Professori Sari Stenholmin johtamalle liikuntatutkimukselle 420 000 € rahoitus Suomen Akatemialta

06.05.2024

Suomen Akatemia on myöntänyt vuoden 2024 liikuntatutkimuksen akatemiaohjelmassa 420 000 € rahoituksen kansanterveystieteen ja epidemiologian professori Sari Stenholmin johtamalle ympäristötekijöiden vaikutusta aktiivisuuskäyttäytymisessä tutkivalle hankkeelle rahoituskaudeksi 1.9.2024–31.8.2027.

Suomen Akatemian liikuntatutkimuksen akatemiaohjelmassa rahoitetaan vuonna 2024 viisi kolmevuotista hanketta. Hakemuksia ohjelmaan tuli 49, ja rahoitusta myönnettiin yhteensä 2,45 miljoonaa euroa. Rahoitettavissa hankkeissa haetaan ratkaisuja fyysiseen aktiivisuuteen sekä liikuntaan ja urheiluun liittyviin yhteiskunnallisiin ja kansanterveydellisiin haasteisiin.

Turun yliopistoon rahoitus (420 000 €) myönnettiin professori Sari Stenholmin johtamalle ympäristötekijöiden vaikutusta aktiivisuuskäyttäytymisessä tutkivalle hankkeelle. Tutkimushankkeen tavoitteena on tutkia, miten asuinympäristön piirteet sekä säähän liittyvät tekijät ovat yhteydessä koko vuorokauden aktiivisuuskäyttäytymiseen.

– Asuinympäristön osalta keskitymme sosiaalisiin tekijöihin, kuten alueen huono-osaisuuteen, luontoympäristöön, kuten viheralueiden läheisyyteen, sekä rakennettuun ympäristöön, johon sisältyy esimerkiksi liikuntapaikat ja kevyen liikenteen verkosto. Aktiivisuuskäyttäytymistä on mitattu liikemittareilla ja GPS-mittareillla, jotka antavat tietoa paitsi fyysisen aktiivisuuden määrästä ja intensiteetistä, myös kulkureiteistä ja liikkumispaikoista, sanoo Stenholm.

Tutkimushankkeessa hyödynnetään neljää Turun yliopiston Väestötutkimuskeskuksen kohorttitutkimusta, jotka edustavat eri ikäkausia ja elämänvaiheita: Hyvän kasvun avaimet, STRIP-tutkimus, LASERI-tutkimus ja FIREA-tutkimus. Tutkimuksen yhteistyökumppaneina ovat Turun yliopiston maantieteen laitos, Ilmatieteenlaitos, LIKES (liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö, JAMK) sekä Etelä-Tanskan yliopisto, National Research Centre for the Working Environment ja Maastrichtin yliopisto.

– Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää kaupunkisuunnittelussa ja politiikkatoimissa tavoitteena edistää väestön fyysistä aktiivisuutta sekä tasa-arvoisia liikkumismahdollisuuksia, Stenholm kertoo.

Liikuntatutkimuksen akatemiaohjelman tavoitteena on edistää fyysiseen aktiivisuuteen, liikuntaan ja urheiluun liittyvän tutkimuksen laatua, uusiutumista ja vaikuttavuutta. Ohjelman tarkoitus on tuottaa uutta tietoa liikunnan edistämiseksi suuntaamalla tutkimusrahoitusta korkeatasoiseen ja innovatiiviseen tutkimukseen.

Akatemiaohjelmassa avataan joka vuosi uusi rahoitushaku. Vuoden 2024 haku oli ohjelman ensimmäinen haku.

Lisätietoja:

Sari Stenholm
kansanterveystieteen ja epidemiologian professori
samast@utu.fi
+358 50 465 1745

Luotu 06.05.2024 | Muokattu 06.05.2024