Asiasana: mikrobit

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Suolistomikrobisto on yhteydessä vakavien infektioiden esiintyvyyteen

20.06.2024

Terveellisenä pidettyä lyhytketjuista rasvahappoa, butyraattia, tuottavien bakteerien vähentynyt määrä suolistossa liitettiin tuoreessa tutkimuksessa kohonneeseen vakavien, sairaalahoitoisten infektioiden riskiin. Tulokset selvisivät kokoluokassaan ensimmäisessa monikansallisesta yhteistyötutkimuksesta, jossa yli 10000 potilasta seurattiin 6 vuoden ajan.

Glyfosaattipohjaisten torjunta-aineiden jäämät maaperässä vähentävät kasveille hyödyllisiä mikrobeita

06.04.2023

Turun yliopiston tutkijat havaitsivat, että jopa erittäin pienet jäämät glyfosaattipohjaista torjunta-ainetta maaperässä vähentävät kasveissa eläviä endofyyttisiä mikrobeita, joiden tehtävä on tukea kasvien terveyttä ja kasvua. Tutkimuksessa mikrobien esiintyvyyttä tarkasteltiin koealalla kasvatetuissa puutarhamansikan taimissa. 

Lapsen käyttäytyminen ja tarkkavaisuus sekä äidin raskaudenaikainen stressi ovat yhteydessä varhaislapsuuden suolistomikrobistoon (Väitös: LL Anna-Katariina Aatsinki, 12.2.2021, psykiatria)

Eläintutkimuksissa on osoitettu, että suolistomikrobiston epätasapaino varhaislapsuudessa vaikuttaa aivojen ja käyttäytymisen kehitykseen. Lääkäri Anna-Katariina Aatsingin väitöstutkimuksen perusteella varhaislapsuuden suolistomikrobiston koostumus on yhteydessä myös ihmislasten myöhempään tarkkaavaisuuteen ja temperamenttiin. Turun yliopistossa tarkastettava väitöskirja vahvistaa myös, että äidin raskaudenaikainen pitkittynyt psyykkinen oireilu ja pitkäaikaiset hiusnäytteistä mitatut kortisolipitoisuudet ovat yhteydessä lapsen suolistomikrobiston koostumukseen.

Vastasyntyneenä saadulla antibioottihoidolla voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia lapsen kasvuun

26.01.2021

Ensimmäisten elinpäivien aikana annettava antibioottihoito voi pelastaa vastasyntyneen hengen, mutta sillä saattaa olla myös pitkäaikaisia vaikutuksia lapsen kasvuun. Nature Communications -lehdessä julkaistussa turkulaistutkimuksessa osoitettiin ensimmäistä kertaa, että vastasyntyneen antibioottialtistus on yhteydessä niukempaan lapsuusiän kasvuun. 

Sienikumppani auttaa kasvia kasvamaan ja torjumaan uhkia

05.04.2019

Kasvin soluväleissä kasvavat Epichloë-suvun sienet ovat osoittautuneet hyödyllisiksi isännilleen: ne lisäävät kasvin siementuotantoa ja auttavat sitä sietämään esimerkiksi kuivuutta ja tulvia. Yhteistyötutkimuksessa Turun ja Jyväskylän yliopistojen tutkijat havaitsivat, että Epichloë coenophiala -sieni muokkaa myös isäntäkasvinsa sieniyhteisöä.