Asiasana: Lääketieteellinen tiedekunta

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Palautejärjestelmä

Lääketieteellisen tiedekunnan koulutuksen kehittämisyksikkö ylläpitää ja kehittää tiedekunnan opintojaksopalautejärjestelmää. Tavoitteena on tehdä palauteprosessista mahdollisimman läpinäkyvä ja käytäntöön vaikuttava.

Simulaatio-opetus

Simulaatio-opetuksen avulla edistetään moniammatillisuutta ja kehitetään kliinisiä taitoja, sekä harjoitellaan monia lääkärin työssä tarvittavia taitoja, kuten päätöksentekoa, kommunikaatiota, johtamista ja tiimityöskentelyä.

Koulutuksen laatu

Laadukas opetus antaa tarpeelliset eväät ja taidot opiskeluun sekä työelämään.

Koulutukset

Tarjoamme lääketieteellisen tiedekunnan opetus- ja ohjaushenkilökunnan tarpeisiin räätälöityä pedagogista koulutusta. Kursseille voi osallistua kaikki opetus- ja ohjaustyötä tekevät. 

Järjestämme myös tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille valinnaisopintoja pedagogiikan valinnaispolun sekä Opiskelutaidot -verkkokurssin muodossa.

 

Maahanmuuttajaisien lapsilla kohonnut traumaperäisen stressihäiriön riski

08.05.2019

Maahanmuuttajaisien Suomessa syntyneillä lapsilla on lisääntynyt riski saada traumaperäisen stressihäiriön diagnoosi verrattuna kahden suomalaisvanhemman lapseen, osoitti Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen tutkimus. Sukupolvelta toiselle siirtyvästä traumasta tiedetään vähän, ja tutkijoiden mukaan taakkasiirtymästä tarvitaan lisää tietoa erityisesti koulussa ja terveydenhuollossa.