HCT2.0-hanke rakentaa entistä ehompaa Terveyskampus Turkua  

16.04.2021

Terveyskampus Turku on aloittanut merkittävän kehitystyön Varsinais-Suomen terveysalan ekosysteemin vahvistamiseksi. Terveyskampuksen HCT2.0-hankkeessa kehitetään verkoston mahdollisuuksia vastata laajoihin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten lasten ja nuorten liikunnan vähenemiseen sekä terveysdatan tietoturvaan ja hyödyntämiseen. Kehitystyön mahdollistaa viime vuoden lopulla saatu Suomen Akatemian TKI-kumppanuusverkostorahoitus. 

Suomen Akatemian rahoituksella tuetaan tutkimusperustaisia kumppanuusverkostoja, joissa korkeakoulut ja valtion tutkimuslaitokset verkostoituvat elinkeinoelämän kanssa korkeatasoisen tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistamiseksi.  

– Terveyskampuksen huipputason osaamisessa on valtavasti potentiaalia, mutta käytännössä yhteistyön vahvistamiseen kaivataan usein lisää resursseja. HCT2.0-hanke tarjoaa meille loistavat puitteet laajemman yhteistyön rakentamiselle ja palvelutarjonnan kehittämiselle ajankohtaisten ja tärkeiden teemojen ympärillä, kertoo Terveyskampuksen puheenjohtaja ja HCT2.0-hankkeen vastuullinen johtaja, lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Pekka Hänninen Turun yliopistosta. 

Yksi ajankohtainen yhteiskunnallinen haaste on lasten ja nuorten liikunnan väheneminen, jonka seuraukset aiheuttavat erityistä huolta covid-19-pandemian vaikutuksen myötä. HCT2.0-hankkeessa luodaan malli monialaiselle lasten ja nuorten liikunnan osaamiskeskukselle ja kootaan eri alojen asiantuntemus yhteen liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Uuden osaamiskeskuksen ympärille rakennetaan laaja yhteistyöverkosto, joka koostuu korkeakoulujen tutkimus- ja opetushenkilöstön lisäksi julkisen sektorin liikunta-, terveys- ja kasvatusalojen asiantuntijoista, urheiluseurojen ja järjestöjen toimijoista sekä eri alojen yrityksistä. 

Toinen tärkeä kehittämiskohde on terveysdatan tietoturva ja tiedon parempi hyödyntäminen. Hankkeessa kehitetään terveysdatan hyödyntämisen mahdollisuuksia sekä kompleksisen datan analysointiin ja tulkintaan liittyviä palveluita. 

HCT2.0-hanke toteutetaan vuosina 2020–2022 Turun yliopiston, Åbo Akademin, Turun ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan NOVIA:n yhteistyönä. Hankerahoitus mahdollistaa myös verkoston sisäisen kehittämisen ja yhteistyön vahvistamisen. 

– HCT2.0-hankkeen tavoitteena on kirjaimellisesti rakentaa Terveyskampuksen 2.0-versiota eli entistä ehompaa Terveyskampusta. Panostamme esimerkiksi yrityksille ja muille kumppaneille tarjottavien tutkimus-, kehittämis- ja testauspalveluiden arviointiin ja kehittämiseen, kertoo Terveyskampuksen koordinaattori Mira Lehti

Terveyskampus Turku muodostaa Suomen suurimman lääketieteen, sosiaali- ja terveysalan sekä teknologian moniammatillisen osaamiskeskittymän, joka tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia koulutus- ja tutkimustoiminnalle, innovaatioille ja yritysyhteistyölle. Terveyskampus Turku -yhteistyössä ovat mukana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia ja Turku Science Park Oy. 

Lisätietoja 

Pekka Hänninen, hankkeen vastuullinen johtaja, professori, dekaani, lääketieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto, +358 40 765 1547, pekka.e.hanninen@utu.fi 
Mira Lehti, koordinaattori, Terveyskampus Turku, +358 40 524 9178 , mira.lehti@turkuamk.fi 

Luotu 16.04.2021 | Muokattu 16.04.2021