Uusi opas johdattelee eläkeläiset terveellisiin elintapoihin 

20.04.2021

Eläkkeelle siirtyminen on merkittävä elämänvaihe, johon liittyy muutoksia monilla elämän osa-alueilla. Turun yliopiston tutkijat ovat laatineet oppaan, jossa annetaan vinkkejä terveellisten elintapojen muodostamiseen ja ylläpitämiseen eläköitymisiässä.

Turun yliopiston Finnish Retirement and Aging (FIREA) -tutkimuksessa on vuodesta 2013 lähtien seurattu kunta-alan työntekijöitä erilaisin kyselyin, aktiivisuusmittauksin ja testein työuran viimeisistä vuosista aina eläkepäiviin saakka. Tutkimustulosten pohjalta on nyt laadittu Eläkkeelle siirtyminen – mahdollisuus terveempään elämään -opas, joka on suunnattu eläköitymisiässä oleville henkilöille.

– FIREA-tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että eläköityminen voi olla otollinen hetki elintapamuutoksen tekemiseen. Nyt valmistunut opas tarjoaa tietoa terveellisistä elintavoista ja antaa vinkkejä niiden toteuttamiseen arjessa, kertoo FIREA-tutkimuksen johtaja, professori Sari Stenholm

Siirryttäessä työstä eläkkeelle vapaa-aika lisääntyy, päivärytmi rakentuu uudelleen ja sosiaaliset suhteet ja verkostot muovautuvat ja muuttuvat. Lisäksi työhön liittyvät fyysiset ja psyykkiset kuormitustekijät poistuvat. Myös minäkuva ja tarpeellisuuden tunne voivat muuttua, kun työ ei enää määritä tekemisiä. Kaikki nämä muutokset voivat vaikuttaa terveyskäyttäytymiseen ja hyvinvointiin. Toisaalta eläkkeelle siirtyminen tarjoaa hyvän mahdollisuuden omien elintapojen tarkasteluun ja lisääntyneen vapaa-ajan ja energian voi osaltaan hyödyntää omasta itsestä huolehtimiseen. 

– Pienetkin muutokset esimerkiksi liikunnassa ja ravitsemuksessa kannattavat, ja ne lisäävät terveitä ja toimintakykyisiä elinvuosia. Noudattamalla terveellisiä elintapoja ja sitoutumalla olemassa olevien sairauksien hoitoon voidaan ennaltaehkäistä muun muassa sydän- ja verisuonisairauksia, tyypin 2 diabetesta sekä ylläpitää muistitoimintoja ja fyysistä toimintakykyä, Stenholm summaa.

FIREA-tutkimusta ovat rahoittaneet Suomen Akatemia, opetus- ja kulttuuriministeriö, Juho Vainion Säätiö, Työsuojelurahasto sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

Luotu 20.04.2021 | Muokattu 20.04.2021