Asiasana: Väestötutkimuskeskus

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Väestötutkimusten asiantuntija Olli Raitakari palkittiin arvostetulla Matti Äyräpään palkinnolla

11.04.2024

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on myöntänyt professori Olli Raitakarille maamme merkittävimpiin lääketieteellisiin tunnustuksiin kuuluvan Matti Äyräpään palkinnon. Raitakarin tutkimustyön tavoitteena on lisätä ymmärrystä elintapojen ja ympäristötekijöiden merkityksestä elämänkaaren eri vaiheissa ja yli sukupolvien.

Väestötutkimuskeskuksen uusissa tiloissa jatkuu vuosikymmenien työ väestön terveyden hyväksi

17.06.2022

Turussa on vuosikymmenien ajan tehty monitieteistä, ihmisen elinkaaren eri vaiheet kattavaa terveystutkimusta. Turun yliopiston ja Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin yhteinen tutkimusverkosto Väestötutkimuskeskus perustettiin vuonna 2019 helpottamaan laajojen kohorttien välistä yhteistyötä. Keväällä 2022 keskus sai kokonaisuudessaan käyttöönsä uudet yhteiset tilat, mikä mahdollistaa tehokkaamman resurssien jakamisen ja luo jatkumoa sekä kansallisesti että kansainvälisesti vaikuttavalle tutkimukselle.

Lapsena aloitettu ravitsemusohjaus kantaa parempaan sydänterveyteen aikuisena

23.04.2020

Turun yliopiston sydäntutkimuskeskuksen STRIP-tutkimuksessa on selvitetty ravitsemussuositusten mukaiseen syömiseen tähtäävän ohjauksen pitkäaikaisvaikutuksia. Tutkimukseen 7 kuukauden iästä 20 vuoden ikään asti osallistuneet henkilöt kutsuttiin tutkimuskäynnille uudelleen 26 vuoden iässä. Tulokset osoittavat, että ravitsemusohjausta saaneilla on aikuisiässä matalampi seerumin kolesterolipitoisuus ja parempi insuliiniherkkyys kuin verrokkiryhmään kuuluneilla.