Turun yliopiston potilasviestinnän kehittämishankkeelle jatkorahoitusta

10.10.2023

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on myöntänyt 100 000 euron jatkorahoituksen Turun yliopiston kansanterveystieteen oppiaineessa toimivalle Hoitava viestintä -hankkeelle vuosille 2024–2025.  Hankkeessa edistetään vaikuttavan potilasviestinnän tutkimusta, kehittämistä ja opetusta. Jatkorahoituksen turvin pystytään laajentamaan tutkimus- ja kehitystyötä sekä jalkauttamaan kustannustehokasta mallia käytäntöön yhä pidemmällä aikavälillä.

Hoitavan viestinnän malli perustuu VTT Harry Köhlerin 2019 väitöstyössään kehittämään keskustelumalliin. Sen avulla lääkäri pystyy lyhyelläkin vastaanottokäynnillä nopeasti pääsemään kiinni potilaan elämismaailmasta, sovittamaan hoitosuunnitelmaa potilaan arkeen sekä vahvistamaan potilaan omaaHoitava viestintä -logo toimijuutta hoidon toteuttamisessa. Tutkimusnäyttöön perustuva malli lisää hoitoon sitoutumista ja edistää potilaan toipumista tai terveyttä edistävää käyttäytymistä. 

Soveltava tutkimus tuo työkaluja käytännön potilastyöhön

Hoitava viestintä -hanke on alkanut Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2022. Hoitavan viestinnän mallin toimivuutta on tutkittu mm. reumapoliklinikalla, yksityisessä työterveydessä sekä päivystysvastaanotoilla. Tuloksia näistä julkaistaan vuoden 2024 aikana. Parhaillaan on käynnissä myös vaikuttavan perheneuvonnan yhteiskehittämishanke Varsinais-Suomen hyvinvointialueen perhekeskuksen kanssa. Kehittämistyötä tehdään asiakastyötä tekevien ammattilaisten kanssa. 

Hankkeeseen kytkeytyy myös väitöskirja- ja opinnäytetöitä. Lisäksi hankkeessa kehitetään potilastyöskentelyn auditointimenetelmää, joka on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2025.

Pidemmän tähtäimen tavoitteena hankkeessa on muodostaa pysyvä Hoitavan viestinnän osaamispankki, johon kootaan eri sote-alojen ammattilaisten hyviä käytäntöjä vaikuttavassa potilasviestinnässä. 

Onnistunut vuorovaikutus edistää terveyttä ja hoidon vaikuttavuutta

– Terveydenhuollon painopistettä halutaan siirtää yhä enemmän ennakoivan terveyden edistämisen suuntaan. Lääkärin ja potilaan hyvä yhteistyö on vaikuttavan hoitosuhteen ydin, toteaa hanketta johtava tutkimuspäällikkö Harry Köhler. 

Hankkeessa kehitetty vaikuttavan potilasviestinnän opintojakso pyrkii tuomaan esiin erilaisia näkökulmia potilasviestintään. Lääkärin on hyödyllistä tunnistaa ja osata käyttää erilaisia kommunikointitapoja potilaan terveyttä ja hyvinvointia koskevien tarpeiden tunnistamiseen ja vaikuttavan hoidon edistämiseen.  Potilasviestinnän teoriaa, käytännön keskusteluharjoituksia sekä vastaanottokäyntien havainnointia ja analysoimista sisältävä opetus herättää lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijat pohtimaan onnistunutta potilaskohtaamista eri näkökulmista. 

Opiskelijoiden palautteet kertovat, että opintojaksoa pidetään kiinnostavana, hyödyllisenä ja tärkeänä. Se antaa hyvät eväät potilaskohtaamisiin tulevassa lääkärintyössä. 

Jatkossa vaikuttavan potilasviestinnän opetus on tarkoitus sisällyttää lääkäreiden keskeiseen opetusohjelmaan. Lisäksi tänä syksynä avattiin kaikille potilastyötä tekeville tai sen tutkimuksesta kiinnostuneille avoin 2 opintopisteen verkkokurssi yhteistyössä yliopiston tiedekuntien yhteistyöalusta Soteakatemian kanssa. Kurssin voi suorittaa täysin omassa aikataulussaan ja se sopii erinomaiseksi täydennyskoulutukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. 

Hanke sai syksyllä vahvistusta

Hanketta on alusta asti vetänyt mallin kehittänyt Köhler yhteistyössä ehkäisen terveydenhuollon professori Päivi Rautavan ja kansanterveystieteen professori Sari Stenholmin kanssa. Elokuussa hankkeessa aloittivat lisäksi kaksi projektitutkijaa. Jenny ja Antti Wihurin rahaston lisäksi myös lääkeyhtiö Bayer on rahoittanut hanketta. 

– Uusi myönteinen rahoituspäätös on otettu kiitollisena vastaan. Hankkeemme on herättänyt paljon kiinnostusta ja erityisesti yliopiston ja palveluntarjoajien yhteistyöhön tuntuisi olevan halukkuutta. Jatkorahoitus mahdollistaa nyt myös uusien avauksien tekemisen, iloitsee professori Rautava. 

> Lue lisää hankkeesta vastikään avatuilta verkkosivuilta

Yhteystiedot: 

Tutkimuspäällikkö Harry Köhler 
p. +358 40 041 3034
sposti: harry.kohler@utu.fi

Luotu 10.10.2023 | Muokattu 10.10.2023