Arvoperusteisen terveydenhuollon seminaarisarja käynnistyy 15.12.2021

09.12.2021

Arvoperusteisen terveydenhuollon seminaarisarja käsittelee teemaa eri asiantuntijoiden puheenvuorojen kautta. Seminaarisarja järjestetään kolmena tilaisuutena joulukuun 2021 – maaliskuun 2022 välisenä aikana. Tilaisuudet järjestetään koronatilanteen vuoksi etäyhteydellä.

Arvoperusteisen terveydenhuollon seminaarisarja koostuu kolmesta muutaman tunnin luentotilaisuudesta. Ensimmäisessä tilaisuudessa 15.12. klo 15.30–18.30 kuullaan muun muassa Turun yliopiston terveystaloustieteen professorin Mika Kortelaisen luento, joka käsittelee Suomen kasvaneita terveysmenoja, terveydenhuollon palveluvalikoimaa sekä terveydenhuollon taloudellista arviointia.

Seminaarisarjan järjestävät Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopiston Sote-akatemia, Health Campus Turku ja MSD. Tilaisuudet ovat maksuttomia ja luentotallenteet ovat katsottavissa myös Sote-akatemian kotisivuilla kahden viikon ajan tilaisuuden jälkeen.

Ilmoittautuminen ensimmäiseen seminaariin 14.12. mennessä: https://ty.fi/seminaari1

Ohjelma:

15.12.2021 kello 15.30–18.30: Mitä on arvoperusteinen terveydenhuolto VBHC

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii kehitysjohtaja Leena Setälä.

Mika Kortelainen – Terveystaloustieteen professori, Turun yliopisto; Johtava tutkija, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT)

 • Miksi terveysmenot ovat kasvaneet?
 • Priorisointi ja terveydenhuollon palveluvalikoima
 • Terveydenhuollon taloudellinen arviointi
 • Mikä on arvoperusteinen terveydenhuolto ja miksi sitä tarvitaan?
 • Esimerkkejä arvoperusteisen terveydenhuollon käytön hyödyistä

Sakari Suominen – Kansanterveystieteen professori, Turun yliopisto ja the University of Skövde

 • Kuinka käyttäytymislääketiede liittyy kansalaiskeskeiseen (arvoperusteiseen) terveyteen
 • Käyttäytymistä ohjaavat välilliset ja välittömät tekijät
 • Rakenteelliset ja yksilötason tekijät

Tammikuu 2022: Miten vaikuttavuutta johdetaan?

Apulaisprofessori Paulus Torkki, Helsingin yliopisto

Toimialuejohtaja Ville Äärimaa, TYKS

Ylilääkäri Jukka Pitkänen, Terveystalo

 • Miten vaikuttavuustietoa tuotetaan ja käytetään terveydenhuollon johtamisessa?
 • Mikä on potilaan kokema hyöty vaikuttavuustiedon käyttämisestä?

Helmikuu/maaliskuu 2022: Datasta vaikuttavuutta?

LT, kehitysjohtaja Antti Iivanainen, Apotti Oy

 • Miten sote-datasta voidaan louhia vaikuttavuustietoa?
 • Miten sote-palvelujen vaikuttavuutta kehitetään uusin välinein?

professori Risto Huupponen, kliininen farmakologia, Turku

 • Lääkehoidon arkivaikuttavuus
 • Miksi ja miten arkivaikuttavuutta tutkitaan
 • Mahdollisuudet ja rajoitteet

Arho Virkki, DI, FT, Tietopalvelujohtaja ja Eeva Kronqvist, palvelupäällikkö, Auria Kliiniset tietopalvelut, VSSHP

Sote-tietoallas vaikuttavuuden ja sote-palvelujärjestelmän kehittämisessä

 • Millaisia ovat Aurian tietoallas ja tietopalvelutoiminta? Keitä ne palvelevat ja miten? Case-esimerkkejä innovatiivisia palveluista ja data-analyyseistä.
 • Miten analytiikkaosaamista kehitetään?
 • Miten tietoaltaan ajatellaan palvelevan tulevaa hyvinvointialuetta ja yhteistoiminta-aluetta

Lisätietoa:

sote@utu.fi

Luotu 09.12.2021 | Muokattu 09.12.2021