Lapsena aloitettu ravitsemusohjaus kantaa parempaan sydänterveyteen aikuisena

23.04.2020

Turun yliopiston sydäntutkimuskeskuksen STRIP-tutkimuksessa on selvitetty ravitsemussuositusten mukaiseen syömiseen tähtäävän ohjauksen pitkäaikaisvaikutuksia. Tutkimukseen 7 kuukauden iästä 20 vuoden ikään asti osallistuneet henkilöt kutsuttiin tutkimuskäynnille uudelleen 26 vuoden iässä. Tulokset osoittavat, että ravitsemusohjausta saaneilla on aikuisiässä matalampi seerumin kolesterolipitoisuus ja parempi insuliiniherkkyys kuin verrokkiryhmään kuuluneilla.  

Jo 1980-luvun lopussa käynnistetyn STRIP-tutkimuksen (Sepelvaltimotaudin Riskitekijöiden Interventioprojekti) tavoitteena on sydänterveyden edistäminen varhaislapsuudesta lähtien. Tutkimukseen osallistui 1116 seitsemän kuukauden ikäistä turkulaislasta perheineen. 

Puolet lapsista satunnaistettiin saamaan ravitsemussuositusten mukaista, sydänystävälliseen syömiseen tähtäävää ohjausta, ja puolet muodosti verrokkiryhmän. Vauvaiästä alkanut säännöllisesti toteutettu ohjaus päättyi lasten saavutettua 20 vuoden iän. Tämän 20 vuotta jatkuneen ajanjakson aikana tutkimukseen osallistuneiden lasten, heidän vanhempiensa ja isovanhempiensa sydänterveyteen yhteydessä olevia tekijöitä selvitettiin laajasti. 

– Tutkimus on osoittanut, että vauvaiässä aloitetulla, toistetulla ravitsemusohjauksella voidaan vaikuttaa suotuisasti esimerkiksi ravinnon rasvan laatuun sekä seerumin kolesterolipitoisuuteen, insuliiniherkkyyteen ja verenpaineeseen. Sydänterveyden kannalta haitallisten tekijöiden kasautuminen on myös ollut harvinaisempaa ohjausta saaneilla kuin verrokkiryhmään kuuluneilla nuorilla, tutkimuksen varajohtaja, apulaisprofessori Katja Pahkala kertoo.

Uusi tutkimus selvitti vaikutusten säilymistä ohjauksen päätyttyä

Sydänterveyden edistämiseen tähtäävän ravitsemusohjauksen päätyttyä tutkimukseen osallistuneet lapset kutsuttiin jälleen tutkimuskäynnille 26 vuoden iässä. Vuosien 2015–2018 aikana käynnille osallistui 551 tutkittavaa. 

– Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää esimerkiksi sitä, onko ohjausta saaneilla henkilöillä edelleen sydänystävällisemmät ravintotottumukset ja matalampi seerumin kolesterolipitoisuus kuin verrokeilla, Pahkala sanoo. 

Sydänterveys edelleen parempi ohjausta saaneilla

Kuusi vuotta ohjauksen päättymisen jälkeen tehdyn tutkimuksen ensimmäiset tulokset on nyt julkaistu, ja ne osoittavat, että ohjausta saaneiden henkilöiden ravinto on edelleen sydänystävällisempää ja heidän seeruminsa kokonais- ja LDL-kolesterolipitoisuudet ovat matalampia kuin verrokeilla. 

Tämän lisäksi ohjausta saaneiden henkilöiden insuliiniherkkyys oli parempi kuin verrokeilla.

– Kokonaisuudessaan tulokset tukevat sitä, että lapsuudessa aloitetulla ohjauksella sydänystävälliseen ravintoon voidaan edistää sydänterveyttä, ja sillä on vaikutusta edelleen ohjauksen päätyttyä, Pahkala summaa.

Tulokset on julkaistu Lancet Child & Adolescent Health -lehdessä. 

Luotu 23.04.2020 | Muokattu 03.11.2020