Asiasana: Kansanterveystiede

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Sosiaalisella tuella ja kuntoutuksella on merkittävä rooli rintasyövästä selviytymisessä (Väitös: Master of Health Care Minna Salakari, 15.5.2020, kansanterveystiede)

Minna Salakari osoitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan, että rintasyöpään sairastuneen selviytymistä eivät selitä pelkästään henkilökohtaiset ominaisuudet, vaan myös se, mitä sosiaalisille suhteille tapahtuu sairastumisen myötä. Tutkimus vahvistaa puolison tai kumppanin tuen tärkeyttä rintasyövästä toipumisessa. 

Eläköityminen muuttaa liikunta-aktiivisuutta

24.04.2020

Turun yliopiston tutkimuksessa selvitettiin liikemittareiden avulla, miten liikunta-aktiivisuus muuttuu eläköityessä. Tulosten mukaan työntekijänaisten sekä työmatkansa julkisilla kulkuneuvoilla kulkeneiden kokonaisaktiivisuus laski, kun taas toimihenkilöinä työskentelevien miesten aktiivisuus lisääntyi.

Terveysjournalistien omaksuma tieteellinen viitekehys luo hyvät lähtökohdat yhteistyöhön lääkärien kanssa (Väitös: LL, EL Ulla Ahlmén-Laiho, 13.12.2019, kansanterveystiede)

Lääkärit eivät ole median hampaissa enempää kuin muutkaan ammattiryhmät. Lisäksi suuri osa toimittajien ja lääkärien välisistä konflikteista voitaisiin välttää, jos lääkärit tuntisivat media-alan eettiset ohjeet ja yhteistyöstä annetut suositukset paremmin. Tämä käy ilmi LL Ulla Ahlmén-Laihon Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassa, jonka mukaan sekä suomalaiset terveystoimittajat että lääkärit määrittelevät luotettavan terveysuutisoinnin ennen kaikkea tieteellisyyden kautta. 

Leanilla voidaan sujuvoittaa myös terveydenhuollon arkea (Väitös: TtM, YTM Riikka Maijala, 5.12.2019, kansanterveystiede)

TtM, YTM Riikka Maijala tutki Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan leanin soveltamista ja lean-johtamista terveydenhuollossa. Tutkimuksen mukaan leanin soveltaminen terveydenhuollossa vaatii valmentavaa johtamista ja terveydenhuollon piirteiden tunnistamista. Lisäksi tutkimus osoitti, että terveydenhuoltoon kehitettyjen Hukkatunnistin-työkalujen avulla voidaan tunnistaa prosesseissa olevaa hukkaa tehokkaasti.

Kehitysvammaisten ikääntyminen on erilaista riippuen kehitysvammaisuuden syystä (Väitös: PsL Oili Sauna-aho, 29.11.2019, kansanterveystiede)

Ikääntymisen aiheuttamat muutokset ilmenevät eri tavalla eri kehitysvammaoireyhtymissä. PsL Oili Sauna-aho selvitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan ikääntymisen vaikutuksia henkilön kognitiivisiin toimintoihin fragile X -, Williamsin ja Downin oireyhtymissä.  Ikääntyminen näkyy henkilön kognitiivisten toimintojen eli ajattelu- ja päättelykykyjen muutoksina eri tavoin riippuen kehitysvammaisuuden syystä. Tutkituissa oireyhtymässä ajattelu- ja päättelykyky heikkenevät tavanomaista ikääntymistä nopeammin.