Asiasana: Lääketutkimus

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Deksmedetomidiini vaikuttaa turvalliselta rauhoitteelta neurotehohoidossa (LL Minna Kallioinen, 2.12.2022, anestesiologia, tehohoito, ensihoito ja kivunhoito)

Rauhoitteena käytettävä deksmedetomidiini vähensi väitöstutkimuksessa aivojen sokeriaineenvaihduntaa enemmän kuin muut tutkitut lääkeaineet terveillä vapaaehtoisilla koehenkilöillä. Lisäksi se vähensi tulehdusmerkkiaineiden esiintymistä koehenkilöillä. LL Minna Kallioisen Turun yliopistossa tarkastettavan väitöstutkimuksen perusteella deksmedetomidiini vaikuttaa turvalliselta rauhoitteelta neurotehohoitoon, kunhan huomiota kiinnitetään verenpaineeseen.

Turun yliopistossa kehitetyt radiolääkeaineet havaitsevat tulehduksen eri piirteet PET-kuvantamisen avulla (Väitös: FM Olli Moisio, 25.11.2022, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede)

Uusien radiolääkeaineiden avulla voidaan kuvantaa molekyyliprosesseja ja elimistön aineenvaihduntaa sekä tutkimuksessa että sairauksien hoidossa. Uusien radiolääkeaineiden kehitys on pitkäjänteistä työtä, jonka mahdollistaa Turun PET-keskuksessa tehtävä tutkimus. FM Olli Moision väitöstutkimus tuottaa tärkeää tietoa kehitystyöhön, jonka tavoitteena on monipuolinen valikoima radiolääkeaineita tulehdustilan eri vaiheiden ja mekanismien kuvantamiseen.

InFLAMES - Solution is in Immunity

InFLAMES - Solution is in Immunity

InFLAMES-lippulaiva (Innovation Ecosystem based on the Immune System) on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen ja Suomen Akatemian rahoittama lippulaivahanke. Lippulaivan tavoitteena on olla kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu huippuluokan immunologisen tutkimuksen ja lääke- sekä diagnostiikkakehityksen keskittymä. Lippulaivan pyrkimyksenä on myös edistää immunologisen tutkimuksen kaupallistamista.

Turun yliopistossa kehitetyn radiolääkeaineen alustavat ihmistutkimuksen tulokset lupaavia – tutkimusta jatketaan nivelreumapotilailla

16.04.2021

Tulehdussairauksien positroniemissiotomografiassa eli PET-kuvantamisessa käytettäväksi tarkoitetun radiolääkeaineen alustavat tutkimustulokset on julkaistu. Tulehdussolujen liikennettä ohjaavaan VAP-1-molekyyliin hakeutuva yhdiste on ensimmäinen kokonaan Suomessa kehitetty radiolääkeaine, joka on edennyt ihmistutkimuksiin. Terveillä vapaaehtoisilla aloitetussa tutkimuksessa radiolääkeaineen havaittiin olevan hyvin siedetty ja turvallinen.