Uusi laajakirjoinen viruslääke voi auttaa taistelemaan pandemioita ja virusmuunnoksia vastaan (Väitös: FM Kiira Kalke, 17.3.2023, virusoppi)

09.03.2023

siRNA-parvi on uusi lääkehoitomuoto, joka hyödyntää hiljentäviä RNA-molekyylejä. FM Kiira Kalken Turun yliopistossa tarkastettavan väitöstutkimuksen mukaan siRNA-parvi avaa mahdollisuuden uudenlaiseen virusten muuntautumista kestävään lääkehoitoon ja nopeaan lääkekehitykseen. Uuden viruslääkkeen tarve kumpuaa etenkin uusien ja uhkaavien virusten uhasta. Esimerkiksi miljoonat koronavirukselle altistuneet ja covid-19-tautiin sairastuneet olisivat tarvinneet toimivaa lääke- tai estohoitoa.

Niin sanottu siRNA-parvi-hoitomuoto perustuu hiljentäviin RNA-molekyyleihin, jotka käynnistävät RNA-häirinnäksi kutsutun mekanismin. Koska kaikki virukset tuottavat niille ominaisia RNA-molekyylejä, hiljentävät RNA-molekyylit voivat estää virustuotannon ilman, että solun normaalitoiminta estyy. Tällöin infektio ei enää etene, ja infektoitunut kudos saa mahdollisuuden parantua.

Kiira Kalken väitöstutkimus on osa yhteistyöprojektia, jossa kehitettiin tehokasta, laajakirjoista hiljentävää RNA:ta, jota kutsutaan siRNA-parveksi. Kalke käytti väitöstutkimuksessaan muunneltua RNA:ta osana antiviraalisia siRNA-parvia, joita tutkittiin kokeellisesti herpesvirusta vastaan. Muunneltua RNA:ta, jota kutsutaan myös modifioiduksi RNA:ksi (modRNA), hyödynnettiin tehokkuuden ja vakauden lisäämiseksi.

– Tulosten perusteella muunneltua RNA:ta sisältävät siRNA-parvet olivat erittäin tehokkaita, turvallisia ja kestivät viruksen muuntelua. Näin ollen ne voisivat olla kaivattu uudenlainen, virusmuunnoksia ja ennen tuntemattomia viruksia vastaan toimiva laajakirjoinen lääkehoitomuoto, Kalke summaa.

Muuntelemalla RNA:ta saavutettiin satakertainen teho

Muunneltua RNA:ta sisältävät siRNA-parvet olivat aiempiin siRNA-parviin verrattuna sata kertaa tehokkaampia. Niillä lähes 99,999 prosenttia viruskasvusta estyi. 

– Lisääntyneestä tehosta huolimatta muunnellut siRNA-parvet eivät olleet soluille haitallisia. Tulokset olivat samansuuntaisia useissa lääkehoidon eri kohdekudoksia edustavissa kokeellisissa malleissa, Kalke kertoo.

Vastustuskykyisten virusmuunnosten ilmentyminen epätodennäköistä

Muunnellut siRNA-parvet tehosivat erinomaisesti myös potilasnäytteiden herpesvirusmuunnoksiin. Ne estivät aina yli 99,8 prosenttia viruskasvusta. 

– Tulos muunneltujen siRNA-parvien laajakirjoisuudesta ei ollut yllättävä, sillä parvet on kohdistettu laajoille virusgeenialueille. Tällöin lääkeresistenssin kehittyminen on erittäin epätodennäköistä, Kalke huomauttaa.

Tutkimuksessaan Kalke havaitsi, että parvi oli tehokas myös täysin lääkeresistenttejä viruksia vastaan.

– Väitöstutkimukseni tuloksien perusteella modRNA:ta sisältävillä muunnelluilla siRNA-parvilla on suuri potentiaali täyttää nykyinen aukko virustautien hoidossa. Ensin nämä solumalleilla saadut tulokset täytyy kuitenkin vahvistaa myös muilla kokeellisilla menetelmillä, kuten erilaisilla kudosmalleilla. Vasta sen jälkeen voidaan luotettavasti ennakoida, toimisiko hoitomuoto turvallisesti myös potilailla. Potilaskäyttö on tietysti kuitenkin tässä vaiheessa vielä kaukana, sillä lääkekehitys on pitkäjänteistä, Kalke pohtii. 

***
FM Kiira Kalke esittää väitöskirjansa ”Antiviral modified siRNA swarms for treatment of herpes simplex virus infection” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 17.3.2023 klo 12 (Turun yliopisto, Medisiina D, Alhopuro-sali, Kiinanmyllynkatu 10, Turku).

Yleisön on mahdollista seurata väitöstä etäyhteyden kautta.

Vastaväittäjänä toimii dosentti Eeva Broberg (Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus, ECDC) ja kustoksena dosentti Veijo Hukkanen (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on virusoppi.

Väittelijän yhteystiedot: 0509170140, kiira.kalke@gmail.com 

Luotu 09.03.2023 | Muokattu 09.03.2023