Asiasana: tunnustuspalkinnot

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Kolmas peräkkäinen matematiikan väitöskirjapalkinto Turun yliopistolle - Olli Järviniemi palkittiin alkulukujen jakauman tutkimuksesta

11.04.2024

 Suomen matemaattisen yhdistyksen myöntämän vuoden 2023 väitöskirjapalkinnon sai FT Olli Järviniemi. Turun yliopistossa hyväksytyssä väitöskirjassaan "Problems in analytic and algebraic number theory" Järviniemi tutkii sekä analyytisen että algebrallisen lukuteorian alaan kuuluvia kysymyksiä. Matematiikan väitöskirjapalkinto tuli Turun yliopistolle kolmatta kertaa peräkkäin.

Väestötutkimusten asiantuntija Olli Raitakari palkittiin arvostetulla Matti Äyräpään palkinnolla

11.04.2024

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on myöntänyt professori Olli Raitakarille maamme merkittävimpiin lääketieteellisiin tunnustuksiin kuuluvan Matti Äyräpään palkinnon. Raitakarin tutkimustyön tavoitteena on lisätä ymmärrystä elintapojen ja ympäristötekijöiden merkityksestä elämänkaaren eri vaiheissa ja yli sukupolvien.

Turun yliopistojen Akateemisessa päivässä palkittiin vuoden dosenttina lääketieteellisen mikrobiologian dosentti Antti Hakanen

22.03.2024

Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteisessä Akateemisessa päivässä 22.3.2024 palkittiin vuoden dosenttina Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Tyks Laboratoriot -tulosryhmäjohtaja, Turun yliopiston lääketieteellisen mikrobiologian dosentti Antti Hakanen.

Lääketieteellinen tiedekunta jakoi vuoden 2023 tunnustuspalkinnot Turun Lääketiedepäivillä

07.11.2023

Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta jakoi vuoden 2023 tunnustuspalkinnot Turun Lääketiedepäivien avajaisissa tiistaina 7.11.. Ylilääkäri, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri Jussi Vaahtovuo sai vuoden 2023 Kliinisen silmän, ja oppimateriaalin tuottajapalkinto myönnettiin erikoistutkija, tutkimuspäällikkö Anni Pakariselle, Business Design Advisor Thomas Lemströmille, tiedekuntapäällikkö Eeva Rainiolle ja projektiasiantuntija Eriikka Siiralalle.

Eila Lindfors ja Tuija Saarivirta palkittiin työstä oppilaitosturvallisuuden hyväksi

01.05.2023

ONNI on turvallinen koulu -hankkeen pilottikoulun, Rauman normaalikoulun lehtori Tuija Saarivirta sekä hanketta johtava Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan professori Eila Lindfors ovat saaneet Suomen Palopäällystöliitolta tunnustuspalkinnot työstään. Liitto kiittää Saarivirtaa ja Lindforsia pitkäjänteistä työstä oppilaitosturvallisuuden ja sen tutkimuksen eteen sekä valmiudesta jakaa paitsi vastuuta myös tietoa ja toimivia ratkaisuja koulujen turvallisuuden kehittämiseksi.