Asiasana: Syöpätutkimus

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Tutkimuksessa laadittiin uusi tapa luokitella mahasyöpiä (Väitös: MD Naziha Mansuri, 25.3.2022, patologia)

MD Naziha Mansurin patologian alan väitöstutkimuksessa luotiin kliiniseen käyttöön soveltuva algoritminen luokittelutapa mahasyövän eri alaryhmille. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös mahasyöpien biologisia piirteitä ja käyttäytymistä. Tutkimuksessa selvisi, että T-lymfosyyttien määrä on yhteydessä intestinaalisen mahasyövän parempaan ennusteeseen.

Tutkimuksessa selvitettiin Hodgkinin lymfooman kehitystä Suomessa ja tunnistettiin kaksi uutta kohdemolekyyliä lymfoomien hoitomuotojen kehittämiseen (Väitös: LL Tiina Juntikka, 18.2.2022, kliininen syöpätautioppi)

Turun yliopistossa väittelevän LL Tiina Juntikan väitöstutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa Hodgkinin lymfooman eri alatyyppien yleisyyttä Suomessa. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin kahden reseptorin ilmaantuvuutta eri lymfoomissa. Tutkittuja reseptoreita voi olla mahdollista hyödyntää uusien tutkimus- ja hoitomuotojen kehittämisessä.

Laaja kansainvälinen tutkimus osoittaa tekoälyn diagnosoivan eturauhassyöpiä tarkasti

13.01.2022

Turun ja Tampereen yliopistojen tutkijoita osallistui yhdessä muun muassa Karoliinisen instituutin sekä Radboud University Medical Centerin kanssa laajaan kansainväliseen validointitutkimukseen, jossa selvitettiin tekoälyn käyttöä eturauhassyövän diagnostisessa määrityksessä. Tutkimus osoittaa tekoälyjärjestelmien tunnistavan ja gradeeraavan eturauhassyövät eri maista peräisin olevista näyteaineistoista patologien tarkkuudella. Tutkijoiden mukaan tulokset viittaavat siihen, että tekoälyjärjestelmät soveltuvat eturauhassyövän diagnostiikan tukityökaluksi vastuullisesti käytettynä.

Läntiselle Syöpäkeskukselle 672 000 euron apuraha syövän molekulaarisen analytiikan sekä yksilöllisen hoidon kehittämiseen

22.12.2021

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet on myöntänyt Läntisen Syöpäkeskuksen kliinisille syöpätutkijoille, Turun yliopiston dosentille Pia Vihiselle ja erikoislääkäri Erika Alanteelle suurapurahan geeniohjatun syövänhoidon toteuttamiseksi ja kehittämiseksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä. Apuraha käytetään syöpäpotilaiden kudos- ja verinäytteiden analysointiin, analyysimenetelmien jatkokehitykseen ja tutkimuslääkärin ja -hoitajan palkkakuluihin.

Tutkimuksessa kehitetyillä menetelmillä voidaan arvioida entistä tarkemmin naisten yleisimpien kasvaimien soveltuvuutta kohdennettuun ultraäänihoitoon (Väitös: FM Teija Sainio, 17.12.2021, lääketieteellinen fysiikka ja tekniikka)

FM Teija Sainion Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa kehitettiin uusia magneettikuvaukseen perustuvia menetelmiä, joilla voidaan arvioida tarkemmin hyvänlaatuisten kohdun kasvaimien eli myoomien soveltuvuus kohdennettuun ultraäänihoitoon. Kohdennettu ultraäänihoito on uudenlainen kajoamaton kasvaimien hoitomenetelmä.