Turun yliopistolle merkittävä rahoitus etenevän MS-taudin lääketutkimukseen

20.12.2023

Turun yliopiston neuroimmunologian professori, InFLAMES-ryhmänjohtaja Laura Airas ryhmineen on saanut 800 000 euron rahoituksen etenevän MS-taudin lääketutkimukseen. Rahoituksen myönsi The International Progressive MS Alliance. 
 

Etenevän MS-taudin syynä pidetään aivotulehdusta, jonka aiheuttavat aivojen omat, liian aktiivisesti toimivat puolustussolut, mikrogliat. MS-tutkimuksen polttavimpia kysymyksiä on, voidaanko tämä tulehdus tukahduttaa ja näin estää tai hidastaa sen aivoissa aiheuttamia tuhoja.

–  Nyt voimme vihdoinkin selvittää kliinisellä lääketutkimuksella, onko tulehduksen sammuttaminen lääkkeellä mahdollista. Saamamme rahoitus on ratkaisevan tärkeä tutkimuksellemme, mutta ennen kaikkea se on sitä etenevää MS-tautia sairastaville potilaille, Laura Airas sanoo.

Kolmevuotinen tutkimus alkaa Turussa alkuvuodesta 2024. Mukaan otetaan 34 etenevää MS-tautia sairastavaa potilasta. Tutkimuksessa selvitetään adenosiinireseptorin antagonisti -lääkkeen vaikutusta mikrogliasoluihin. Tutkijoiden oletus on, että lääke hillitsee niiden ylivilkasta toimintaa ja saa näin aivojen kytevän tulehduksen talttumaan. Lääkkeen tehoa kartoitetaan Airaksen tutkimusryhmän kehittämällä positroniemissiotomografia- eli PET-kuvantamismenetelmällä.

Tuloksilla on merkitystä myös muissa aivosairauksissa

Laura Airas huomauttaa, että nyt alkavan lääketutkimuksen tuloksilla on laajempaa merkitystä muidenkin rappeuttavien aivosairauksien ymmärtämiselle ja hoidolle.

– MS ei ole ainoa aivosairaus, jossa mikrogliasolut yliaktivoituvat ja alkavat hyödyn sijaan tuottaa haittaa, Airas toteaa.

MS-tauti (multippeliskleroosi) on yleisin nuorten aikuisten liikunta- ja toimintakykyyn vaikuttava keskushermoston sairaus. Taudin tyypilliseen muotoon kuuluvat pahenemisvaiheet, joiden välissä sairaus voi olla pitkäänkin oireeton. Etenevässä taudissa potilaan toimintakyky taas hiipuu hitaasti ja tasaiseen tahtiin, eikä tautimuotoon ole toistaiseksi olemassa toimivia hoitokeinoja.

Aivojen mikrogliasolujen normaali tehtävä on puolustaa aivoja ulkopuolisia hyökkääjiä, kuten viruksia vastaan. Lisäksi mikrogliasolut puhdistavat aivoja kuolleiden solujen jäämistä ja muusta roskasta. Syytä sille, miksi ne joskus kääntyvät tuhoisin seurauksin elimistöä vastaan, ei tiedetä.

The International Progressive MS Alliance on kansainvälinen MS-järjestöjen, tutkijoiden, terveydenhuollon ammattilaisten, lääketeollisuuden, yritysten, rahastojen, säätiöiden, lahjoittajien ja etenevää MS-tautia sairastavien potilaiden yhteenliittymä. Se valikoi Airaksen ja viiden muun  kansainvälisen ryhmän tutkimukset jatkoon 17 pilottitutkimuksen joukosta. 

InFLAMES on Turun yliopiston ja Åbo Akademin lippulaivahanke. Se tähtää uusien lääkekehityskohteiden tunnistamiseen ja lääkekehitykseen yhdessä biotekniikka- ja lääkeyritysten kanssa. Lippulaiva edistää myös diagnostiikkaa, jolla potilaille voidaan räätälöidä sopivat täsmähoidot. InFLAMES on osa Suomen Akatemian lippulaivaohjelmaa.

Luotu 20.12.2023 | Muokattu 20.12.2023