Asiasana: Kansanterveystiede

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Terveysjournalistien omaksuma tieteellinen viitekehys luo hyvät lähtökohdat yhteistyöhön lääkärien kanssa (Väitös: LL, EL Ulla Ahlmén-Laiho, 13.12.2019, kansanterveystiede)

Lääkärit eivät ole median hampaissa enempää kuin muutkaan ammattiryhmät. Lisäksi suuri osa toimittajien ja lääkärien välisistä konflikteista voitaisiin välttää, jos lääkärit tuntisivat media-alan eettiset ohjeet ja yhteistyöstä annetut suositukset paremmin. Tämä käy ilmi LL Ulla Ahlmén-Laihon Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassa, jonka mukaan sekä suomalaiset terveystoimittajat että lääkärit määrittelevät luotettavan terveysuutisoinnin ennen kaikkea tieteellisyyden kautta. 

Leanilla voidaan sujuvoittaa myös terveydenhuollon arkea (Väitös: TtM, YTM Riikka Maijala, 5.12.2019, kansanterveystiede)

TtM, YTM Riikka Maijala tutki Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan leanin soveltamista ja lean-johtamista terveydenhuollossa. Tutkimuksen mukaan leanin soveltaminen terveydenhuollossa vaatii valmentavaa johtamista ja terveydenhuollon piirteiden tunnistamista. Lisäksi tutkimus osoitti, että terveydenhuoltoon kehitettyjen Hukkatunnistin-työkalujen avulla voidaan tunnistaa prosesseissa olevaa hukkaa tehokkaasti.

Kehitysvammaisten ikääntyminen on erilaista riippuen kehitysvammaisuuden syystä (Väitös: PsL Oili Sauna-aho, 29.11.2019, kansanterveystiede)

Ikääntymisen aiheuttamat muutokset ilmenevät eri tavalla eri kehitysvammaoireyhtymissä. PsL Oili Sauna-aho selvitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan ikääntymisen vaikutuksia henkilön kognitiivisiin toimintoihin fragile X -, Williamsin ja Downin oireyhtymissä.  Ikääntyminen näkyy henkilön kognitiivisten toimintojen eli ajattelu- ja päättelykykyjen muutoksina eri tavoin riippuen kehitysvammaisuuden syystä. Tutkituissa oireyhtymässä ajattelu- ja päättelykyky heikkenevät tavanomaista ikääntymistä nopeammin. 

Istumisen määrä lisääntyy eläköidyttäessä erityisesti naisilla

05.07.2019

Turun yliopiston FIREA-tutkimuksessa havaittiin, että naisilla istumiseen käytetty aika lisääntyi eläkkeelle jäämisen jälkeen. Miehillä vastaavaa muutosta ei tapahtunut, mutta miehet istuivat päivittäin huomattavasti kauemmin kuin naiset niin työelämässä ollessaan kuin eläkkeelläkin. Pitkittynyt istuen ja maaten vietetty hereilläoloaika on haitallista terveydelle.

Asuinympäristö vaikuttaa ruokatottumusten terveellisyyteen

27.11.2018

Uusi Turun yliopiston kansanterveystieteen yksikön tutkimus osoitti, että asuminen tai muuttaminen hyväosaiselle asuinalueelle oli selkeässä yhteydessä ravitsemussuositusten noudattamiseen. Tutkimuksessa selvitettiin asuinalueen sosiaalisten piirteiden yhteyttä ruokatottumuksiin yli 16 000 suomalaisen aikuisen aineistosta.