Asiasana: FIREA

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Miehet pidentävät työuraansa naisia useammin

17.12.2021

Kunta-alalla työskentelevistä miehistä 35 prosenttia ja naisista 29 prosenttia jatkoi työelämässä yli varsinaisen eläkeiän, selviää Turun yliopiston Pidempään töissä -hankkeen tutkimuksissa. Sama ilmiö on havaittu aiemmin Euroopassa, turkulaistutkijat löysivät myös syyt eroihin. Miesten suurempaa todennäköisyyttä lykätä eläköitymistä selittivät niin terveyteen kuin työhön liittyvät tekijät.

Eläköityminen vähentää psyykkistä rasittuneisuutta, mutta työ ja sosiaalinen elinympäristö vaikuttavat kokemukseen

17.08.2021

Turun yliopiston FIREA-tutkimuksessa havaittiin, että ikääntyvien työntekijöiden psyykkinen rasittuneisuus oli suurempaa kuormittavammassa työssä ja alhaisemman sosiaalisen tuen elinympäristössä sekä näiden riskitekijöiden kasaantuessa yhtäaikaisesti. Näissä ryhmissä psyykkinen rasittuneisuus kuitenkin myös laski eniten eläköitymisen jälkeen. 

Eläköityminen muuttaa liikunta-aktiivisuutta

24.04.2020

Turun yliopiston tutkimuksessa selvitettiin liikemittareiden avulla, miten liikunta-aktiivisuus muuttuu eläköityessä. Tulosten mukaan työntekijänaisten sekä työmatkansa julkisilla kulkuneuvoilla kulkeneiden kokonaisaktiivisuus laski, kun taas toimihenkilöinä työskentelevien miesten aktiivisuus lisääntyi.

Istumisen määrä lisääntyy eläköidyttäessä erityisesti naisilla

05.07.2019

Turun yliopiston FIREA-tutkimuksessa havaittiin, että naisilla istumiseen käytetty aika lisääntyi eläkkeelle jäämisen jälkeen. Miehillä vastaavaa muutosta ei tapahtunut, mutta miehet istuivat päivittäin huomattavasti kauemmin kuin naiset niin työelämässä ollessaan kuin eläkkeelläkin. Pitkittynyt istuen ja maaten vietetty hereilläoloaika on haitallista terveydelle.