Kuvituskuva leikkaussalista

Turkulainen syöpähoito, -tutkimus ja koulutus saivat kansainvälisen akkreditointistatuksen

11.10.2019

Turun yliopistollinen keskussairaala on saanut OECI Cancer Centre -akkreditointistatuksen toisena suomalaisena yliopistosairaalana. Vain 28 syöpäkeskusta Euroopassa on saanut vastaavan statuksen.

Pia Vihinen, Mervi Siekkinen ja Sirkku Jyrkkiö

Vuonna 2014, ensimmäisenä Suomessa, akkreditoitiin Hyks Syöpäkeskus. Sen sijaan esimerkiksi Ruotsissa ei ole vielä yhtään akkreditoitua keskusta. Tyks sai niin kutsutun CC-statuksen, muttei kuitenkaan tavoittelemaansa korkeampaa CCC-statusta (Comprehensive Cancer Centre). Tyksille haetaan statusta uudelleen viiden vuoden päästä.

– Tämä on tunnustus siitä, että hyvää työtä tehdään samalla korkealla tasolla kuin muissakin eurooppalaisissa syöpäsairaaloissa, toimialuejohtaja Sirkku Jyrkkiö, Tyksin Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit -toimialueelta sanoo.

– OECI:ssa on noin 100 jäsentä ja vain neljännes on päässyt läpi akkreditoinnista. Mielestäni on osoitus rohkeudesta ja yhteistyöstä kaikkien syövän hoidon osapuolten välillä, että oma työ altistetaan ulkopuolisen arviointiorganisaation nähtäväksi ja opitaan sitä kautta, mitä täytyy parantaa ja mikä on jo hyvin, Läntisen syöpäkeskuksen johtaja Pia Vihinen sanoo. 

– Tämä tuntuu todella hienolta. Olemme saaneet valmiiksi ison työn, jonka koordinaattoriksi lupauduin kesällä 2017, kun Panu Jaakkola oli Läntisen syöpäkeskuksen johtajana. Työtä jatkettiin Pia Vihisen kanssa vuoden 2018 alusta. Tosin itse tulos ei tunnu palkitsevimmalta, vaan se, mitä itse prosessin aikana tapahtui, kaikki uudet hankkeet ja yhteisen tekemisen meininki ja ne ”pikavoitot”, kuten yhteiset hoitopolut ja -ohjeet, Läntisen syöpäkeskuksen kehittämispäällikkö Mervi Siekkinen summaa.

Akkreditoinnin ydintiimiin kuului Vihisen ja Siekkisen lisäksi Turun yliopiston professori Klaus Elenius.

Tutkimusta, kehitystä ja parasta hoitoa

Tyksin Syöpäkeskus on potilashoitoon osallistuva organisaatio, joka toimii osana sairaanhoitopiirin ja Turun yliopiston moniammatillista työyhteisöä. Tyksin Syöpäkeskus on osa Läntistä Syöpäkeskusta, FICAN Westiä, johon kuuluu myös Tyksin erityisvastuualue ja sen keskussairaalat, Satasairaala ja Vaasan keskussairaala sekä Turun yliopisto. 

Osana akkreditointiprosessia arvioitiin myös opetus, koulutus ja tutkimus, joka oli keskeisessä roolissa arviointia tehtäessä. 

– Syövän hoito kulkee käsi kädessä korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen kanssa. Läntinen Syöpäkeskus on Suomen toiseksi suurin syövän tutkimuskeskus, jonka tehtävänä on koordinoida syövän tutkimusta ja opetusta koko länsirannikon alueella. Tavoitteena on yhdistää tutkimustieto mahdollisimman tehokkaasti kliiniseen toimintaan kaikissa kolmessa sairaanhoitopiirissä, Vihinen korostaa.

Luotu 11.10.2019 | Muokattu 11.10.2019