Lääkärilehden Vuoden väitöskirja -palkinto Turun yliopistossa väitelleelle Alexander Denissoffille

07.06.2024

Lääkärilehden lääkäritoimitus valitsi Alexander Denissoffin väitöskirjan "Psychiatric Sequelae of Adolescent Cannabis Use in the Northern Finland 1986 Birth Cohort" parhaaksi vuonna 2023 hyväksytyksi lääkärin tekemäksi väitöskirjaksi.

Kuvaaja/Tekijä

Lääkärilehti

Psykiatrian alalta tohtoriksi väitellyt Denissoff selvitti väitöskirjatutkimuksessaan varhaisen kannabiksen käytön yhteyttä ei-psykoottisiin mielenterveyshäiriöihin ja sairaalahoitoa vaativaan tahalliseen itsensä vahingoittamiseen.

Denissoffin tutkimusaineistona oli Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1986. Kohortin 15–16-vuotiaat jäsenet vastasivat kysymyksiin kannabiksen ja muiden päihteiden käytöstä vuonna 2001–2002, ja heitä seurattiin 33 ikävuoteen asti. Vastauksia verrattiin kansallisista rekistereistä kerättyihin diagnoositietoihin.

Varhaisen kannabiksen käytön vaikutusta lieviä psykoottisia oireita kokeneiden nuorten mielenterveydelliseen ennusteeseen ei aiemmin ole tutkittu hyödyntäen yleisväestöpohjaisia kohorttiaineistoja.

– Toisen esitarkastajan mukaan väitöskirjan aihe on sekä akateemisesti että kliinisesti merkityksellinen. Kannabiksen käyttö on nuoruusiässä melko yleistä, joten tietoa tarvitaan. Kannabiksen käytön yhteys psykoottiseen oireiluun on ollut tiedossa, mutta tämän tutkimuksen mukaan se voi johtaa myös muihin mielenterveysseuraamuksiin, toteaa Lääkärilehden tieteellinen päätoimittaja Pertti Saloheimo.

Denisoffin työ sai myös Päihdelääketieteen yhdistyksen tunnustuksen vuoden 2023 parhaasta väitöskirjasta.

Luotu 07.06.2024 | Muokattu 07.06.2024