Tutkijat löysivät tutulle proteiinille uuden roolin syövän torjunnassa

14.06.2024

Turun yliopiston tutkijat ovat löytäneet uuden toiminnan TIMP-1-proteiinille. He havaitsivat, että proteiini, jonka tiedetään ehkäisevän elimistön solujen ja kudosten vaurioitumista, on keskeisessä roolissa, kun immuunijärjestelmä taistelee syöpää vastaan. 

TIMP-1 erittyy dendriittisoluista, jotka käynnistävät immuunivasteen ja tehostavat elimistön puolustusjärjestelmän kykyä tunnistaa ja tuhota syöpäsoluja. Tämä tapahtuu niin sanotun itsestimulaation ja ympäröivien immuunisolujen aktivoinnin kautta. Solun itsestimulaatio (autokriininen signalointi) tarkoittaa prosessia, jossa solu tuottaa ja erittää signaalimolekyylejä, jotka sitten sitoutuvat sen omiin reseptoreihin ja vaikuttavat solun toimintaan.

Tutkijoiden johtopäätös on, että TIMP-1:n ilmentymisen lisääminen tai sen säätelijöihin vaikuttaminen syöpäkasvaimissa voisivat parantaa syövän nykyisten immunoterapioiden tehoa.

– Potilaille, joilla on vähän TIMP-1-ilmentymää, löydöksemme voi merkitä uusia terapeuttisia innovaatioita, sanoo dosentti, InFLAMES-tutkija Carlos Rogerio Figueiredo.

Hänen mukaansa uudet havainnot ovat merkityksellisiä myös virusten ja bakteerien aiheuttamien infektioiden torjunnassa, sillä kyseessä on mekanismi, joka taistelee mikro-organismeja ja syöpää vastaan samalla tavalla.

Figueiredo kiittää potilaita, onkologi Maria Sundvallia ja patologi Eva-Maria Birkmania heidän merkittävistä panoksestaan projektiin.

– Julkaistu tutkimus osoittaa, kuinka käänteinen translaatiomenetelmä toimii käytännössä. Perinteinen translaatiotutkimus alkaa tyypillisesti perustutkimuksen laboratoriolöydöksistä, jotka myöhemmin siirretään kliinisiin kokeisiin potilailla. Käänteisessä translaatiomenetelmässä puolestaan lähdetään liikkeelle potilasnäytteistä saadusta todellisesta datasta, joka ohjaa määrätietoisia laboratoriotutkimuksia ja parantaa siten onnistumisen todennäköisyyttä, kun löydökset siirretään potilaskäyttöön, Figueiredo selittää.

Figueiredon ryhmän löydökset on julkaistu Genes & Immunity -lehdessä, joka kuuluu Nature Portfolio -sarjaan. Tutkimuksessa hyödynnettiin Auria Biopankin näytteitä, jotka vahvistettiin uusimmilla biokemiallisilla ja immunologisilla menetelmillä.

Figueiredo johtaa Turun lääketieteellisessä tiedekunnassa immuno-onkologian tutkimusryhmää (Medical Immuno-Oncology Group, MIORG), joka on osa Turun biotiedekeskusta. Ryhmän työtä ovat tukeneet Suomen Akatemia, InFLAMES-lippulaiva, Sigrid Juséliuksen säätiö sekä Jane ja Aatos Erkon säätiö.

InFLAMES on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen lippulaivahanke. Se tähtää uusien lääkekehityskohteiden tunnistamiseen ja lääkekehitykseen yhdessä biotekniikka- ja lääkeyritysten kanssa. Lippulaiva edistää myös diagnostiikkaa, jolla potilaille voidaan räätälöidä sopivat täsmähoidot. InFLAMES on osa Suomen Akatemian lippulaivaohjelmaa.

Luotu 14.06.2024 | Muokattu 14.06.2024