Varhainen kannabiksen käyttö ennustaa myös ei-psykoottisia mielenterveyshäiriöitä ja tahallista itsensä vahingoittamista (Väitös: LL Alexander Denissoff, 14.4.2023, psykiatria)

Varhainen kannabiksen käyttö on yhteydessä suurempaan riskiin sairaalahoitoa vaativaan tahalliseen itsensä vahingoittamiseen, masennusoireyhtymään ja ahdistuneisuushäiriöihin myöhemmin elämässä. Lisäksi kannabiksen käyttö heikentää mielenterveydellistä ennustetta erityisesti niillä nuorilla, joilla on myös lieviä psykoosin kaltaisia kokemuksia. Löydökset käyvät ilmi Alexander Denissoffin Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa. 

Sen sijaan Denissoff totesi, että kannabiksen käytön ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön yhteys hävisi, kun otettiin huomioon muiden päihteiden käyttö. 

Denissoffin tutkimusaineistona oli Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1986. Vuosina 2001–2002 15–16-vuotiaat kohortin jäsenet vastasivat kysymyksiin kannabiksen ja muiden päihteiden käytöstä. Tutkittavia seurattiin 33 ikävuoteen asti. Vastauksia verrattiin kansallisista rekistereistä kerättyihin diagnoositietoihin.

– Kyseessä on ensimmäinen yleisväestöpohjainen tutkimus, jossa tarkastelun kohteina olivat varhaisen kannabiksen käytön yhteys sairaalahoitoa vaativaan tahalliseen itsensä vahingoittamiseen tai kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön, Denissoff kertoo.

Varhaisen kannabiksen käytön vaikutusta lieviä psykoottisia oireita kokeneiden nuorten mielenterveydelliseen ennusteeseen ei aiemmin ole tutkittu hyödyntäen yleisväestöpohjaisia kohorttiaineistoja. 

Tutkimuksen keskeinen vahvuus on diagnostisten rekisteritietojen hyödyntäminen vastemuuttujina. Lisäksi sekoittavien tekijöiden harhan mahdollisuus on otettu ansiokkaasti huomioon erityisesti muiden päihteiden osalta. 

– Ajatellaan, että kannabiksen käytön kaltaiset ympäristöriskitekijät ovat erityisen haitallisia nuorten kehittyvälle keskushermostolle. Lisäksi tiedetään, että useimmat mielenterveyden häiriöt puhkeavat viimeistään 30 ikävuoteen mennessä. Siksi juuri tutkimuksessa tarkastelun kohteena oleva ajanjakso on mitä keskeisin tutkittaessa kannabiksen käytön mielenterveydellistä ennustetta, Denissoff korostaa.

Kannabiksen ja psykoosin välisestä yhteydestä voidaan tutkimustiedon perusteella esittää varovaisia  kausaalipäätelmiä, mutta Denissoffin tarkastelemien ei-psykoottisten mielenterveyshäiriöiden osalta tutkimusnäyttö on vielä liian ohut. 

– Tulokset kuitenkin puoltavat käsitystä varhaisesta kannabiksen käytöstä epäsuotuisaa mielenterveyden kehitystä ennustavana tekijänä, Denissoff summaa.

***
LL Alexander Denissoff esittää väitöskirjansa “Psychiatric Sequelae of Adolescent Cannabis Use in the Northern Finland 1986 Birth Cohort” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 14.4.2023 klo 12:00 (Turun yliopisto, Medisiina D, Alhopuro-sali, Turku).

Yleisön on mahdollista seurata väitöstä etäyhteyden kautta. 

Vastaväittäjänä toimii tohtori Marta Di Forti (King’s College London, Iso-Britannia) ja kustoksena apulaisprofessori Solja Niemelä (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on psykiatria.

Väittelijän yhteystiedot: aldeni@utu.fi 

Luotu 05.04.2023 | Muokattu 05.04.2023