Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen kehittäjille ja johtajille tarjolla koulutusta työyhteisöjen hyvinvoivan toimintakulttuurin vahvistamiseen

30.10.2023

Turun yliopiston Sote-akatemia järjestää Opetushallituksen rahoittaman opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen keväällä ja syksyllä 2024. Maksuton verkkokoulutus tarjoaa kasvatus- ja opetusyhteisöjen kehittäjille ja johtajille mahdollisuuden vahvistaa työyhteisöjensä hyvinvoivaa toimintakulttuuria yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tukemalla.

Kasvatus- ja opetusyhteisöjen kehittäjille ja johtajille tukea yhteisöllisen, osallistavan ja hyvinvoivan toimintakulttuurin vahvistamiseen (KOHTO) 3 op -koulutus on jatkoa Sote-akatemian lukuvuonna 2022–2023 järjestämän Yhteisen hyvinvointiosaamisen kehittäminen kasvatus- ja oppimisyhteisöissä (5 op) -henkilöstökoulutukselle, jossa nousi esiin tarve opetusyhteisöjen yhteisöllisyyden ja työhyvinvoinnin edistämisestä.

– Yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemus arjessa on tärkeä tekijä niin lasten ja nuorten kuin heitä työssään kohtaavien ammattilaisten hyvinvoinnille. Yhteisöllistä, hyvinvoivaa ja osallistavaa toimintakulttuuria vahvistetaan ennen kaikkea yhteisöjen vuorovaikutusosaamista tukemalla, sanoo Tiina Annevirta koulutuksen vastuutiimistä.

KOHTO-koulutuksessa pureudutaan yhteisöllisyyden ja työhyvinvoinnin teemoihin. Koulutukseen osallistujilla on mahdollisuus vahvistaa osaamistaan hyvinvoivan toimintakulttuurin edistämiseksi erityisesti työyhteisön osallisuuden ja vuorovaikutusosaamisen näkökulmista. Edelleen työhyvinvoinnin vahvistamisen mahdollisuuksiin syvennytään hyvinvointiin vaikuttavien kuormitus- ja voimavaratekijöiden kautta. 

Kolmen opintopisteen laajuinen maksuton koulutus toteutetaan kaksi kertaa vuoden 2024 aikana: ensimmäinen toteutus on keväällä ja toinen syksyllä. Koska koulutus toteutetaan kokonaan verkossa, siihen on mahdollisuus osallistua kaikkialta Suomesta. Webinaarit ja työpajat järjestetään reaaliaikaisesti, mutta muuten koulutuksessa opiskellaan itsenäisesti ajasta riippumattomasti. 

Ilmoittautuminen kevään 2024 toteutukseen aukeaa 1.11.2024 klo 10! 

> Lue lisää ja ilmoittaudu koulutukseen 

Lisätietoja:

Tiina Annevirta
tiirau@utu.fi
+358 50 339 0413

Luotu 30.10.2023 | Muokattu 01.11.2023