Lääketieteellinen tiedekunta

Hoitotyön johtajalla on merkittävä rooli sairaanhoitajan eettisen osaamisen tukemisessa (Väitös: TtM Tarja Poikkeus, 29.3.2019, hoitotiede)

Sairaanhoitajien eettinen osaaminen on tärkeä osa ammattitaitoa ja perusedellytys hyvälle hoitotyön laadulle. TtM Tarja Poikkeuksen Turun yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus osoittaa, että hoitotyön johtajien organisatorinen ja yksilöllinen tuki parantavat sairaanhoitajien eettistä osaamista. Tämä puolestaan edistää hoitajien eettistä turvallisuutta ja työtyytyväisyyttä.

Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijayhteistyö

Yritysyhteistyö on vahvasti mukana sekä perus- että jatkotutkintokoulutuksessa, etenkin biolääketieteen ja lääkekehityksen koulutusohjelmissa. Koulutusohjelmista valmistuneet alumnit osallistuvat opetuksen toteutukseen, ja monet yritykset ovat aktiivisesti mukana suunnittelemassa koulutuksen sisältöä ohjausryhmä- tai neuvottelukuntatyöskentelyssä. Opiskelijat tekevät myös opinnäytetöitään yritysyhteistyönä.

Lääketieteellisen tiedekunnan palvelut yrityksille

Yritykset ovat tervetulleita käyttämään tiedekunnan tarjoamia tutkimuksen palveluja ja monipuolista laitekantaa. Samalla on mahdollisuus hyödyntää palveluyksikköjen asiantuntevaa henkilökuntaa, joka auttaa tutkimuksen suunnittelussa ja tulosten analysoinnissa.
Tiedekunta auttaa myös mielellään yrityksiä löytämään tutkimuskumppaneita yliopistomaailmasta Corporate Corner –tapahtumissa.

 

Tekoälyn ja hyvinvoinnin yhdistäminen kokoaa kansainväliset huippuosaajat Turkuun

27.02.2019

Life Science Live kokoaa lääketieteen ja terveydenhoidon tutkimusyhteisöt ja yritysmaailman Turun Messukeskukseen 15.–16.5.2019. Kansainvälisen ammattilaistapahtuman keynote-puhujia ovat mm. Perkin Elmerin Vice President Karen Madden, IBM:n globaalin Life Science Industryn johtaja Andrew Fried ja European Institute for Innovation through Health Data -organisaatiota johtava Dipak Kalra. 

Turun monipuolinen merikokemus ulottuu joelta saaristoon

04.03.2019

Turussa toteutettiin moniaistinen Miltä merellinen Turku tuntuu? -tutkimus, jossa selvitettiin asukkaiden ja matkailijoiden mielikuvia Turusta merellisenä kaupunkina. Uusi tutkimusmenetelmä antaa aiempaa tarkempaa tietoa esimerkiksi kaupunkisuunnittelun ja matkailun kehittämiseen.