Terveyskampuksen kehittämispäivässä keskusteltiin kampuksen toiminnasta ja organisoitumisesta

14.06.2024

Terveyskampuksen kehittämispäivässä torstaina 6. kesäkuuta 2024 kokoonnuttiin yhteen keskustelemaan kampuksen tulevaisuudesta ja toimintamallin uudelleen järjestämisestä sekä pohtimaan työpajassa tavoitteiden asettamista.

Terveyskampuksen kuuden yhteistyökumppanin edustajat kokoontuivat 6. kesäkuuta Medisiina D:n Säätiö-saliin kampuksen kehittämispäivään. Vapaan keskustelun lisäksi tapahtumassa käytiin läpi Terveyskampuksen kulunutta lukuvuotta ja pohdittiin tulevaisuuden järjestäytymistä.

Kehittämisiltapäivä alkoi Terveyskampuksen historian ja alkuperäisen tavoitteen läpikäymisellä.

Kaksi ihmistä puhumassa luentosalissa

– Kaikki kuusi organisaatiota viemme yhdessä eteenpäin alueen vaikuttavuutta, tähdensi Eriikka Siirala puheenvuorossaan.

Alustuksen jälkeen kehittämispäivässä keskusteltiin mm. kampuksen korimallista, jossa kampus jakautuu tutkimus-, koulutus- ja innovaatiokoriin, joilla on omat tavoitteet ja tehtävänsä.  Korien toiminnasta esimerkkeinä nostettiin tutkimuskoriin liittyvä kummiohjelma, innovaatiokorin Terttu-palvelu sekä koulutuskorin TET-päivä.

Nainen puhumassa luentosalissa

Kehittämispäivän työpajaosuuden avasi Turun ammattikorkeakoulun palvelumuotoiluja Inka Mäkiö, joka esitteli palvelumuotoilun ajattelua ja sen soveltamista Terveyskampuksen tavoitteiden ja järjestäytymisen arviointiin.

Työpajassa kampuksen organisaatioiden edustajia kannustettiin miettimään, palveleeko nykyinen korimalli kampuksen tavoitteita. Lisäksi työpajan tavoitteena oli kirkastaa ja rajata viime elokuun tapaamisessa valittuja tavoitteita.

Työpajan osallistujat nostivat tärkeäksi osaamisen jakamisen organisaatioiden rajojen yli, ja siihen haluttiinkin myös panostaa lisää. Lisäksi viestinnän roolia paitsi kampuksen sisällä myös ulospäin pidettiin tärkeänä.

Suurimpana muutosehdotuksena lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Pekka Hänninen nosti esiin mahdollisuuden selvitellä HCT Oy:n tai keskuksen perustamista. Idea sai myös kehittämispäivässä kannustusta.

Ihmisiä miettimässä postereiden edessä.

Työpajan päätteeksi osallistujat saivat myös äänestää hyväksi katsomiaan tavoitteita ja suunnitelmia, ja Terveyskampuksen toimintamallia tullaan päivittämään kannatettujen ideoiden pohjalta.

Lopuksi kehittämispäivässä esiteltiin myös menneenä syksynä järjestettyä toimintaa: TET-päivää ja tutkimusryhmien kummiohjelmaa sekä testialustojen palvelumuotoilua.

Luotu 14.06.2024 | Muokattu 14.06.2024