Vaikuttavan potilasviestinnän kurssi tarjoaa opiskelijoille käytännön viestintätaitoja potilaskohtaamisiin

30.08.2023

Potilasviestinnän opetukseen ja tutkimukseen keskittyvän Hoitava viestintä -hankkeen yhteydessä kehitetty valinnaiskurssi tarjoaa opiskelijoille käytännön viestintätaitoja potilaskohtaamisiin ja potilaan hoitoon sitouttamiseen.

Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa on toista vuotta käynnissä Hoitava viestintä -hanke, jossa kehitetään vaikuttavan potilasviestinnän opetusta ja tutkimusta. Tavoitteena projektissa on kasvattaa Turun yliopisto vaikuttavan lääkäri–potilasviestinnän edelläkävijäksi.
 
– Hoitavan viestinnän mallissa pyritään antamaan potilaalle mahdollisuus oivaltaa itse ja löytää oivalluksen kautta motivaatio. Menetelmä on käytössä useilla terveydenhoidon aloilla julkisella ja yksityisellä puolella, kertoo hanketta johtava tutkimuspäällikkö Harry Köhler.
 
Potilaskohtaaminen on keskeinen osa lääkärin työtä ja se on myös terveydenhuollon avaintilanne. Hoitavan viestinnän mallissa tavoitteena on auttaa lääkäriä löytämään itselleen luonteva tapa ohjata keskustelua potilaan kanssa vaikuttavasti ja ammattimaisesti: tehokkaasti, tuloksekkaasti ja potilaan hoitoon sitoutumista edistävästi.

– Onnistunut potilaskohtaaminen auttaa edistämään potilaan omaa terveyskäyttäytymistä ja siten ennakoivaa terveydenhoitoa, Köhler lisää.

Käytännön malli ja teoriapohjaa lääkärin työhön

Terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa vuorovaikutustaitojen ja viestinnän rooli on hyvin ajankohtaista. Viestinnän merkitys tuleekin lääkäriopiskelijoiden opinnoissa esiin esimerkiksi klinikkatyöskentelyssä, mutta teoreettinen viitepohja on usein vajavaista.

Osana Hoitava viestintä -hanketta on kehitetty opiskelijoille käytännönläheinen kurssi, joka luo kokonaiskuvan lääkäri–potilasviestinnän vaikuttavuuden merkityksestä, keinoista ja soveltamisesta. Vaikuttava potilasviestintä -valinnaiskurssi on kahden opintopisteen kurssi, joka tarjoaa lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille käytännöllisiä välineitä sitouttavaan potilasviestintään.

Kurssin luennoilla opitaan vaikuttavan potilasviestinnän teoriatausta ja hoitavan viestinnän menetelmä. Pienryhmätapaamisissa puolestaan jokainen osallistuja rakentaa itselleen sopivan keskustelun ohjaamisen mallin, jota voi soveltaa kaikissa potilaskohtaamisissa tulevassa lääkärintyössään.

Potilasviestintä on yksi lääkärin työn kulmakivistä

Karli Ristiluoma

Kolmannen vuosikurssin lääketieteen opiskelija Karli Ristiluoma osallistui valinnaiskurssille toisena opintovuotenaan, keväällä 2023. Hän huomasi kurssi-ilmoituksen sähköpostissaan ja piti aihetta tärkeänä.

– Potilasviestintä on yksi lääkärin työn kulmakivistä ja tärkeä osa ammattitaitoa, Ristiluoma tiivistää.

Yhtenä kurssin suurimmista anneista Ristiluoma pitääkin teoriapohjaa, joka mahdollistaa viestintätilanteiden tarkastelun uudella tavalla. Potilasviestintää sisältyy opinnoissa käytännön työskentelyyn, mutta kurssi tarjosi mahdollisuuden keskittyä sen merkitykseen.

Luentojen ja pienryhmätyöskentelyn lisäksi vastaanottojen seuranta ja havainnointi on oleellinen ja tärkeä osa kurssia. Lääketieteellisen opiskelijat pääsevät seuraamaan aitoja vastaanottotilanteita ja havainnoimaan niitä vaikuttavan potilastyön toteutumisen näkökulmasta. Näin he voivat tunnistaa erilaisia keskustelun ohjaamisen tapoja ja arvioida kurssilla oppimiensa menetelmien soveltuvuutta ja käyttöä todellisissa hoitokeskusteluissa.

– Vastaanottojen seuraaminen oli erityisen hyödyllistä, koska kurssilla niihin pääsi keskittymään potilasviestinnän näkökulmasta: tilanteita lähestyttiin viestintä edellä, ei esimerkiksi diagnostiikka, Ristiluoma kertoo.
 
Lääkäri- ja hammaslääkäriopiskelijoiden lisäksi vaikuttavan potilasviestinnän kurssille ovat tervetulleita myös hoitotieteen, terveystaloustieteen sekä kieli- ja kasvatustieteen opiskelijat.

Hoitava viestintä -hanketta rahoittavat Jenny ja Antti Wihurin rahasto ja lääkeyhtiö Bayer.


Vaikuttava potilasviestintä -valinnaiskurssi 2 op

Luennot + pienryhmätyöskentely + vastaanottojen seurannat 11.9.-26.10. 

  • Luennot voi suorittaa joko lähiopetuksena (2 x 90 min) tai suorittamalla yhteistyössä Sote-akatemian kanssa toteutetun 24/7 -verkkokurssin SOTE0031 Vaikuttava viestintä potilaskohtaamisissa, 1 op. 
  • Pienryhmätapaamiset ovat lähiopetuksena (3 x 90 min). Kukin opiskelija voi valita omaan aikatauluunsa sopivat pienryhmätapaamisten ajankohdat (6 ryhmää). 
  • Kurssiin kuuluu myös vastaanottojen seurantaa ja havainnointia ja niistä raportointia.

  
> Kurssi opinto-oppaassa 
 
Kurssi-ilmoittautuminen on auki 6.9. asti.

Kurssille otetaan 48 opiskelijaa; muita kuin lääketieteellisen opiskelijoita otetaan maksimissaan 15 opiskelijaa.


Lisätietoja:

Harry Köhler
harry.kohler@utu.fi

Luotu 30.08.2023 | Muokattu 31.08.2023