Asiasana: Kansanterveystiede

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Perusterveydenhuollon lääkäripalvelujen suurkäyttäjän tunnistaminen auttaa niin potilasta kuin lääkäriä (Väitös: LL Anne Santalahti, 10.6.2022, kansanterveystiede)

Pieni osuus potilaista käy terveyskeskuslääkärin vastaanotolla yli kymmenen kertaa vuodessa, selviää LL Anne Santalahden kansanterveystieteen alan väitöstutkimuksessa. Yleensä lääkäripalvelujen suurkäyttö on viidessä vuodessa ohimenevä ilmiö, mutta osa paljon palveluja käyttävistä potilaista jatkaa runsasta lääkärillä käyntiään vuosia. Tämä voi Santalahden mukaan johtua siitä, etteivät lääkärit ja hoitajat tunnista suurkäyttäjää ja hänen palvelutarpeitaan sähköisestä potilaskertomuksesta.

Psyykkinen tasapaino on yhteydessä vaihdevuosien hormonikorvaushoidon käyttöön (Väitös: LL Jaana Jalava-Broman, 28.1.2022, kansanterveystiede, synnytys- ja naistentautioppi)

LL Jaana Jalava-Bromanin väitöstutkimuksessa tarkasteltiin keski-ikäisten naisten hormonikorvaushoidon käyttöä sekä vaihdevuosioireilua kokevien psyykkistä tasapainoa. Tutkimuksessa selvisi, että varsinaisten vaihdevuosioireiden lisäksi myös psyykkinen tasapaino vaikuttaa hormonihoidon käyttöön.

Turun yliopisto panostaa vaikuttavan lääkäri-potilaskohtaamisen opetukseen ja tutkimukseen

20.01.2022

Hoitava viestintä -hankkeessa pilotoidaan ja vakiinnutetaan uudenlainen vaikuttavan potilasviestinnän opetus- ja tutkimustoiminta lääketieteen ammattilaisille. Turun yliopiston kansanterveystieteen oppiaineen toteuttama hanke käynnistyi vuodenvaihteessa ja jatkuu vuoden 2023 loppuun saakka.

Miehet pidentävät työuraansa naisia useammin

17.12.2021

Kunta-alalla työskentelevistä miehistä 35 prosenttia ja naisista 29 prosenttia jatkoi työelämässä yli varsinaisen eläkeiän, selviää Turun yliopiston Pidempään töissä -hankkeen tutkimuksissa. Sama ilmiö on havaittu aiemmin Euroopassa, turkulaistutkijat löysivät myös syyt eroihin. Miesten suurempaa todennäköisyyttä lykätä eläköitymistä selittivät niin terveyteen kuin työhön liittyvät tekijät.

Webinaari: Mikä vaikuttaa työssä jaksamiseen ja jatkamiseen työuran lopussa?

Aika

8.12.2021 klo 13.00 - 15.00
Webinaarissa esitellään kunta-alan työntekijöiden työssä jatkamista, nukkumista ja palautumista käsittelevien tutkimusten tuloksia kahdesta Työsuojelurahaston rahoittamasta projektista: Parempaa unta – tutkimus työstä, kokonaiskuormituksesta, unesta ja palautumisesta ikääntyneillä työntekijöillä ja...

Influenssarokotteiden suojatehon arviointi rekisteritietojen perusteella on nopeaa ja kustannustehokasta (Väitös MSc Ulrike Baum, 8.10.2021, kansanterveystiede)

Influenssarokotteiden suojateho on arvioitava uudelleen vuosittain. MSc Ulrike Baum tutki väitöskirjassaan, miten influenssarokotteiden suojatehoa voidaan arvioida tehokkaasti terveydenhuollon rekisterien ja väestötietojen perusteella. Baumin tutkimuksen tulokset sisältävät lisäksi arvioita influenssarokotteiden antamasta suojasta lapsilla ja ikääntyneillä.