Uudet radiolääkeaineet voivat mahdollistaa tarkemman gliooma-aivokasvainten tutkimisen ilman näytepaloja (Väitös: MSc Max Miner, 29.8.2023, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede)

Uudet glutamiini- ja folaattipohjaiset radiolääkeaineet mahdollistavat gliooma-aivokasvainten herkemmän ja monipuolisemman tutkimuksen PET-kuvantamisella.

Glioomat ovat aivokasvaimia, jotka syntyvät ravinteiden kuljetusta hoitavista glia- eli hermotukisoluista. Gliooma-aivokasvaimet ovat erityisen tuhoisia aivokudoksen tärkeyden ja herkkyyden vuoksi. Kirurgisella leikkauksella, kemoterapialla, ja sädehoidolla on usein ei-toivottuja seurauksia.

Koska aggressiivisia aivokasvaimia on vaikeaa hoitaa, kasvaimen ominaisuuksien havaitseminen ja arviointi ilman leikkausta on olennaista hoidon suunnittelussa. Tällä hetkellä parhaat työkalut aivojen kuvantamiseen ovat magneettikuvaus (MRI), joka mahdollistaa parhaimman anatomisen tarkkuuden, ja positroniemissiotomografia (PET), joka paljastaa biokemiallisen informaation. 

Uusien positroniemissiotomografia (PET) -kuvantamisessa käytettävien radiolääkeaineiden kehittäminen ja karakterisointi kokeellisissa tautimalleissa on tärkeä askel kohti gliooma-aivokasvainten havaitsemista ja hoidon suunnittelua. 

MSc Maxwell Minerin väitöskirja “Emerging radiopharmaceuticals for PET-imaging gliomas. A multi-: radiopharmaceutical, camera, modality, model, and modelling assessment” käsittelee glioomien PET-kuvantamisesssa käytettäviä radiolääkkeitä sekä niihen liittyviä modaliteetteja, kameroita, kokeellisia malleja ja mallintamista. Väitöskirjaa tarkastelee yksi alan johtavista tutkijoista, professori Klaus Kopka, joka on arvostetun suuren radiofarmaseuttisen tutkimuskeskuksen johtaja, Dresdenistä, Saksasta.

Väitöskirjatutkimuksessaan Miner vertaa äskettäin kehitettyjä glutamiini- ja folaattipohjaisia radiolääkeaineita kliinisessä käytössä jo vakiintuneisiin glukoosi- ja metioniinijohdannaisiin.  Radiolääkeaineiden stabiilisuutta, biologista jakautumista, sitoutumista, sekä farmakokineettista mallintamista tutkittiin useissa glioomamalleissa ja eri PET-tekniikoilla.

Tulokset osoittivat, että glutamiini- ja folaattipohjaiset radiolääkeaineet mahdollistivat paremman kontrastin kasvaimen ja sen ympäristön välillä.

– Ideaalisessa tilanteessa PET-radiolääkeaineen avulla olisi mahdollista paitsi havaita herkästi gliooma, myös saada spesifistä tietoa hoidon kannalta tärkeistä syöpäsolujen pintaproteiineista tai niiden aineenvaihduntaprosesseista, kertoo Miner.

– On mahdollista, että tulevaisuudessa kuvantamalla saadun biokemiallisen tiedon avulla voitaisiin välttää biopsian eli näytepalan ottaminen herkästä aivokudoksesta.

***

MSc Max Miner esittää väitöskirjansa ”Emerging Radiopharmaceuticals for PET-imaging Gliomas” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa tiistaina 29.8.2023 klo 12.00 (TYKS T-Sairaala, Risto Lahesmaa -auditorio, Hämeentie 11, 20520 Turku).

Yleisön on mahdollista osallistua väitökseen myös etäyhteyden kautta.

Vastaväittäjänä toimii professori Klaus Kopka (Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf -tutkimuskeskus, Saksa) ja kustoksena professori Anne Roivainen (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede.

Väittelijän yhteystiedot: maxmin@utu.fi

> Väitöskirja on julkaistu sähköisenä.

Luotu 25.08.2023 | Muokattu 25.08.2023