Fyysisen aktiivisuuden lisääminen eläköidyttäessä auttaa painonhallinnassa ja parantaa veren rasva-arvoja

02.04.2024

Turun yliopiston tutkimuksessa havaittiin, että fyysisen aktiivisuuden muutokset eläkkeelle jäämisen yhteydessä näkyvät painossa ja veren rasva-arvoissa.

Turun yliopiston FIREA-tutkimuksessa on selvitetty kehoon kiinnitettävien liikemittareiden avulla fyysisen aktiivisuuden muutoksia työntekijöiden siirtyessä työelämästä eläkkeelle sekä näiden vaikutuksia terveyteen.

Valtaosalla eläkeläisistä fyysinen aktiivisuus vähenee ja tilalle tulee unta ja paikallaanoloa. Tämä oli yhteydessä painon nousuun ja vyötärönympäryksen suurenemiseen sekä veren rasva-arvojen huononemiseen. Sen sijaan eläkeläisillä, joilla kevyt tai reipas aktiivisuus lisääntyi ja uni ja paikallaanolo väheni, veren rasva-arvoissa, painossa ja vyötärönympäryksessä havaittiin myönteisiä muutoksia.

– Fyysisen aktiivisuuden lisäämisen tuomat myönteiset muutokset olivat maltillisia, mutta fyysisen aktiivisuuden, erityisesti reippaamman aktiivisuuden vähentyminen johti suhteellisen suuriin epäedullisiin muutoksiin painossa, vyötärönympäryksessä ja veren rasva-arvoissa, kertoo tutkimusartikkelin pääkirjoittaja, tutkijatohtori Kristin Suorsa.

Lisää liikettä eläkepäiviin

Eläköitymisen on havaittu vähentävän fyysistä aktiivisuutta, sillä työhön ja työmatkoihin liittyvä fyysinen aktiivisuus poistuu päivän aktiviteeteista.

– Tutkimustuloksemme tukevat nykyisiä liikkumisen suosituksia ja kannustavat eläkeläisiä lisäämään liikettä eläkepäiviin. Kevytkin aktiivisuus, kuten hyötyliikunta ja ulkoilu on hyödyllistä, mutta suuremmat terveyshyödyt saadaan reippaalla ja rasittavalla fyysisellä aktiivisuudella, Suorsa sanoo.

Tutkimusryhmän koostamat vinkit aktiivisempiin eläkepäiviin löytyy FIREA-tutkimuksen kotisivuilta.

Finnish Retirement and Aging study (FIREA) on Turun yliopistossa vuonna 2013 aloitettu tutkimus, jonka päätarkoituksena on selvittää elintavoissa, terveydessä ja toimintakyvyssä tapahtuvia muutoksia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä eläkkeellesiirtymisiässä. Tutkimusta johtaa kansanterveystieteen ja epidemiologian professori Sari Stenholm.

Tutkimustulokset perustuvat otokseen, jossa 212 kuntatyöntekijää käyttivät reidessä pidettävää liikemittaria viikon ajan päivin ja öin ja osallistuvat kliinisiin mittauksiin aina samaan vuodenaikaan ennen ja jälkeen eläköitymisen. Liikemittari perustuu kiihtyvyyden mittaamiseen ja se mahdollistaa vuorokauden aikaisen unen, paikallaanolon ja fyysisen aktiivisuuden mittaamisen. FIREA-tutkimusta rahoittavat Suomen Akatemia, Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Juho Vainion säätiö.

Tulokset on julkaistu International Journal of Obesity ja Medicine & Science in Sports & Exercise –lehdissä.

Luotu 02.04.2024 | Muokattu 02.04.2024