Professori Olli Raitakari on nimitetty Academia Europaean jäseneksi

07.06.2023

Professori Olli Raitakari nimitettiin Academia Europaea-tiedeyhteisön jäseneksi. Eurooppalainen tiedekatemia kattaa kaikki tieteenalat ja se kutsuu jäsenikseen ansioituneita tieteentekijöitä vertaisarvioinnin pohjalta.

Kuvaaja/Tekijä

Hanna Oksanen

Academia Europaea on perustettu vuonna 1988 eurooppalaisten tieteentekijöiden yhteisöksi edistämään eurooppalaista tieteellistä tutkimusta. Sen tarkoitus on myös tuoda tietoa päätöksenteon tueksi kansallisiin ja kansainvälisiin poliittisiin ja yhteiskunnallisiin organisaatioihin. Jäseneksi voi päästä vain kutsusta vertaisarvioinnin jälkeen. 

– Kutsu tiedeakatemian jäseneksi oli iloinen uutinen ja osoitus tutkimuksemme arvostuksesta. Tiedeakatemia tekee tärkeää työtä edistämällä ymmärrystä tiedon ja oppimisen hyödyistä, jotka vaikuttavat ihmisten elämänlaatuun ja elintasoon, Raitakari sanoo.

Raitakari on kardiovaskulaarilääketieteen akatemiaprofessori Turun yliopistossa.  Hän on johtanut vuodesta 2019 Turun yliopiston ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhteistä Väestötutkimuskeskusta. Keskuksen tehtävänä on edistää monitieteistä elämänkaaren eri vaiheisiin kohdistuvaa terveystutkimusta ja kehittää uusia mallinnusmenetelmiä, joiden avulla kansallisia rekistereitä ja kliinisiä väestötutkimusaineistoja pystyttäisiin hyödyntämään väestön terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ennustamiseen ja edistämiseen.

Raitakari on toiminut akatemiaprofessorina vuodet 2012–2016 ja 2019–2023. Ensimmäisen akatemiaprofessuurin jälkeen hän sai yhden Euroopan kilpailluimmista rahoituksista – viisivuotisen ERC Advanced Grants –rahoituksen ylisukupolviseen väestötutkimukseen, jossa selvitetään epigeneettisen periytymisen mekanismeja. Rahoitus myönnetään asemansa vakiinnuttaneille tutkimusjohtajille, joille on jo kertynyt huomattava määrä saavutuksia tutkijan uralla. Raitakari on ollut Suomen tiedeakatemian jäsen vuodesta 2014.

 

InFLAMES on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen lippulaivahanke. Se tähtää uusien lääkekehityskohteiden tunnistamiseen ja lääkekehitykseen yhdessä biotekniikka- ja lääkeyritysten kanssa. Lippulaiva edistää myös diagnostiikkaa, jolla potilaille voidaan räätälöidä sopivat täsmähoidot. InFLAMES osa Suomen Akatemian lippulaivaohjelmaa.

> Tutustu Academia Europaeaniin

Luotu 07.06.2023 | Muokattu 07.06.2023