Asiasana: Turun Terveyskampus

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

SPARK Finland sparraa yliopistolähtöiset terveysinnovaatiot tuotteiksi

03.10.2019

SPARK Finland on osa golbaalia SPARK-verkostoa, joka perustettiin vuonna 2006 Stanfordin yliopistossa vastaamaan tarpeeseen tukea yliopistoissa syntyviä terveysalan innovaatioita valmiiksi tuotteiksi ja uusiksi yrityksiksi. Suomessa SPARK aloitti toimintansa vuonna 2017, ja vuonna 2018 Turun terveyskampus lähti mukaan Turun yliopiston, Åbo Akademin, Turun yliopistollisen keskussairaalan ja Turun Ammattikorkeakoulun voimin. Haku sparrausohjelmaan on käynnissä 2.12. saakka. 

Turun Terveyskampukselle perustetaan lisäävän valmistuksen osaamiskeskus

27.03.2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Turun ammattikorkeakoululle 960 000 euron harkinnanvaraisen valtionrahoituksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Rahoituksen avulla perustetaan Lisäävän valmistuksen osaamiskeskus, joka yhdistää AMK:n teollisen valmistuksen, biomateriaali-, suunnittelu- ja hammastekniikan osaamisen Turun yliopiston hammaslääketieteen ja Åbo Akademin farmasian teknologian tutkimuslaboratorion kanssa.