Opintojakso vaikuttavasta viestinnästä potilaskohtaamisissa nyt avoinna kaikille

15.12.2023

Lääkärin ja potilaan kohtaaminen on terveydenhuollon ydintapahtuma. Lääkärin ja potilaan keskustelulla voi olla suuri vaikutus hoidon laatuun. Turun yliopiston Sote-akatemian ja Hoitava viestintä -hankkeen yhteistyössä rakentama opintojakso perehdyttää hoitavan viestinnän toimintamalliin.

Puhe on tärkeä hoidon työväline, joskus jopa tärkein. Siksi se kuuluu jokaisen lääkärin työkalupakkiin. Vaikuttava viestintä potilaskohtaamisissa -opintojakso kuuluu jo Turun yliopiston lääkäri- ja hammaslääkäriopiskelijoiden valinnaisiin opintoihin. Nyt opintojakson opiskelu on uuden yhteistyön myötä mahdollista myös verkossa Turun avoimen yliopiston kautta.

– Opintojakso antaa kokonaiskuvan lääkäri–potilasviestinnästä sekä oppia siitä, miten hyvä viestintä edistää potilaan paranemista ja vähentää uusintakäyntien tarvetta. Lisäksi perehdytään lääkärin puheen vaikuttavuuteen osana potilaan hoitoa ja syvennytään hoitavan viestinnän toimintatapaan vaihe vaiheelta, opintojakson vastuuopettaja ja Hoitava viestintä -hankkeen vetäjä Harry Köhler kuvailee.

Hoitava viestintä -hankkeessa on kehitetty näyttöön perustuvaa vaikuttavan potilasviestinnän menetelmää. Menetelmä perustuu kahden kysymyksen malliin, jonka avulla lääkäri voi lyhyessäkin vastaanottotilanteessa saada potilaan tunnistamaan itselleen merkityksellisiä asioita ja sitoutumaan terveyttä edistävään toimintaan niiden säilyttämiseksi.

Opintojaksolla pääsee perehtymään vaikuttavaan ja tehokkaaseen potilasviestintään vastaanottotilanteissa useiden esimerkkitapausten avulla. Aineistona on muun muassa näyteltyjä potilaan ja lääkärin keskusteluja äänitteinä.

– Tämä podcast-muodon sovellus on uusi tapamme tuoda työelämää näkyväksi opintoihin, sillä aitoihin tilanteisiin voi olla vaikea päästä käsiksi, toteaa Sote-akatemian viestinnän asiantuntija Suvi Puttonen.

Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoille opintojaksoon kuuluu verkko-osuuden lisäksi pakollinen käytännön harjoitteluosuus, jossa aitoja, tallennettuja potilaskohtaamisia pääsee seuraamaan sivusta.

Opintojakso on suunnattu lääkäriopiskelijoiden lisäksi erityisesti lääkäreinä toimiville ja muille potilasohjausta tekeville. Myös potilas itse voi edistää omaa paranemistaan ja vaikuttaa viestinnän vaikuttavuuteen. Siksi opintojakso voi olla hyödyllinen myös kenelle tahansa aiheesta kiinnostuneelle. Avoimessa yliopistossa suoritettava verkkokurssi on suoritettavissa itselle sopivalla tahdilla.

Lisätietoja:

Harry Köhler
Hoitava viestintä -hankkeen vetäjä
harry.kohler@utu.fi

Luotu 15.12.2023 | Muokattu 15.12.2023