeen on vuorossa kumppanin etsiminen ja perheen perustaminen. Realistista mallia edustaa tasa-arvoinen kumppanuusrakkaus.

Konseptin pakottamassa mallissa keskeistä on se, kuinka profiilitekstin tekijä omassa ilmaisussaan toistaa sisältöjä, joiden hän kuvittelee kuuluvan kontekstiin. Hän esimerkiksi tekee listauksia, koska on siinä luulossa, että ne kuuluvat profiili-ilmoituksiin.

Konseptia myös haastettiin. Tässä mallissa ei noudatettu tavanomaista käsikirjoitusta, mutta sekin perustui konventioiden tunnistamiselle.

– Myös konseptia haastavassa mallissa olennaista on, että nettideittailun konventiot ovat tuttuja, koska ainoastaan silloin niitä on mahdollisuus haastaa, kertoo Holappa.

Tutkimustuloksista nousee esille erityisesti se, että yhteisen parisuhdetulevaisuuden, meisyyden, kuvittelukyky ei ole geneettistä, vaan historian kuluessa muodostunut tapa esittää asiat itselle ja muille kulttuurisesti hyväksytyllä tavalla.

***

FM Anne Holappa esittää väitöskirjansa Minä ja sinä. Kulttuuriset mallit suomalaisessa nettideittailussa julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 19.5.2023 klo 12.00 (Turun yliopisto, Arcanum, Auditorio Aava, Arcanuminkuja 1, Turku).

Vastaväittäjänä toimii dosentti Tytti Steel (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Jaakko Suominen (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on digitaalinen kulttuuri.

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9207-2

Väittelijän kuva (kuva: Mikko Kauppinen)

Lisätietoja

Anne Holappa
anne.holappa@utu.fi

Luotu 17.05.2023 | Muokattu 04.12.2023